Co jest ważne we współczesnej szkole?

fot. Fotolia.com

Narzędzia
Typografia

Obecny system oświaty oparty na testach nie przygotowuje uczniów do wyzwań współczesnego świata, jest nastawiony na sprawdzanie tak zwanych niższych umiejętności, nie pomaga w nabywaniu kreatywności, ciekawości świata i podejmowaniu wyzwań.

Przeczytałam artykuł Teda Dintersmith, który dzieli się czterema pożądanymi zmianami, które powinny nastąpić w edukacji. Postanowiłam streścić tekst, gdyż moim zdaniem dotyka on ważnych spraw, które mam nadzieję w przyszłości nastąpią. W programie Szkoły Uczącej Się (SUS) staramy się również dążyć do tych zmian wykorzystując ocenianie kształtujące. Zależy nam na tym, aby uczeń miał świadomość celowości i istotności tego czego się uczy, żeby mógł być samosterowny i aby wiedza przez niego zdobywana była wiedzą głęboką, która przyda mu się w dorosłym życiu.

Autor był z wizytą w 200 różnych szkołach w 50 stanach, rozmawiał z ponad tysiącem nauczycieli i uczniów. Wielu z nich rezygnuje ze standardowych podręczników i przygotowywania uczniów do testów i podejmują inicjatywy uczenia uczniów współpracy i rozwiązywania rzeczywistych problemów.

Ted Dintersmith wskazuje 4 dziedziny, do których warto dążyć jego zdaniem w nauczaniu:

  • Celowość. Jeśli chcemy, aby uczniowie byli zaangażowani w to co robią w szkole, zadania edukacyjne muszą łączyć się z rzeczywistymi problemami. W szkole prywatnej w Atlancie, licealiści mogą wziąć udział w semestralnym kursie, podczas którego realizują projekty promujące zrównoważony rozwój miasta, np. zajmują się jakością powietrza i wody oraz poprawą transportu publicznego.
  • Istotność. Najważniejszych dla uczniów umiejętności nie można nauczyć poprzez przygotowanie do testu. Pożądane umiejętności, takie jak: umiejętność kreatywnego rozwiązywanie problemów, komunikacji, krytycznego myślenia, współpracy, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kształtowania charakteru wymagają innego programu szkolnego. Niektóre szkoły, jak np. Waipahu High School w Honolulu, rozwija te umiejętności poprzez łączenie przyszłej kariery zawodowej z zastosowaniem wiedzy akademickiej.
  • Uczniowie powinni móc być autorami własnego procesu uczenia się. W Klasie szkolnej powinno być miejsce na samodzielne zdobywanie wiedzy, samoocenę postępów i rozwijanie własnych zainteresowań. W Acton Academy w Austin w Teksasie uczniowie planują sami własny program uczenia się i dążą do samooceny własnych postępów. Ta szkoła nie ma formalnego programu nauczania, za to każdy uczeń ma swojego przewodnika, który nie jest ekspertem od przedmiotu, a jedynie konsultuje z uczniem jego plan.
  • Wiedza. Położenie nacisku na pozyskanie przez uczniów wiedzy głębokiej, a nie tylko wiedzy krótkotrwałej. Uczniowie z New Hampshire nie są oceniani na podstawie testów. Nauczyciele badają i oceniają kompetencje uczniów. Jest to możliwe, gdyż zostały ustalone kompetencje, które uczniowie mają osiągnąć w szkole, aby dobrze sobie radzić w przyszłości. Społeczność ufa nauczycielom, którzy dyskutują z nią na temat potrzebnych kompetencji.

Małe zmiany posuwają proces do przodu. Jednakże są zagrożenia ze strony polityków, wyższych uczelni i władz oświatowych, które chcą ingerować w sposób oceniania w szkołach. Często zależy im na prostych sposobach, które pozwolą porównywać i klasyfikować uczniów. Takie podejście przeciwdziała podejmowaniu innowacji i zamyka drogę do efektywnego nauczania.

Ted Dinterrsmith jest autorem ostatnio wydanej książki What School Could Be: Insights and Inspiration From Teachers Across America (Princeton University Press).

 

Notka o autorce: Danuta Sterna – była nauczycielka matematyki i dyrektorka szkoły, ekspertka merytoryczna w programie Szkoła Ucząca Się (SUS) (prowadzonym przez CEO i PAFW), autorka książek i publikacji dla nauczycieli, propaguje ocenianie kształtujące w polskich szkołach. Niniejszy wpis pochodzi z jej bloga w partnerskiej platformie Edunews.pl – www.osswiata.pl.

 

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie