Cogito21 – konkurs krytycznego myślenia

fot. Fotolia.com

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

W roku 2016 redaktorzy Oxford Dictionaries uznali słowem roku określenie "post-prawda". Odnosi się ono do różnych form manipulacji opiniami ludzi, głównie przez media społecznościowe. Przez Facebooka i inne podobne portale codzienne przetacza się ogromna ilość wiadomości, z których znaczna część jest tylko częściowo prawdziwa, a wiele stanowią zwyczajne kłamstwa. Czy można sobie z tym poradzić? NAVIGO Centrum Innowacyjnej Edukacji we współpracy z firmą Google zaprasza na Cogito21 - konkurs myślenia krytycznego.

Jeszcze nigdy w historii dzieci i młodzież nie miały tak ogromnego dostępu do informacji, jak dzisiaj. Jednym kliknięciem są w stanie uzyskać setki wyników wyszukiwania na każdy możliwy temat. Niestety jednak, bardzo wiele informacji, które znają będzie wątpliwych.

Jak wskazuje raport Dzieci Sieci 2.0 młodzi ludzie mają ogromny problem z odróżnieniem informacji nieprawdziwych od prawdziwych. A wszystkie analizy socjologiczne wskazują, że problem będzie narastał. Dlatego też, wychodzimy z inicjatywą konkursu, promującego zdolność logicznego myślenia, krytycznej analizy źródeł i weryfikowania faktów.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju kompetencji, umożliwiających krytyczną analizę danych, służących orientacji w informacyjnym szumie W szczególności, zależy nam na następujących pięciu umiejętnościach:

  • Wyszukiwanie informacji - zdolność odnajdywania pożądanych informacji, sprawnie i szybko. Oznacza to m.in. wiedzę o tym, jak korzystać z podstawowych i zaawansowanych funkcji wyszukiwarek internetowych, określanie kolejności czytania źródeł i selekcji źródeł wiarygodnych i niewiarygodnych.
  • Czytanie ze zrozumieniem - zdolność trafnej interpretacji informacji, identyfikacji i łączenia ze sobą przedstawionych faktów, zdolność logicznego określenia związków przyczynowo-skutkowych, ale także zdolność rozpoznania, jakie informacje zostały pominięte w tekście czy przekazie.
  • Analiza wewnętrznej wiarygodności informacji - zdolność zauważania w obrębie jednego tekstu informacji sprzecznych ze sobą lub niewspółmiernych. Zdolność wychwytywania manipulacji, technik perswazyjnych i sztuczek erystycznych.
  • Porównywanie sprzecznych informacji - zdolność porównania informacji pochodzących z różnych źródeł, zestawienia ich i zidentyfikowania różnic i podobieństw.
  • Synteza informacji i podejmowanie decyzji - zdolność do podjęcia decyzji o tym, które informacje spośród wielu różnych są najbardziej wiarygodne, połączenia ze sobą różnych informacji z różnych źródeł i dokonanie łącznej interpretacji, a także zdolność do odrzucenia źródeł niewiarygodnych.

Konkurs jest zorganizowany dla trzech grup wiekowych, tj. dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI), dla gimnazjum (kl. I-III) oraz dla liceum (kl. I - III). Do udziału w konkursie zapraszamy przedstawicieli szkół publicznych, niepublicznych oraz organizacji pozarządowych, mających cele oświatowe lub edukacyjne.

W konkursie udział brać mogą drużyny, liczące po 4 uczniów. Każda szkoła może wystawić w konkursie wiele drużyn. Każda drużyna otrzyma w ramach konkursu jedno zadanie, sprawdzające zdolność krytycznej analizy informacji. Zadanie będzie polegało na ocenie prawdziwości otrzymanego tekstu (artykułu ze strony internetowej, wpisu z bloga lub podobnego materiału), przy wykorzystaniu dodatkowych otrzymanych materiałów oraz własnych poszukiwań (uczniowie mogą korzystać podczas konkursu z urządzeń cyfrowych, organizatorzy zapewnią dostęp do wi-fi). Uczniowie po dokonaniu analizy będą mieli za zadanie nagrać krótki film, w którym przedstawią swoje wnioski. Film i zawarte w nim wypowiedzi uczniów będą podstawy do oceny konkursowej.

Zadania konkursowe będą dostosowane do poziomu uczniów w danej kategorii wiekowej.

Wszystkie zarejestrowane drużyny otrzymają także zadania przykładowe oraz krótki poradnik, pomagający w przygotowaniu się do udziału w konkursie.

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie wrocławskiego Google, przy ul. Bema 2. Termin przeprowadzenia konkursu to: 29.05.2017 r., godz. 9.30.

Zainteresowane szkoły mogą zgłaszać uczestnictwo swoich uczniów w konkursie do dnia 15.05.2017 r., wypełniając i wysyłając kartę zgłoszeniową znajdującą się na specjalnej stronie konkursowej

Uczniowie w trakcie konkursu będą pracowali wspólnie w ramach jednej drużyny. Każda drużyna siedzieć będzie przy osobnym stole. Drużyna otrzyma zalakowaną kopertę, w której będzie znajdować się zadanie. Drużyny mogą podczas rozwiązywania zadania korzystać ze wszelkich przyniesionych przez siebie pomocy - takich jak książki, gazety, ale także tablety, smartphony czy komputery. Najlepsza drużyna w każdej z kategorii będzie mogła w nagrodę zwiedzić wrocławskie biuro Google i zobaczyć na własne oczy, jak wygląda praca w tej firmie. Dodatkowo trenerzy zwycięskich drużyn otrzymają możliwość bezpłatnego udziału w wybranym szkoleniu organizowanym przez Navigo - Centrum Innowacyjnej Edukacji.

Pod adresem www.krytycznemyslenie.edu.pl/poradnik w dniu 15 maja pojawi się krótki poradnik dla nauczycieli, pokazujący, w jaki sposób można wspierać rozwój tych kompetencji. Zachęcamy do wykonania przedstawionych tam ćwiczeń przed konkursem, aby jak najlepiej przygotować drużyny do rozwiązania zadania, które otrzymają na miejscu.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie: http://krytycznemyslenie.edu.pl. Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie