W poszukiwaniu skuteczności edukacyjnej

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Na rynku edukacji pojawia się coraz więcej narzędzi edukacyjnych, tworzonych zarówno przez podmioty prywatne, publiczne, organizacje pozarządowe, a nawet indywidualne osoby. Jest to rezultat nieograniczonej ludzkiej kreatywności, także dzięki istnieniu różnorodnych narzędzi i platform służących do wspierania edukacji. Pojawia się jednak zasadnicze pytanie o skuteczność tych narzędzi – czy wszystkie pomagają, czy też mogą zaszkodzić osobom uczącym się. Pearson, wiodąca światowa firma edukacyjna, ogłosiła właśnie swoją globalną strategię edukacyjną, w której ocena skuteczności edukacyjnej (ang. efficacy) stała się jej kluczowym elementem.fot. Fotolia.com

„Edukacja jest w tak dużym stopniu powiązana z kwestią dobrobytu obywateli i całej gospodarki, że pilnie musimy stworzyć bardziej rygorystyczny system, aby zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie. Dzięki coraz większym zbiorom badań i danych, a także możliwościom technologicznym, osiągnięcie skuteczności kształcenia (efficacy) jest nie tylko równie istotne, ale także równie możliwe, jak w przypadku sektora opieki zdrowotnej.“ – mówi Michael Barber, główny doradca firmy Pearson ds. edukacji. 

„Globalne wyzwania edukacyjne są zbyt trudne, by mogła je podjąć samodzielnie jedna organizacja. Dzielimy się z innymi postępami, jakie osiągamy, dążąc do dyskusji z przedstawicielami sektora edukacji na rzecz zwiększenia szybkości działań. Współpraca, partnerstwo i współtworzenie to jedyny sposób na przeprowadzenie transformacji w edukacji w takim tempie, jakiego potrzebują i wymagają osoby uczące się.” – przekonuje Barber.

W ramach nowej globalnej strategii edukacyjnej, której celem jest pomoc uczącym się w osiągnięciu postępu w życiu poprzez kształcenie, Pearson

  • zobowiązała się przedstawić raport z audytu dotyczącego założonych celów, sposobów pomiaru i osiąganych wyników kształcenia wraz z wynikami finansowymi obejmującymi całość działalności firmy, w terminie do 2018 r.;
  • udostępnila plany dotyczące wprowadzenia skuteczności edukacyjnej, jako podstawy działań w całej strukturze organizacyjnej, we wszystkich obszarach biznesowych firmy;
  • opublikowała tzw. System Oceny Skuteczności Edukacyjnej (Efficacy Framework) – autorską metodę, której celem jest zapewnienie, że produkty i usługi oferowane przez firmę Pearson umożliwiają użytkownikom nabycie potrzebnych umiejętności, oraz zidentyfikowanie obszarów, które wymagają poprawy;
  • zobowiązała się do opracowania globalnej sieci badawczej w celu gromadzenia dowodów potwierdzających realizację „drogi do skuteczności edukacyjnej” („path to efficacy”) oraz do otwartego udostępnienia tej bazy danych i zorganizowania debaty na temat zawartych w niej informacji.

Ambicją firmy Pearson jest zapewnienie, by jej działalność była stymulowana coraz lepszym rozumieniem tego, w jaki sposób można maksymalizować i mierzyć jej wpływ na wyniki kształcenia. Firma czerpie przy tym inspiracje z doświadczeń sektora opieki zdrowotnej dotyczące inwestowania w badania i rozwój oraz tworzenia nowych modułów współpracy partnerskiej, które zajmą się najpilniejszymi, a wciąż niespełnionymi potrzebami sektora edukacji.

Uznając dialog i współpracę ze środowiskami edukacyjnymi za najważniejszy warunek przyspieszenia postępu, Pearson publikuje dwa raporty:

  • Asking More: The Path to Efficacy (PDF), dotyczący konieczności zmierzenia i poprawy wyników kształcenia na całym świecie. Stanowi on zbiór opinii sformułowanych przez światowej klasy ekspertów z dziedziny edukacji. Raport podkreśla, w jaki sposób badanie i gromadzenie danych mogą przyczynić się do rewolucyjnych zmian, jeżeli chodzi o mierzenie i zwiększanie skuteczności produktów i programów edukacyjnych oraz instytucji oświatowych. Publikacja zawiera teksty autorstwa światowych liderów w dziedzinie edukacji i biznesu, m.in. Andreasa Schleichera z OECD, Kena Robinsona, Vicky Colbert z Escuela Nueva, Geoffa Mulgana z NESTA czy Jona Iwaty z IBM.
  • The Incomplete Guide to Delivering Learning Outcomes, który szczegółowo ukazuje nowe podejście firmy Pearson do realizacji wyznaczonych celów. Autorami raportu są Sir Michael Barber, główny doradca firmy Pearson ds. edukacji, i Saad Rizvi, starszy wiceprezes ds. skuteczności edukacyjnej. Publikacja zawiera informacje na temat „Systemu Oceny Skuteczności Edukacyjnej” (Efficacy Framework)– procesu opracowanego przez firmę Pearson w celu ewaluacji i zwiększania korzystnego wpływu produktów i usług firmy na wyniki kształcenia. Raport przedstawia także szczegóły stosowania tej nowej metody.

Pearson chce poszerzyć dialog ze środowiskami edukacyjnymi, tworząc nową światową sieć badawczą, łączącą wewnętrzne badania firmy z inicjatywami ekspertów zewnętrznych, która posłuży do budowy strategii i rozwoju produktów i usług w odniesieniu do najpilniejszych potrzeb w edukacji. Wyniki tych prac zostaną udostępnione na nowej platformie internetowej „Open Ideas”.

„Celem firmy Pearson jest pomaganie uczącym się w osiągnięciu postępu w życiu i rozwoju zawodowego poprzez kształcenie. Dlatego musimy mieć pewność, że będziemy w stanie mierzyć nasz wpływ na ten postęp, we wszystkim co robimy i jasno to komunikować.” – mówi John Fallon, dyrektor wykonawczy firmy Pearson. „Naszym celem jest zapewnianie, by każde nasze działanie, każda decyzja, każdy proces i każda inwestycja były motywowane wyraźnym zrozumieniem tego, jaki będzie ich mierzalny wpływ na wyniki edukacyjne. Takie rozumowanie i podejście muszą stać się podstawą naszych codziennych działań.”

„Kiedy za pięć lat opublikujemy nasz raport roczny, będziemy mogli, na podstawie audytu przeprowadzonego przez partnera zewnętrznego, przedstawić nasze postępy w poprawie wyników osiąganych przez uczących się. Aby to osiągnąć, musimy wspólnie zdefiniować, jakie rezultaty osiągane przez osoby uczące się będziemy śledzić, mierzyć i do osiągnięcia których będziemy dążyć.” – zapowiada Fallon.

Pearson jest jednym ze światowych liderów wśród firm edukacyjnych. Działania podejmowane przez tą firmę mogą i powinny zainspirować inne podmioty działające na rynku edukacji, zarówno prywatne, jak i publiczne, do mierzenia skuteczności podejmowanych działań edukacyjnych. NIe warto przecież tracić czasu na nieskuteczną edukację.

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie