Młodzi do akcji

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do nowego programu, w którym nauczyciele przygotowują się do inicjowania projektów dotyczących funkcjonowania gospodarki, a uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, które pozwolą im w przyszłości na sprawne funkcjonowanie na rynku kapitałowym. Projekty uczniowskie, debaty, wirtualne mapy i internetowa gra giełdowa wprowadzą uczniów w fascynujący świat inwestowania i giełdy.(C) EDUNEWS.PL

Prywatyzacja gospodarki to bardzo złożony i społecznie kontrowersyjny proces, który od początku wywoływał gorące emocje i dyskusje. Mimo, że kierunek transformacji był generalnie akceptowany, to opory przed prywatyzacją były dość silne i po euforii towarzyszącej jej w początkowych latach, poparcie dla niej systematycznie spadało, a giełda nie stawała się popularnym miejscem inwestowania nadwyżek kapitału. Wprawdzie dane z 2009 r. wskazują na wzrost liczby rachunków papierów wartościowych, to statystycznie tylko co czwarty z nich jest aktywny. Niemniej jednak, mimo wzrostu inwestycji indywidualnych, na rynku giełdowym głównymi graczami są duże instytucje, których udział w rynku jest dominujący.

Aktywność inwestorów indywidualnych w przyszłości będzie zależała zatem od tego, w jaki sposób zostaną do tego wcześniej przygotowani. Chodzi nie tylko o uczenie konkretnych umiejętności, ale także o kształtowanie postaw sprzyjających pobudzaniu przedsiębiorczości. Chociaż mechanizmy gospodarki wolnorynkowej nie zawsze są remedium na wszystkie – zwłaszcza socjalne – problemy współczesnych społeczeństw, niemniej jednak są one częścią rzeczywistości, w której się poruszamy i która dostarcza nam ram odniesienia dla działań, które podejmujemy. Ważne jest zatem, aby je zrozumieć i potrafić wykorzystywać.

„Młodzi do Akcji!” to program, który odpowiada na owe potrzeby edukacyjne związane ze zmianami w życiu społeczno-gospodarczym Polski oraz z przemianami własnościowymi. Chcemy, aby młodzież uczestniczyła w tych przemianach w sposób świadomy i aktywny, a do tego niezbędna jest wiedza i doświadczenie związane ze znajomością mechanizmów działania giełdy i przekształceń własnościowych. W szkole często brakuje pomysłu i czasu na praktyczne kształtowanie umiejętności niezbędnych uczniom do świadomego i zaangażowanego funkcjonowania na rynku finansowym w dorosłym życiu.

Program „Młodzi do Akcji!” jest okazją do zdobywania tej wiedzy i sprawdzania jej w praktyce. Podobnie, jak inne programy prowadzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, „Młodzi do Akcji!” opiera się na metodach aktywnych, wydobywaniu z uczniów ich potencjału i kreatywności oraz angażowaniu ich w działania obejmujące nierzadko całe społeczności lokalne.

(CC-BY) Centrum Edukacji ObywatelskiejProgram podzielony jest na dwa etapy. Etap pierwszy (trwający od listopada do lutego) skierowany jest do nauczycieli, którzy podczas kursu internetowego będą zgłębiali tajniki przygotowywania projektu uczniowskiego oraz pracowali − wraz z mentorami − nad tematami związanymi z prywatyzacją, własnością oraz akcjonariatem obywatelskim. W drugim etapie natomiast (od marca do czerwca) pałeczkę przejmują uczniowie, którzy pod opieką nauczycieli realizują jeden z dwóch zaproponowanych przez CEO pomysłów na projekty edukacyjne: debaty publiczne na tematy dotyczące własności lub mapy wirtualne swoich miejscowości i okolic z miejscami publicznymi i prywatnymi.

Zachęcamy uczniów do tego, aby zastanowili się wspólnie ze swoimi rówieśnikami, rodzicami i nauczycielami nad tym, co powinno być publiczne, co prywatne, jak dbać o dobra publiczne, a jak o prywatne oraz co to znaczy odpowiedzialność za własność. Pokażemy, że odpowiedzialny biznes może być też zaangażowany w sprawy społeczne, a inwestorzy i akcjonariusze mogą realnie wpływać na decyzje podejmowane przez przedsiębiorców. Program jest innowacyjny także pod względem metodycznym – będziemy angażować narzędzia TIK, pokażemy nauczycielom, że warto wykorzystywać do realizacji projektów uczniowskich telefony komórkowe, komputery, aplikacje internetowe. Zaprosimy uczniów do kręcenia filmów, robienia i zamieszczania w sieci fotorelacji, kolaży i blogów. Opowiadanie i uczenie o giełdzie i gospodarce może być atrakcyjne zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów i chcemy to właśnie pokazać.

Nauczycielom, którzy przystąpią do programu zapewniamy stały dostęp do ekspertów, którzy będą służyli swoją wiedzą i doświadczeniem tak metodycznym, jak i merytorycznym. Uczniom natomiast obiecujemy emocje związane z internetową symulacją inwestowania na giełdzie, a najbardziej zaangażowanym i aktywnym zespołom − wizytę w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wszystkich uczestników będziemy wspierać materiałami edukacyjnymi, scenariuszami lekcji i pomysłami na innowacyjne wykorzystanie nowych mediów w realizacji projektów. Program zwieńczy Ogólnopolska Prezentacja Projektów zorganizowana w Warszawie, podczas której będziemy pokazywać osiągnięcia uczniów i debatować z ekspertami Ministerstwa Skarbu Państwa i GPW na temat inwestowania.

W programie „Młodzi do Akcji!” uczniowie (przy wsparciu nauczyciela) realizują projekt spełniający wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 r. Do udziału w programie zapraszamy gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z całej Polski. Aby zgłosić się do programu należy do 31 października 2011 wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej www.ceo.org.pl/mda. Program będzie realizowany w roku szkolnym 2011/2012, od listopada do czerwca. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie programu.

Inicjatywa realizowana jest pod patronatem Ministra Skarbu Państwa.

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie