Podejmując zadanie informatyzacji szkoły miałem nadzieję na 3 lata wdrażania i szkoleń moich koleżanek i kolegów. Potem zweryfikowałem tę prognozę – 5 lat to bardziej prawdopodobne. Moim zdaniem, a zdanie to wynika z praktyki i doświadczeń w różnych miejscach, najlepszym sposobem wprowadzenia oddolnie technologii informatycznej do szkół jest …. wprowadzenie e-dziennika. Oddolnie – czyli na życzenie nauczycieli, co samo w sobie jest prawie niemożliwe, ale z e-dziennikiem i owszem.

Wydaje się, że nowy trend rysuje się wyraźnie na rynku edukacyjnym dzięki wprowadzonemu właśnie przez firmę Apple narzędziu do tworzenia e-publikacji. Trend jest globalny i dość silny, zwłaszcza że stanęli za nim giganci rynku wydawniczego w Stanach Zjednoczonych - wydawnictwa edukacyjne Pearson, McGraw Hill and Houghton Mifflin Harcourt. Ale czy to rzeczywiście przełomowy moment na rynku wydawniczym?(C) Apple

Tablice interaktywne są jednymi z tych narzędzi, które szkoły „chcą“ mieć. Z danych sprzedawców tych urządzeń wynika, że w polskich szkołach wszystkich szczebli na koniec 2010 r. było około 10 tys. tablic. Wydaje się, że warto byłoby zadać kilka pytań. Po pierwsze ile faktycznie z tych tablic jest używanych na co dzień. I drugie, jak są używane – czy zgodnie z ideą tablicy interaktywnej i jej przeznaczeniem?(C) EDUNEWS.PL

Jednym z największych wyzwań stojących przed polską szkołą wydaje się być zapewnienie stałego i szybkiego internetu. Próbując podsumować sondę w portalu dotyczącą internetu szkolnego, można stwierdzić, że jeszcze mamy w szkołach wiele do zrobienia. Można oczywiście nadal uczyć bez internetu lub ograniczać jego wykorzystanie tylko dla władz szkoły i nauczycieli, ale warto być świadomym, że to raczej zaszkodzi uczniom, niż pomoże.PHOTO: SXC.HU

Mobilne media rozwijają się bardzo szybko. Publicyści edukacyjni w Stanach Zjednoczonych dostrzegają nowy wymiar luki edukacyjnej. Mimo zmniejszających się kosztów telefonów najnowszej generacji, pozostaje problem kosztów urządzeń i aplikacji mobilnych. Nie wszyscy uczniowie mają do nich równy dostęp.(PD)

Mówiąc o nowoczesnej szkole i o zmianach, jakie należałoby wprowadzić, aby taką się stała zapominamy, że w istnienie szkoły ciągłe zmiany są niejako wpisane.  Zmienia się bowiem świat, do którego szkoła ma przygotowywać, a więc zmienia się ciągle i sama szkoła w najszerszym tego pojęcia rozumieniu: od programów, treści, metod i narzędzi po uczniów, nauczycieli i zarządzanie nauczaniem. Nie narzekam więc na zmiany – są konieczne i naturalne. Na kierunek – czasami tak, bo jednak Polakiem jestem i narzekać wypada…PHOTO: ISTOCKPHOTO

Pomysł laptopów dla polskich uczniów został odsunięty w czasie, gdy okazało się, że przed wyborami ta inicjatywa nie ma najmniejszych szans na realizację w zbiurokratyzowanej strukturze administracji. Niemniej jednak, gdyby pomysł powrócił do sfery debaty publicznej, warto mieć na uwadze doświadczenia nie tylko portugalskie, o których sporo pisano, ale również australijskie. Można w ten sposób uniknąć wielu błędów i pomyłek.PHOTO: SXC.HU

Więcej artykułów…

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie