O komunikacji i współpracy szkoły ze społecznością lokalną

fot. Fotolia.com

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Dobrą szkołę poznać można między innymi po tym, jak komunikuje się ze swoim najbliższym otoczeniem, czyli społecznością lokalną, w której funkcjonuje, a także po tym, czy jest otwarta na współpracę między innymi z rodzicami. Instytut Badań Edukacyjnych wydał właśnie poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół pt. „Jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicami i społecznością lokalną”. Polecamy tę lekturę.

Przedstawione w poradniku propozycje powstały na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez IBE pod hasłem: „Szkoła – rodzice – społeczność lokalna”, dotyczących uwarunkowań efektywnej komunikacji między nauczycielami a rodzicami uczniów oraz roli szkoły w wiejskich społecznościach lokalnych (więcej informacji na stronie: http://eduentuzjasci.pl/badanie-wspolpracy). Przy jego opracowaniu korzystano także z wniosków opracowanych w innych badaniach prowadzonych m.in. przez IBE oraz w dostępnej literaturze na ten temat komunikacji i współpracy.

Dzięki przeprowadzonym badaniom możliwe było przedstawienie konkretnych przykładów rozwiązań praktycznych, dotyczących obszaru współpracy szkół z rodzicami uczniów oraz ze społecznością lokalną, gotowych do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów. Szkoły zostały dobrane do badań w ten sposób, aby uzyskać jak najwięcej ciekawych, innowacyjnych i sprawdzonych działań oraz modelowych rozwiązań w tym zakresie. Badacze IBE spędzili wiele dni, przyglądając się funkcjonowaniu wybranych sześciu szkół wiejskich, rozmawiając indywidualnie i w grupach z: nauczycielami, dyrektorami, rodzicami, uczniami, absolwentami szkół, mieszkańcami, przedstawicielami urzędów gmin i innych instytucji lokalnych, obserwując zarówno wydarzenia szkolne, jak i te organizowane przez społeczności lokalne, przyglądając się temu, jak prowadzone są wywiadówki szkolne, a także analizując dzienniczki uczniów oraz wiele innych dokumentów szkoły i danej miejscowości. W części dotyczącej kontaktów i współpracy z rodzicami korzystano również z wyników badań ilościowych przeprowadzonych wśród rodziców uczniów szkół podstawowych, zaś w części dotyczącej szkoły w społeczności lokalnej – z wyników badania otoczenia instytucjonalnego szkół.

fot. Instytut Badań EdukacyjnychPoradnik składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy szeroko rozumianej współpracy z rodzicami uczniów i kierowana jest zarówno do nauczycieli, jak i do dyrektorów szkół. Autorzy zaczynają od podjęcia tematu komunikacji na linii szkoła (w tym głównie nauczyciel, wychowawca) – rodzice uczniów, wierząc, że jest to obszar ich wzajemnych relacji, który ma niejako podstawowy charakter dla budowania dobrej współpracy między tymi podmiotami.

Druga część poradnika, w którym szkoła jest ujmowana jako element szerszego otoczenia społecznego, jest skierowana głównie do dyrektorów szkół, gdyż to oni w największym stopniu kształtują kulturę organizacyjną szkoły, decydują o priorytetach. To od nich w dużej mierze zależy wybór modelu szkoły – osoby zarządzające szkołą albo będą motywować nauczycieli do tego, by w codziennej pracy odwoływali się do kontekstu lokalnego, w którym szkoła funkcjonuje, albo ten aspekt pominą lub zmarginalizują.

To chyba jedno z pierwszych kompleksowych opracowań dotyczących komunikacji szkoły z otoczeniem. Komunikacja jest kluczowym składnikiem procesu edukacji i dlatego poradnik ten należy polecić wszystkim szkołom, bez względu na wielkość i miejscowość, w której funkcjonują, czy status szkoły publicznej czy niepublicznej.

Pobierz poradnik

(Źródło: Instytut Badań Edukacyjnych)

Notka o publikacji:

Hernik, K. i Malinowska, K. (2015). Jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzica- mi i społecznością lokalną. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów.Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

© Copyright by: Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015

ISBN: 978-83-65115-18-8

 

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie