Rozmawiają o komputerach w edukacji

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

W Toruniu rozpoczęła się jubileuszowa, dziesiąta Światowa Konferencja Komputery w Edukacji (World Conference on Computers in Education, WCCE), która co 4-5 lat od 1970 roku jest organizowana w rożnych częściach świata pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Przetwarzania Informacji (IFIP). Tematem przewodnim jest: „uczyć się będąc połączonym“. Organizatorzy konferencji postawili na jej początku wiele pytań i mają nadzieję, że w Toruniu zostanie wypracowana pewna wizja edukacji jutra.(C) Yuri Arcurs - fotolia.com

Otwierając konferencję prof. Bernard Cornu z IFIP powiedział, że we współczesnym dynamicznie zmieniającym się świecie nie możemy mieć gotowych odpowiedzi na pytania dotyczących roli i miejsca technologii w edukacji. Dlatego on osobiście przyjechał na nią z pytaniami, na które ma nadzieje znaleźć odpowiedzi. Oto kilka z nich:

Jak uczymy się będąc połączonymi (w sieci)? Czy zdobywamy nową wiedzę dlatego, że jesteśmy połączeni (z innymi)? Jakie jest nowe znaczenie, kontekst wiedzy, którą zdobywamy? Jaka wiedza jest potrzebna obywatelom w świecie połączeń? Jak używać urządzeń komputerowych, aby tą wiedzę zdobywać? Jaka jest wartość dodana wiedzy, którą zdobywamy będąc połączonymi? Czy możemy także mówić o pedagogice połączeń? Czy dla świata, w którym nieustannie łączymy się z innymi (także by się uczyć) nie potrzebujemy nowej pedagogiki?

Ci, którzy sądzą, że oto w Toruniu spotkali się zwolennicy nowych technologii, którzy uważają, że są one remedium na wszystkie bolączki edukacji, bardzo się mylą. Komputery i urządzenia mobilne są tylko narzędziem służącym edukacji. Chociaż pojawia się ich coraz więcej w klasie, niekoniecznie ich obecność może przekładać się na wyższy poziom nauczania. Wszystko bowiem – i tu jest klucz do zmiany – zależy od kompetencji nauczyciela, który powinien potrafić używać tych narzędzi w ściśle określonym celu i zgodnie ze swoim planem.

Prof. Cornu, jako nauczyciel akademicki kształcący pedagogów, zauważył także, że w tym nowym dynamicznym świecie połączeń szkolenie nauczycieli pozostaje nadal tradycyjne. I to jest prawdziwe wyzwanie. Nauczyciele muszą być kształceni z wykorzystaniem dostępnych technologii, po to, aby potrafili się nimi posługiwać, aby uczyć swoich podopiecznych. To diametralnie odmienne spojrzenie na kształcenie nauczycieli niż to zaprezentowane na Kongresie Polskiej Edukacji przez Rektora Łaszczyka z APS w Warszawie. Przypomnę, że dla wówczas padło kontrowersyjne twierdzenie, że nie ma co uczyć przyszłych nauczycieli technologii, ponieważ one zbyt szybko się zmieniają.

Na konferencji padło także bardzo ważne zdanie: dziś mamy niepowtarzalną okazję, aby szkoły (dzięki komputerom) nie zamykać w murach szkoły (czasem bardzo pięknych, starych, nobliwych), ale odwrotnie – otwierać szkołę na świat. Może to być zalążek tej wizji, o której wspomnieli organizatorzy podczas otwarcia.

Musimy zmienić sposób myślenia o edukacji. Powiększa się luka pomiędzy pedagogiką a technologią – mówił prof. Cornu. Musimy myśleć o obywatelach i pracownikach jutra – czego oni potrzebują, jakich kompetencji, jakich narzędzi. Tymczasem szkoła to nadal instytucja w pewnym sensie anty-technologiczna, w której większość nauczycieli najchętniej w ogóle nie używałaby żadnych urządzeń elektronicznych. Szkołę w pewnym sensie powinniśmy wymyśleć na nowo.

Aby unowocześnić szkołę musimy stworzyć uczniom możliwość edukacji w szkole z wykorzystaniem urządzeń komputerowych, nauczycieli wyposażyć w odpowiedni sprzęt i przede wszystkim, zapewnić wszystkim sprawną i dobrą sieć, z której będą mogli korzystać – mówił na konferencji prasowej John E. Davies, szef World Ahead Program korporacji Intela.

(C) Edunews.pl - WCCE, Toruń, 1.07.2013

Konferencja międzynarodowa potrwa 3 dni, a zaraz po niej rozpoczyna się – również jubileuszowa – X Konferencja Informatyka w Edukacji (5-7.07.2013), w której wezmą liczny udział polscy nauczyciele. Jej celem jest systematyczna promocja informatyki i wspieranie wykorzystania technologii cyfrowej w metodach nauczania różnych przedmiotów. Programy obu konferencji są niezwykle bogate – ponad 250 wykładów i prezentacji, około 100 propozycji zajęć warsztatowych. Całość obejmuje tematycznie wszystkie gorące problemy dotyczące informatyki i komputerów w edukacji: mobilne technologie cyfrowe, nowe strategie w pedagogice, otwartą edukację, robotykę i programowanie, myślenie komputerowe, bezpieczeństwo technologii informatycznych, e-wyłączenie społeczne, kształcenie nauczycieli, zdalne ocenianie, neuronauki w edukacji.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że głównym organizatorem obu konferencji ze strony polskiej jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaś zespołem organizatorów kieruje prof. Maciej M. Sysło, będący także członkiem Komitetu Technicznego TC3 (ICT w Edukacji) federacji IFIP. Prof. Sysło był też jednym z pomysłodawców, aby jubileuszowa konferencja WCCE odbyła się właśnie w Toruniu.

Warto również zauważyć, że mimo patronatów nad tą największą w tym roku międzynarodową konferencją edukacyjną w Polsce (ponad 800 osób z 50 krajów świata!) ministrowie edukacji i cyfryzacji nie raczyli wybrać się osobiście do Torunia, aby otworzyć konferencję. Widocznie jest to dla naszych ministrów zbyt małe wydarzenie albo za daleko albo za mało mediów, do których można byłoby się uśmiechnąć...

Edunews.pl jest jednym z patronów medialnych konferencji WCCE i IwE w Toruniu.

(Notka o autorze: Marcin Polak jest twórcą i redaktorem naczelnym Edunews.pl, zajmuje się edukacją i komunikacją społeczną, realizując projekty społeczne i komercyjne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym)

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie