Uczelnia a korzystanie z generatorów opartych na sztucznej inteligencji

fot. Fotolia.com

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Sztuczna inteligencja z animuszem wkroczyła do sfery edukacji. Spore zamieszanie wywołał ChatGPT, o którym pisaliśmy już kilkakrotnie w portalu, szeroka dyskusja przewija się także przez zagraniczne serwisy edukacyjne. Miliony użytkowników na świecie testują potencjał i ograniczenia ChatGPT do pisania maili, wierszy, wypracowań szkolnych, a nawet tworzenia prac naukowych. Technicznie rzecz biorąc, ten oparty na sztucznej inteligencji generator tekstu jest dziś w stanie napisać pracę dyplomową albo opracować odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Nie zawsze merytorycznie poprawne, ale jednak. Jako pierwsza z polskich uczelni na tę nową sytuację zareagowała Akademia Leona Koźmińskiego przygotowując zestaw rekomendacji dla wykładowców - warto o nich napisać, gdyż zapewne w ślad za ALK pójdą wkrótce inne uczelnie, a może i szkoły. Sztuczna inteligencja to po prostu wymusza…

Podstawą rekomendacji Akademii Leona Koźmińskiego jest założenie, iż wykorzystanie generatorów, takich jak ChatGPT, musi być oparte na uczciwości i transparentności. Koniecznością jest dokładne oznaczanie miejsc, gdzie generatory posłużyły za wsparcie.

Podejście uczelni opiera się na świadomości tempa rozwoju nowoczesnych technologii i ich wpływie, również na system edukacji. – Mamy świadomość, że narzędzia tego rodzaju są dostępne i zostaną z nami, zmieniając m.in. sposób zdobywania informacji – podkreśla prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. – Przyszłość należy do ludzi, którzy potrafią odpowiedzialnie korzystać ze zdobyczy technologii i myślą krytycznie. Opracowane w Akademii Leona Koźmińskiego rekomendacje uwzględniają zarówno pozytywny wpływ technologii na rozwój kompetencji, jak konieczność reagowania na potencjalne nadużycia – dodaje.

W swoich rekomendacjach uczelnia kładzie nacisk na samodzielne prace studentek i studentów oraz zwiększanie świadomości potencjalnych zagrożeń, związanych z wykorzystaniem generatorów oraz możliwości popełniania przez nie błędów. Obok elementów dotyczących użyteczności narzędzia, wskazane zostały więc ograniczenia w zakresie wyszukiwania informacji i ich wiarygodności. Uczelnia podkreśla, że odpowiedzi generowane przez sztuczną inteligencję mogą być trudne do zweryfikowania, podczas kiedy sprawdzenie zebranych informacji jest niezbędne, aby posiłkować się nimi w kontekście naukowym.

***

Rekomendacje dla wykładowców ALK dotyczące wykorzystania opartych na sztucznej inteligencji generatorów tekstu, obrazu, dźwięku i wideo, takich jak ChatGPT, do wspomagania w sposób odpowiedzialny i etyczny rozwoju wiedzy własnej oraz studentów i studentek:

  • Otwartość na wykorzystywanie narzędzi cyfrowych, w tym ChatGPT, do wspomagania rozwoju studentów i studentek oraz kształtowania ich refleksyjnej postawy, m. in. poprzez realizację zadań (w tym projektów grupowych i pracy podczas zajęć). Celem jest doskonalenie umiejętności krytycznego myślenia, wzrost potencjału do tworzenia innowacji oraz eksperymentalnego podejścia, jak również identyfikacja obszarów zastosowania tego rodzaju narzędzi w środowisku akademickim i zawodowym. Zajęcia dydaktyczne mogą opierać się na dyskusji i współtworzeniu wartości z twórczym wykorzystaniem technologii.
  • Wykorzystanie narzędzi takich jak ChatGPT w procesie badawczym, przy jednoczesnym kładzeniu silnego nacisku na samodzielność pracy studentów i studentek oraz transparentność użycia technologii.
  • Zwiększanie świadomości w zakresie możliwości popełniania błędów przez ChatGPT, generowania potencjalnych zagrożeń (np. uzyskanie stronniczych wyników), obraźliwych albo nieodpowiednich materiałów oraz nieetycznych implikacji.
  • Promowanie różnorodności źródeł i danych.
  • Stosowanie odpowiednich metod i form zaliczeń oraz egzaminów, umożliwiających właściwe weryfikowanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji studentów i studentek – w świetle potencjalnie negatywnych konsekwencji wykorzystania narzędzi, takich jak ChatGPT.
  • Promowanie wykorzystania detektorów treści tworzonych przez ChatGPT i podobne narzędzia, aby zapewnić większą integralność i wiarygodność procesu opracowywania oraz oceniania prac dyplomowych czy zaliczeniowych. Treść wygenerowana przez ChatGPT nie jest uznawana za samodzielną pracę studentów.
  • Zapobieganie nadużyciom poprzez wprowadzenie mechanizmu losowego sprawdzania prac pisemnych za pomocą detektorów.
  • Systematyczne budowanie i rozszerzanie bazy wiedzy o ChatGPT oraz podobnych narzędziach, a także stworzenie platformy wymiany doświadczeń, aby ułatwić etyczne wykorzystanie ich w procesie dydaktycznym i przeciwdziałać nadużyciom.

(Źródło: opr. red, Akademia Leona Koźmińskiego)

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie