Organizacje pozarządowe mają olbrzymi i pozytywny wpływ na jakość systemu edukacji. Dzięki inicjatywom okołoszkolnym, uczniowie mają możliwość praktycznej edukacji i nabycia wielu umiejętności potrzebnych w życiu. O roli ngo-sów w edukacji rozmawiają Leszek Szmidtke i Adam Krawiec, dyrektor Dep. Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego.PHOTO: SXC.HU

"Mądra Polska" to dziesięć postulatów, których realizacja musi leżeć u podstaw strategii innowacyjnego rozwoju państwa. Ostateczną wersję dekalogu działań na rzecz nowoczesnej Polski sformułował prof. dr hab. inż. Michał Kleiber. Jego zdaniem - ich realizacja pozwoli skutecznie stawiać czoła wyzwaniom współczesności i stworzyć realną wizję szybkiego rozwoju kraju.PHOTO: SXC.HU

Jak wykształcić „dobrego“ nauczyciela? Jak zaprogramować uniwersalny i dobry jakościowo system kształcenia na wydziale pedagogicznym? O kształceniu przyszłych nauczycieli z dr Dobromirem Dziewulakiem, pracownikiem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawiał Adam Kowalski z miesięcznika „O szkole“.(C) EDUNEWS.PL

Rok 2011 to Międzynarodowy Rok Chemii, a w Polsce także Rok Marii Skłodowskiej-Curie. Jest to zatem okazja do rozmowy o chemii jako dziedzinie edukacji. Prezentujemy rozmowę z prof. dr. hab. Bogdanem Marcińcem z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkiem rzeczywistym PAN, którą prowadzili pracownicy Instytutu Chemii Fizycznej PAN.PHOTO: SXC.HU

debaty edukacyjneMinisterstwo Edukacji Narodowej ogłosiło ten rok szkolny Rokiem Odkrywania Talentów. Informacja ta zbiegła się z organizowaną przez Edunews.pl II edycją szkolenia „8 Strategii efektywnego uczenia (się)”, w którym szczególną uwagę zwracaliśmy na indywidualne style uczenia się i potrzebę odkrywania różnorodnych talentów uczniów.
 

Co polskie szkoły zyskały na wejściu Polski do Unii Europejskiej? O otwieraniu się polskiej edukacji na współpracę europejską, o korzystaniu z programów unijnych i o potrzebie edukacji europejskiej - z Mirosławem Sielatyckim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, rozmawia Adam Kowalski z miesięcznika "O szkole".(C) EDUNEWS.PL

debaty edukacyjneKraje, w których szkoły potrafią dostrzec talent u młodego człowieka i dodatkowo stworzyć mu sprzyjające warunki do pełnego rozwoju, wiele na tym zyskują. Do tej pracy szkoły potrzebują odpowiednio wykwalifikowanych osób. Czy tutoring to antidotum na bolączki współczesnego systemu edukacji, który wymusza zmianę podejścia wykładowcy do studenta?
 

Więcej artykułów…

Jesteśmy na facebooku

fb
Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie