O pedagogice przedszkolnej i metodyce pracy z małymi dziećmi

fot. Fotolia.com

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Pedagogika jest dyscypliną naukową, która pozostaje zarówno kluczowa dla rozwoju intelektualnego jednostki, jak i jej skutecznego funkcjonowania w świecie społecznym. Z tego względu staje się częstym obszarem debat nie tylko naukowych, zwłaszcza że sposobów nauczania jest równie wiele co wykonujących to zadanie nauczycieli. Przedmiotem zainteresowania Wiesławy Leżańskiej i Elżbiety Płóciennik – autorek najnowszej publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego staje się pierwszy (najważniejszy) z etapów pozyskiwania wiedzy.

"Pedagogika przedszkolna z metodyką" jest pozycją dedykowaną przede wszystkim studentom pedagogiki oraz nauczycielom przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jednakże przez wzgląd na podjętą przez autorki próbę kompleksowego uporządkowania metodologii oraz nakreślenia zależności pomiędzy takimi czynnikami jak dziecko, nauczyciel i środowisko stanowić będzie przydatne źródło wiedzy również dla rodziców, psychologów, wychowawców domów dziecka oraz innych grup pracujących z najmłodszymi.

Podstawowym celem wychowania przedszkolnego jest przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie oraz wyposażenie go w określoną wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego rozwoju i kształcenia. Bazując na osiągnięciach psychologii, socjologii, nauk przyrodniczych i medycznych, mówimy, że przedmiotem badań pedagogiki przedszkolnej jest wychowywanie i nauczanie rozwijającego się dziecka w konkretnych warunkach społeczno-kulturowych. Przedmiotem badań są także relacje nauczyciel–dziecko oraz relacje rówieśnicze w przedszkolu. Przyjmujemy zatem, że obszar dociekań naukowych i praktycznych pedagogiki przedszkolnej stanowią: dziecko, nauczyciel, środowisko uczenia się oraz wzajemne relacje między nimi. Pedagogika przedszkolna wyznacza zatem określone działania: w zakresie stymulowania rozwoju dziecka (metody), w zakresie treści oddziaływań́ (programy), a także w zakresie organizacji środowiska uczenia się̨ (przestrzeń przedszkola) - piszą autorki.

Konstrukcja narracji w książce w znaczny sposób ułatwia przyswojenie zawartego w niej materiału. Jednym z zabiegów stosowanych przez autorki jest poszerzanie prezentowanych zagadnień o rys historyczny, co pozwala lepiej zrozumieć źródła wielu trendów również we współczesnym nauczaniu. Kolejnym jest umieszczenie na końcu każdego rozdziału pytań sprawdzających, które gwarantują szybsze przyswojenie wiedzy z lektury. Z kolei pojawiające się obok kluczowych zagadnień tłumaczenia polskojęzycznych terminów na język angielski, umożliwiają porównanie polskiego stanu wiedzy na temat edukacji dzieci z literaturą anglojęzyczną.

Notka o książce:

Wiesława Leżańska, Elżbieta Płóciennik, Pedagogika przedszkolna z metodyką
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021, ISBN: 978-83-8220-560-2
Więcej na stronie wydawnictwa

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie