Nauka w miejscu pracy

Narzędzia
Typografia
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Obecnie ponad dwie trzecie części naszej nauki przebiega w miejscu pracy. Wiedza i umiejętności potrzebne pracownikom są zdobywane w miejscu pracy. Obserwujemy powstawanie środowisk pracy i kształcenia, które oferują różnorodne możliwości edukacyjne, od formalnie zorganizowanych programów edukacyjnych po partnerską pomoc w nauce wśród współpracowników oraz szerokie możliwości dla kształcenia nieformalnego.photo: sxc.hu

Rozwiązania technologiczne służące wspieraniu współpracy i pracy w zespole są często wykorzystywane również w szkoleniu. Symulacje i wirtualne światy wykorzystywane do szkolenia specjalistów działających w sytuacjach awaryjnych, są obecnie powszechnie wykorzystywane do szkolenia personelu obsługi. Systemy wspierania wydajności i wbudowane rozwiązania edukacyjne stają się normalnymi składnikami interfejsów pomiędzy użytkownikiem i maszyną. Przedsiębiorstwa muszą dbać o rozwój swoich pracowników, aby zachować swą konkurencyjność. Oznacza to szereg wyzwań dla sektora edukacyjnego, który musi ocenić, w jaki sposób można najskuteczniej wspierać szkolenie i rozwój osobisty pracowników i kadry kierowniczej.

31 numer eLearning Papers analizuje problemy, które pojawiają się, kiedy proces kształcenia ma miejsce w pracy. Artykuły zebrane w tym numerze opisują, w jaki sposób technologia może wspierać nowe metody kształcenia oraz nowe systemy umiejętności, kompetencji i kwalifikacji, aby dopasować je do indywidualnych planów rozwoju wiedzy użytkowników.

Obserwujemy, w jaki sposób technologie edukacyjne przechodzą od kontekstów edukacyjnych do zawodowych. W sekcji „W szczegółach”, T. Coughlan analizuje, w jaki sposób otwarte zasoby edukacyjne mogą rozszerzyć swój zasięg poza pole szkolnictwa wyższego, poprzez wykorzystanie potencjału badaczy naukowych w sektorze wolontariackim. Artykuł M. Bonacciego opisuje, jak można zwiększać możliwości zatrudnienia i mobilności pracowników poprzez wzmacnianie współpracy w sieci na rzecz poprawy i weryfikacji systemów technicznego kształcenia i szkolenia zawodowego.

Większość osób pracujących w gospodarce opartej na wiedzy, dąży do stworzenia swych własnych środowisk kształcenia, przy pomocy narzędzi odpowiadających ich metodom pracy, gromadzenia informacji i uczenia się. Dwa artykuły w sekcji „W praktyce” opisują, w jaki sposób te narzędzia wpływają na naukę i pedagogikę.

Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na elastyczne i zindywidualizowane narzędzia, potrzebujemy obecnie bardziej niż kiedykolwiek, rozwiązań, które wychodziłyby poza systemy zarządzania kształceniem, aby objąć kwestie wiedzy ukrytej, czy wspierania wydajności. W tym numerze przedstawiamy kilka prac, które zajmują się zagadnieniami związanymi z potrzebą rozwoju kompetencji międzykulturowych oraz rolą technologii w ich nabywaniu.

Przeczytaj artykuły w numerze 31 eLearning Papers.

eLearning Papers jest publikacją elektroniczną, stworzoną jako część portalu elearningeuropa.info. Portal ten jest inicjatywą Komisji  Europejskiej mającą na celu promowanie wykorzystania technologii  multimedialnych i internetu w edukacji i szkoleniu.

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

 • Written by Dawid
  Fajne, bardzo fajne i następne z którego nic nie wyniknie, Może jakaś eksperymentalna szkoła o które...
 • Written by Robert Raczyński
  Mamy zbyt dużo wytycznych  
  - dodałbym jeszcze, że te wytyczne, choć niesprawdzalna jest ich reali...
 • Written by Robert Raczyński
  Nie jestem pewien czy mówimy o tym samym. Ludzie odczuwają lęk przed tym rodzajem myślenia bo od naj...
 • Written by Lech
  Problem nie jest akademicki, jest niesłychanie realny. Kluczowy dla kształcenia w dziedzinie nauk śc...
 • Written by Robert Raczyński
  Fizycznie jest zupełnie obojętne, bo nie ma i nie może być zgody w kwestii treści nauczania - proble...

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie