Raport "Młodzi 2011" powstał w wyniku prac interdyscyplinarnego zespołu pod kierunkiem ministra Boniego, a jego autorką jest prof. Krystyna Szafraniec z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opracowanie zawiera analizę młodego pokolenia w obszarach aspiracji i oczekiwań, demografii, edukacji i rynku pracy, a także rekomendacje działań i wskazania dla polityk publicznych.Raport Młodzi 2011

Przestudiowałam badania wykonane przez CBOS dotyczące młodzieży. Interesował mnie dział Młodzież a szkoła. Badaniom poddani zostali uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych). Porównywane są wyniki badań w latach: 1998, 2003, 2008 i 2010. Przyjrzyjmy się wynikom.PHOTO: SXC.HU

Jeśli technologie informacyjno-komunikacyjne mają być skuteczne jako narzędzia dydaktyczne, to monitorowanie i ocena ich wykorzystania mają kluczowe znaczenie. Raport Eurydice 2011 przedstawia ważne wskaźniki i informacje dotyczące wykorzystania TIK w procesach nauczania oraz wspierania kreatywnego rozwoju uczniów i ich kompetencji informatycznych.PHOTO: SXC.HU

Polscy studenci i maturzyści zgadzają się ze stanowiskiem pracodawców, że absolwenci szkół wyższych nie są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej - wynika z badania instytutu Homo Homini na zlecenie Polish Open University (POU). Najważniejsze przyczyny tego stanu rzeczy to posiadanie przez studentów wiedzy zbyt teoretycznej oraz brak doświadczenia zawodowego.PHOTO: SXC.HU

Wirtualne uczenie się będzie jednym z czołowych trendów, które będą wpływać na jakość życia na całym świecie w najbliższych 20-30 latach – przewidują futurolodzy z the World Future Society w raporcie "Going Virtual". Dzięki technologiom i internetowi coraz większa część populacji będzie miała łatwy dostęp do najlepszej jakości edukacji i nauczycieli na całym świecie.PHOTO: SXC.HU

Wyniki badań pokazują, że ludzki mózg odciąża pamięć z informacji pozyskiwanych przez wyszukiwarki internetowe. Spostrzeżenia psycholog Betsy Sparrow opublikowane w magazynie Science dowodzą, że coraz trudniej zapamiętujemy informacje znalezione w internecie, traktując samą sieć jako zewnętrzny dysk. Czy przyszłe pokolenia będą coraz mniej wiedzieć?Internet site

Skończmy z popularnym mitem. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez specjalistów z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Szwecji, częste używanie telefonów komórkowych nie wpływa na zachorowalność na raka. Komórki należą do tej samej kategorii "czynników kancerogennych", jak kawa, ołów i konserwowane warzywa.PHOTO: SXC.HU

Więcej artykułów…

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie