Jakich pracowników szukają pracodawcy w Polsce?

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Spis treści

edukacja przez życieIstotnym mankamentem edukacji szkolnej w Polsce jest niewielka liczba zajęć praktycznych, które umożliwiają młodym ludziom rozwijać umiejętności przydatne na rynku pracy. W zasadzie można stwierdzić, że doświadczenia uczniowie zdobywają dopiero poza szkołą (najczęściej dzięki rozmaitym inicjatywom organizacji pozarządowych) lub dopiero w dorosłym życiu.

 

Nastawienie na rozwój
Świat się zmienia. Widać to chociażby po tym, jak szybko pojawiają się w naszych sklepach nowe modele komputerów, telewizorów, czy telefonów komputerowych. Dlatego warto się uczyć, aby być „na czasie”. I nie musi to być nauka „wszystkiego”, ale przede wszystkim tego, co nas interesuje i sprawia, że w danej dziedzinie możemy być lepsi od innych. Nastawienie na rozwój to umiejętność zdobywania, stałego aktualizowania i skutecznego wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności związanych z pracą (obecną lub przyszłą). Warto więc stale aktualizować swoją wiedzę, aktywnie uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach, seminariach, śledzić nowości rynkowe. Dobry pracownik czy przedsiębiorca dba o wykorzystanie posiadanej wiedzy w realizacji zadań, ale także wykorzystuje realizowane zadania do podnoszenia poziomu tej wiedzy, uczy się od innych (kolegów, współpracowników, partnerów biznesowych, klientów itd.).

 

Nastawienie na jakość i na potrzeby klientów
Prowadząc własny biznes trzeba być gotowym do zaspokajania potrzeb klientów. Dobry biznes polega na tym, aby zagwarantować swoim klientom oczekiwany poziom jakości (nie zawsze najwyższy, gdyż nie zawsze oczekują oni najwyższego standardu, za który będą musieli zapłacić bardzo dużo). Nastawienia na jakość będzie oczekiwał także pracodawca. W związku z tym musimy mieć świadomość znaczenia jakości towarów i usług dla klientów, kosztów wynikających z ich złej jakości, a także szybko i skutecznie reagować na pojawiające się problemy w tym zakresie. W związku z tym warto monitorować jakość pracy własnej i swoich podwładnych i dążyć do ciągłej jej poprawy. Aby to osiągać dobry przedsiębiorca (zarówno mały, jak i duży) stara się poznać potrzeby klientów, rozwija współpracę z nimi, wywiązuje się z wszelkich zobowiązań wobec nich, dba o utrzymanie odpowiednich, partnerskich relacji. Najlepsi zachęcają także klientów do współpracy w działaniach, które dotyczą standardów ich obsługi.

 

Otwartość na zmiany
Otwartość na zmiany to umiejętność aktywnego przyczyniania się do wprowadzania korzystnych dla firmy i jej klientów zmian poprzez m.in. uznanie konieczności zmian za niezbędny element działania firmy (własnej lub tej, w której pracujemy), oraz stałe poszukiwanie innowacji. Kompetentna osoba w tej dziedzinie może wskazywać korzyści ze zmian innym pracownikom i budować atmosferę sprzyjającą ich wdrażaniu.

 

Etyka działania
Pracodawcy nie są zainteresowani zatrudnianiem osób, które nie działają zgodnie z prawem. Także prowadząc własną firmę nie chcemy współpracować z osobami i firmami, które mogą nas oszukać. Postawę etyczną można opisać jako poszanowanie praw i godności innych osób, unikanie fałszywej „lojalności” wobec współpracowników i partnerów biznesowych, utrzymywanie odpowiedniego dystansu z klientami i dostawcami firmy – unikanie sytuacji mogących budzić wątpliwości natury prawnej czy moralnej.

 

Powyższe kompetencje są kluczowymi cechami, które decydują o sukcesie na rynku pracy. Powinny być już rozwijane na poziomie edukacji szkolnej, od szkoły podstawowej do matury, ponieważ w dużej części o naszej życiowej postawie decydują właśnie lata, które spędzamy na nauce i zabawie z rówieśnikami. To, że w polskiej szkole brakuje zajęć praktycznych, które rozwijałyby te umiejętności, jest jedną z największych szkód, jaki polski system edukacji sprawia młodym ludziom. Brak tych wykształconych umiejętności jest w dużej mierze przyczyną bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych. Warto również podkreślić, że cechy te powinny być rozwijane w całym naszym życiu zawodowym i osobistym – można je bowiem zaliczyć podstawowych umiejętności procesu edukacji przez całe życie.

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie