Klasy twórcze i nauczyciele XXI wieku

Narzędzia
Typografia
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Integracja mediów i technologii cyfrowych w edukacji jest priorytetem polityk w całej Europie. Inicjatywy krajowe i regionalne często opierają się na przekonaniu, że szkoły muszą wyposażyć uczniów w umiejętności niezbędne do czynnego udziału w życiu społeczeństwa wiedzy. Jednak rzeczywistość pokazała, że dobrze zaplanowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji wymaga nie tylko nowych mediów i narzędzi, ale także głębokich zmian pedagogicznych, zwłaszcza przyjęcia bardziej zindywidualizowanego podejścia do kształcenia.(C) Edunews.pl

W świetle zmian zachodzących w szkolnictwie i przechodzenia w kierunku klas twórczych, obecny numer eLearning Papers w najnowszym numerze zajmie się tematem roli nauczycieli w środowiskach kształcenia XXI wieku. Zwracamy uwagę na nowe badania i praktyki szkolne, które ilustrują, w jaki sposób nowe technologie edukacyjne wpływają na środowiska zawodowe nauczycieli. Uczniowie XXI wieku to termin ostatnio często używany w dziedzinie edukacji. W tym numerze eLearning Papers odnosimy ten termin do nauczycieli, poszukując praktycznych przykładów i perspektywicznych wizji, które odpowiadają na pytanie, jaka jest rola nauczyciela w dzisiejszym społeczeństwie wiedzy.

Postępujący w szybkim tempie rozwój technologii jest wyzwaniem dla nauczycieli, którzy często muszą dokładać wysiłków, aby nadążyć za cyfrowym stylem życia swych uczniów. Inicjatywy mające na celu wspieranie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, często skupiają się na wdrażaniu na lekcjach nowych urządzeń i narzędzi, nie zastanawiając się w pełni, w jaki sposób mogą one wpływać na sposób uczenia się i nauczania.

Często zadaniem nauczycieli jest znalezienie równowagi pomiędzy uczniami świetnie operującymi nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i narzędziami cyfrowymi, a administracją szkoły, celami edukacyjnymi i programami nauczania, które decydują, w jaki sposób i w jakim zakresie technologie te będą wykorzystywane. Potrzebne są dalsze badania pedagogiczne, które nakreślą kierunki szkolenia nauczycieli i zapewnią lepsze wyniki wykorzystania potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, nie tylko w celu wspierania kreatywności i innych kompetencji XXI wieku, ale także dla wspierania nauczania poszczególnych przedmiotów i wykorzystania samych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla rozwoju klasy i motywacji uczniów zniechęconych do nauki.

W tym numerze stawiamy pytanie: Jak zmieniają się organizacje edukacyjne? I w jaki sposób te zmiany wpływają na rolę nauczycieli? Przedstawiając ten temat w sposób bardziej złożony i wskazując problemy z nim związane, zebrane tu artykuły mogą stanowić punkt wyjściowy dla dialogu i dalszej debaty.

Przeczytaj artykuły w numerze 30 eLearning Papers.

eLearning Papers jest publikacją elektroniczną, stworzoną jako część portalu elearningeuropa.info. Portal ten jest inicjatywą Komisji  Europejskiej mającą na celu promowanie wykorzystania technologii  multimedialnych i internetu w edukacji i szkoleniu.

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

 • Written by Robert Raczyński
  Mamy zbyt dużo wytycznych  
  - dodałbym jeszcze, że te wytyczne, choć niesprawdzalna jest ich reali...
 • Written by Robert Raczyński
  Nie jestem pewien czy mówimy o tym samym. Ludzie odczuwają lęk przed tym rodzajem myślenia bo od naj...
 • Written by Lech
  Problem nie jest akademicki, jest niesłychanie realny. Kluczowy dla kształcenia w dziedzinie nauk śc...
 • Written by Robert Raczyński
  Fizycznie jest zupełnie obojętne, bo nie ma i nie może być zgody w kwestii treści nauczania - proble...
 • Written by Lech
  Respectfully disagree :) . Nie jest obojętne, czego uczymy w szkole. Myślenie abstrakcyjne jest przykła...

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie