Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza

CC-BY Centrum Edukacji Obywatelskiej

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Każdego roku ponad 5 000 szkół z całej Polski korzysta ze wsparcia Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) – niezależnej fundacji zajmującej się edukacją. Dyrekcja, kadra pedagogiczna oraz uczniowie biorą udział w projektach, które pomagają lepiej uczyć się i nauczać. W nowym roku szkolnym CEO proponuje ponad 20 programów, do których już się można zgłaszać, a wszystkie informacje znajdują się na www.ceo.org.pl/rekrutacja.

Lata doświadczenia

Tegoroczne propozycje CEO są skierowane zarówno dla dyrekcji, nauczycieli przedmiotowych, jak i dla uczniów. "Nasze kluczowe programy – jak np. Szkoła Ucząca Się, niedługo osiągną pełnoletniość, a my z nieustanną energią śledzimy trendy w edukacji na świecie i na tej podstawie rozwijamy metody naszej pracy ze szkołami" – mówi Jacek Strzemieczny, prezes CEO.

"Pomagamy dyrekcji wprowadzać w ich placówkach niezbędne zmiany, kształtować korzystną atmosferę współpracy, polepszać jakość nauczania i uczenia się przez wprowadzanie oceniania kształtującego." – dodaje Jacek Strzemieczny. "Zresztą z analizy najlepszych systemów edukacyjnych na świecie jasno wynika, że największy wpływ na jakość nauczania mają decyzje podejmowane właśnie w konkretnych szkołach przez dyrektorów i dyrektorki (raport McKinseya&Company: Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze)." 

"Reagujemy też na bieżące potrzeby, jakie obserwujemy w środowisku. Przykładowo wprowadziliśmy nowy kurs online Ok zeszyt, który pokazuje, jak można wdrażać zasady oceniania kształtującego do pracy z zeszytem uczniowskim. Inspiracją dla nas była ogromna popularność grupy na facebooku zajmującej się tym tematem, którą sami założyliśmy." – mówi Danuta Sterna, ekspertka CEO.

Szerokie spektrum tematów

Każdy nauczyciel może znaleźć dla siebie interesujący program, który ułatwi i uprzyjemni im codzienną pracę z młodzieżą. "Stawiamy na włączanie młodych ludzi w lokalne działania, pokazujemy im, że mają wpływ na rzeczywistość, dajemy im poczucie sprawczości." – mówi Jędrzej Witkowski, szef programów młodzieżowych CEO. "I tak na przykład w programie Młody Obywatel uczestnicy będą między innymi poznawać i współpracować z lokalnymi urzędami." – dodaje Joanna Gus, koordynatorka programu Młody Obywatel. CEO podejmuje się również trudnych tematów i pomaga nauczycielom rozmawiać np. o uchodźcach i wyzwaniach globalnych. "Wymiana opinii, oparta na faktach, z poszanowaniem innego zdania wymaga dużej świadomości i znajomości konkretnych narzędzi, które w programie bezpłatnie upowszechniamy." – mówi Julia Godorowska, koordynatorka programu Rozmawiajmy o uchodźcach. Na wsparcie mogą liczyć również opiekunowie samorządów uczniowskich. – Już 30 września kilkaset szkół wspólnie z nami przeprowadzi w pełni demokratyczne wybory do samorządów uczniowskich.

"Promujemy demokratyzację życia szkoły i włączanie we współdecydowanie o jej funkcjonowaniu rodziców, uczniów i oczywiście kadry pedagogicznej" – mówi Michał Tragarz, koordynator akcji Samorządy mają głos i programu Szkoła demokracji. W tegorocznej ofercie CEO znajdują się również programy dla nauczycieli wczesnoszkolnych, a także związane z edukacją globalną, obywatelską, ekonomiczną, kulturalną, historyczną, medialną.

Szczegółowe informacje są dostępne na www.ceo.org.pl/rekrutacja i www.facebook.com/FundacjaCEO.

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie