Czysty biznes na co dzień

Narzędzia
Typografia
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

projekty edukacyjneW związku ze Światowym Dniem Środowiska warto pokazać ciekawą inicjatywę edukacyjną, skierowaną do przedsiębiorców i społeczności lokalnych. Jest ona przykładem łączenia wątków edukacji finansowej i ekologicznej. Pokazuje, że racjonalne inwestycje w rozwiązania proekologiczne prowadzą wprost do oszczędności w firmach i w ich szerokim otoczeniu.

 

Ochrona środowiska i kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa to ważne tematy debaty publicznej, które od dawna są obecne w Polsce. W wielu przypadkach nie prowadzą jednak do konstruktywnych i praktycznych rozwiązań, często z braku wystarczającej akceptacji społecznej. Dlatego warto pokazywać takie programy edukacji ekologicznej, które – dzięki dobremu pomysłowi na praktyczne działanie i umiejętnej organizacji – udaje się w Polsce realizować i które przynoszą wymierne korzyści społeczeństwu.

 

Czysty Biznes to program, który już od 1998 r. pomaga mikro, małym i średnim przedsiębiorcom realizować sprawdzone i nowatorskie inicjatywy proekologiczne, aby stały się one stałymi elementami systemu zarządzania firmą, przyczyniając się w bezpośredni sposób do zwiększenia jej konkurencyjności i poprawy efektywności gospodarowania środkami finansowymi. Jest on realizowany poprzez ogólnopolską sieć działających lokalnie Klubów Czystego Biznesu, w oparciu o prawie już 10-letnie doświadczenie realizatora Programu - Fundacji Partnerstwo dla Środowiska - we wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Warte podkreślenia jest to, że beneficjentem tych działań są często nie tylko same firmy i ich pracownicy, ale praktycznie w każdym przypadku również społeczności lokalne, w których te firmy są mocno osadzone.

 

Inicjatywy podejmowane w ramach Czystego Biznesu w ostatnich latach zyskały uznanie w Polsce i zagranicą. Z programu skorzystało już ponad 2 500 małych i średnich przedsiębiorstw. Badania przeprowadzone wśród firm wykazują, że ponad 2/3 z nich dokonało inwestycji proekologicznych, a 75% uznaje na własnym przykładzie, że działania proekologiczne przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstw. W ramach nowej edycji Programu, zaplanowanej na lata 2007-2011, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska będzie zachęcać współpracujące z nią firmy do angażowania się w rozwój miejscowości i regionu, w których działają, pokazując w ten sposób, że rozwój oparty na ekologicznej i społecznej odpowiedzialności jest możliwy i stanowi warunek dla budowy nowoczesnej gospodarki i jednocześnie społeczeństwa obywatelskiego. Działania Czystego Biznesu będą też skierowane na mobilizowanie programów publicznych na potrzeby przedsiębiorców, pokazywanie na przykładach firm Czystego Biznesu, co jest możliwe, potrzebne, a co przeszkadza  we wspieraniu ich rozwoju na poziomie lokalnym.

 

Do realizacji nowej edycji Programu, zaproszono partnerów strategicznych, w tym duże firmy, które prowadzą swoją działalność w myśl polityki zrównoważonego rozwoju. Po raz kolejny do współpracy włączyła się firma BP, która razem z Fundacją i brytyjską organizacją ekologiczną Groundwork brała udział w tworzeniu Czystego Biznesu w Polsce oraz aktywnie uczestniczyła w kreowaniu wspólnych inicjatyw i projektów podejmowanych dotychczas w ramach programu.

 

Nowa edycja Czystego Biznesu, zaprogramowana na lata 2007-2011, będzie realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pt. „Propagowanie czystego biznesu w Polsce”, a także z pomocą firm, dla których ochrona środowiska stanowi wysoki priorytet w działalności.

 

Celem przedsięwzięcia jest promowanie i wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju wśród polskich przedsiębiorców. Projekt realizowany jest w oparciu o strukturę organizacyjną, doświadczenia oraz sieć firm członkowskich Programu Czysty Biznes. W jego realizacji weźmie udział 500 przedsiębiorstw, głównie małych i średnich, z terenu całej Polski (obecnie Fundacja prowadzi nabór firm zainteresowanych udziałem w projekcie). Dzięki tej inicjatywie firmy będą mogły ograniczyć swoje negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia energii, wody, surowców, ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów i emisji. Tym samym poprzez inwestycje proekologiczne i wprowadzaniu bardziej efektywnych rozwiązań pojawiać się będą oszczędności w budżetach firm, które będą mogły być wykorzystane z pożytkiem dla mieszkańców społeczności lokalnych, w których te firmy działają. Szacuje się, że działania naprawcze przeprowadzone w firmach przyczynią się do: obniżenia zużycia energii (średnio o 10%), wody (średnio o 20%), materiałów (średnio o 5%), zmniejszenia ilości odpadów i emisji (średnio o 10%).

 

Uczestnicząc w projekcie, firmy będą mogły korzystać  m.in. z pomocy szkoleniowej i informacyjnej w realizacji działań proekologicznych; dostępu do specjalistycznej pomocy doradców i audytorów środowiskowych; praktycznych rozwiązań prośrodowiskowych, zastosowanych w firmach z Polski, Norwegii oraz innych krajów Unii Europejskiej, które będą rozpowszechniane poprzez Internet; wypracowanych, we współpracy z instytucjami finansowymi, tanich i przyjaznych dla firm mechanizmów finansowania inwestycji środowiskowych, które ułatwią przedsiębiorcom wdrażanie inwestycji proekologicznych, a spłacane będą z osiągniętych oszczędności; możliwości wspólnego działania na rzecz korzystnych uwarunkowań prawnych i finansowych służących rozwojowi firm przemysłu środowiskowego; narzędzia internetowego Menadżer Środowiska, które umożliwia monitorowanie wpływu firmy na środowisko. Najlepsze wdrożenia i działania proekologiczne nagradzane będą w konkursach Ogólnopolskie Nagrody Czystego Biznesu oraz Europejskie Nagrody „Biznes dla Środowiska”.

 

Więcej informacji o programie Czysty Biznes na stronach Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.

 

projekty edukacyjne

 

 

 

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

 • Written by Administrator
  Problem w tym, że każdy ma nieco inne doświadczenia, podobnie jak inne warunki, w których uczy. Do t...
 • Written by Ppp
  Pisze Pani, że żadna z tych przyczyn nie jest potwierdzona badaniami naukowymi??? A miliardy godzin ...
 • Written by Ppp
  Bardzo dobry artykuł - właśnie owa "nic nie wnosząca dłubanina" była przyczyną żądania likwidacji za...
 • Written by Ppp
  Zamiast kształtować, wystarczy nie niszczyć. Niesprawiedliwe ocenianie, czepianie się bzdur, niereal...
 • Written by Stefan
  Józefa Szot - kobieta legenda. Dobrze, że stanęła na mojej drodze.
 • Written by Ppp
  Zacząłbym nie tyle od poczucia, co od WIEDZY o braku sensu - gdzieś w połowie podstawówki uczniowie ...

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie