Szkoły bez przemocy

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

projekty edukacyjne4 718 szkół – 60 proc. więcej niż rok wcześniej - wzięło udział w Programie Społecznym „Szkoła bez przemocy” organizowanym przez dwie grupy wydawnicze Polskapresse i Media Regionalne oraz Fundację Grupy Telekomunikacji Polskiej. W roku szkolnym 2007/08 głównym celem organizatorów było wspieranie budowy społeczności szkolnych.

 

Przeprowadzono program grantowy premiujący najlepsze projekty szkolnych społeczności przeciwdziałające przemocy. We wszystkich województwach zorganizowano szkolenia dla blisko 2000 nauczycieli. Przygotowano „Dzień Szkoły bez przemocy”, który odbył się w 1300 szkołach w całej Polsce. Zebrano  200 tysięcy podpisów uczniów, nauczycieli i rodziców pod Listem Otwartym do Władz RP o wsparcie przeciwdziałania przemocy w szkołach. Patronem Honorowym Programu jest Prezydent RP Lech Kaczyński.

 

Nie spodziewaliśmy się, że tak wiele szkół zgłosi się do uczestnictwa w naszym Programie i podejmie się przestrzegania Kodeksu „Szkoły bez przemocy”. W roku szkolnym 2007/2008 do programu przystąpiło prawie 5000 placówek z całej Polski, co stanowi 15% wszystkich szkół w Polsce. To prawie o 2000 więcej szkół niż w pierwszej edycji Programu - powiedziała Jadwiga Czartoryska, Prezes Fundacji Grupy Telekomunikacji Polskiej.
 
W dziennikach regionalnych organizujących Program pojawiło się prawie 800 publikacji na temat „Szkoły bez przemocy”, z których większość stanowiły teksty poradnikowe. Naszym zamierzeniem jest, aby dzienniki regionalne publikując materiały na temat programu „Szkoła bez przemocy”, były blisko ludzi i wzmacniały wrażliwość społeczną na tak ważny problem, jakim jest przemoc szkolna – powiedziała Dorota Łojewska – Krajowy Dyrektor Marketingu Mediów Regionalnych. 4718 szkół, do których uczęszcza 1 414 310 uczniów i w których uczy 158 198 nauczycieli mogło wziąć udział w szerokiej ofercie akcji i działań Programu, które służyły budowaniu społeczności szkolnej.

 

Dzień Szkoły bez przemocy
Kulminacyjnym wydarzeniem i wielkim sukcesem tegorocznej edycji Programu był zorganizowany po raz pierwszy „Dzień Szkoły bez przemocy”. 5 czerwca br. aż 1300 szkół w całej Polsce przygotowało, między innymi wystawy, konkursy, zawody sportowe, debaty na temat bezpieczeństwa w szkole. O godz. 12.00 tysiące uczniów, nauczycieli i rodziców wypuściły w niebo czerwone balony, pokazując w ten sposób odcięcie się od przemocy i agresji. Zaangażowanie szkół w organizację „Dnia Szkoły bez przemocy” przedstawiała „Mapa aktywnych” umieszczona na stronie internetowej www.szkolabezprzemocy.pl.

 

Sprzeciw wobec agresji stał się bardzo wyrazistym wydarzeniem społecznym, które, podobnie jak cały Program, może być podejmowane w przyszłości przez coraz większą liczbę szkół, ponieważ „Dzień Szkoły bez przemocy” wejdzie na stałe do kalendarza wydarzeń szkolnych - powiedział prof. Janusz Czapiński. Główne wydarzenie „Dnia Szkoły bez przemocy” odbyło się w na Podzamczu w Warszawie, gdzie Prezydent RP Lech Kaczyński, sprawujący już od dwóch lat Honorowy Patronat nad Programem, otrzymał z rąk organizatorów i uczniów księgę „Razem przeciw przemocy” z 200 000 podpisów pod Listem Otwartym do Władz RP. Księgę otrzymali również Premier Donald Tusk, Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski oraz Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

 

Program grantowy
Celem programu grantowego było mobilizowanie społeczności szkolnych do stworzenia i wprowadzania w życie projektów działań zapobiegających przemocy. Bardzo liczny udział szkół w programie grantowym przerósł oczekiwania organizatorów - szkoły nadesłały 903 projekty, z których 80 nagrodzono grantami wysokości 5000 zł. Łączna suma nagród przyznanych przez Fundację Grupy Telekomunikacji Polskiej w programie grantowym wyniosła 400 000 zł.

 

Warsztaty regionalne

W warsztatach regionalnych organizowanych w 16 miastach wojewódzkich uczestniczyło 1937 nauczycieli, którzy zostali przeszkoleni w prowadzeniu mediacji rówieśniczych, w pracy z ofiarami przemocy, w udzielaniu wsparcia ofiarom cyberprzemocy oraz byli szkoleni do prowadzenia treningów zastępowania agresji.

 

50 samorządów lokalnych – Partnerów Programu - sfinansowało szkolenia z mediacji rówieśniczych, badania przemocy i agresji w szkołach oraz dodatkowe etaty dla psychologów i pedagogów w szkołach na łączną kwotę prawie 1,1 mln zł. Szkoła jest bardzo ważnym elementem lokalnego środowiska, budowanego także przez dzienniki regionalne, dlatego bardzo się cieszę, że do współpracy z programem „Szkoła bez przemocy” włączają się samorządy lokalne, wspierając działania szkół na swoim terenie - podkreśliła Magdalena Chudzikiewicz – Rzecznik Prasowy Polskapresse.
 
Zobacz Kodeks Szkoły bez przemocyOrganizatorzy spodziewają się, że w wrześniu tego roku do przestrzegania kodeksu „Szkoły bez przemocy” i realizacji projektów zapobiegających przemocy zgłosi się jeszcze więcej społeczności szkolnych, dlatego chcąc ułatwić szkołom zgłaszanie się do Programu, uruchomią na początku września rejestrację online. Zamierzają ponownie zorganizować „Dzień Szkoły bez przemocy”, aby jeszcze więcej szkół mogło 5 czerwca 2009 i wspólnie zaprotestować przeciw przemocy.

 

Diagnoza Szkolna 2008 i Raport Roczny
W badaniach przeprowadzony przez prof. Janusza Czapińskiego wzięło udział 300 szkół i 21 000 uczniów.  Publikacja Raportu z badań była okazją do przeprowadzenia Debaty na temat polskiej szkoły. Uczestniczyli w niej przedstawiciele świata nauki, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół biorących udział w Programie, przedstawiciele samorządów terytorialnych i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

***


Program zainicjowały wiosną 2006 r. Polskapresse i Media Regionalne oraz Fundacja Grupy Telekomunikacji Polskiej. Celem programu jest wzbudzanie świadomości problemu przemocy w szkołach, zmiana postaw wobec przemocy i agresji oraz dostarczenie szkołom wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Do Rady Programu należą: Ewa Czemierowska ze Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz inaczej”, dr hab. Anna Giza – Poleszczuk – z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Jacek Michałowski – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i prof. Janusz Czapiński  - z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Dorota Stanek – Prezes Polskapresse, Joanna Pilcicka – Prezes Mediów Regionalnych i Jadwiga Czartoryska – Prezes Fundacji Grupy Telekomunikacji Polskiej.

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie