Projekty edukacyjne w duchu globalnych wyzwań

fot. Centrum Edukacji Obywatelskiej - T. Kwiręg

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

W podstawie programowej dla szkół podstawowych[1] wprowadzonej w wyniku reformy z 2017 roku metoda projektu zajmuje szczególne miejsce. Projekt edukacyjny jest w niej wskazany jako zalecany sposób realizacji treści podstawy większości przedmiotów. Zaangażowanie w projekt ma duże znaczenie dla rozwoju kompetencji kluczowych i stanowi doskonałą okazję do wprowadzania uczniów w idee i praktykę działań na rzecz bardziej zrównoważonego świata.

Twórcy zreformowanej podstawy widzą szerokie zastosowanie metody projektu, między innymi na przedmiotach takich jak język polski, geografia, języki obce, chemia, plastyka czy technika, a także w ramach kilku przedmiotów jednocześnie. Przewidują nawet możliwość wstrzymania na pewien czas prowadzenia zajęć z podziałem na poszczególne lekcje. Podstawa zaznacza, że organizacja projektów, zarządzanie nimi i udział w nich wspierają nabywanie przez uczniów kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie oraz pomagają rozwijać przedsiębiorczość i kreatywność. Z perspektywy nauczycieli projekt to okazja do przetestowania i zastosowania w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Kompetentny uczeń

Nieodzownym dopełnieniem umiejętności, kompetencji i postaw rozwijanych przez metodę projektu są kompetencje uczniów w zakresie wyzwań globalnych. Oznaczają one, że uczniowie rozumieją współczesny świat i mają świadomość współzależności między procesami i zjawiskami zachodzącymi na świecie. Tak przygotowani są w stanie podjąć odpowiedzialność za osobiste, lokalne i globalne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ramy tych ostatnich definiują Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ zarysowane w perspektywie czasowej 2030 roku, a na polu oświaty podejmowane przez edukację globalną. Do edukacji globalnej nawiązuje nowa podstawa programowa; ich wzajemne powiązania zostały przeanalizowane np. w publikacji Zrozumieć świat to podstawa. Z kolei broszura Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w szkole podstawowej skrótowo i wyczerpująco omawia temat od strony teoretycznej.

Nauczyciele i nauczycielki pracujący z uczniami metodą projektu, a zarazem pragnący przekazać im perspektywę globalną, mogą skorzystać z różnych propozycji samodoskonalenia. Jedną z nich jest kurs internetowo-stacjonarny, który od 24 lutego 2020 będzie realizowany przez Fundację „Centrum Edukacji Obywatelskiej” w ramach międzynarodowego projektu W świat z klasą wspieranego przez Komisję Europejską. Kurs przekazuje wiedzę o Celach Zrównoważonego Rozwoju, a także – wychodząc od kryteriów jakości projektu młodzieżowego – przygotowuje nauczycieli do realizacji projektów edukacyjnych w duchu zrównoważonego rozwoju i prowadzi ich przez realizację takiego projektu. Uczestników wspierają doświadczeni nauczyciele-mentorzy. Kurs to też okazja do nawiązania kontaktów w środowisku nauczycielskim zaangażowanym w edukację globalną. Informacje o kursie i zapisach znajdują się na stronie internetowej Fundacji CEO.

Zrównoważone projekty

Zespołom uczniowskim na pewno nie zabraknie pomysłów na projekty edukacyjne upowszechniające idee zrównoważonego rozwoju. Czy będzie to spotkanie z osobą działającą bezpośrednio w krajach globalnego Południa (np. misjonarzem / misjonarką, przedstawicielem / przedstawicielką organizacji pomocowej), dzień międzykulturowy, akcja charytatywna czy związana z odpadami, perspektywa globalna zakłada osadzenie tych działań w kontekście globalnych współzależności i respektowanie zasad komunikowania o krajach Południa. Krótkie, praktyczne materiały ułatwiające te zadania zostaną zaproponowane w ramach kursu.

W ramach bieżącej oraz wcześniejszej edycji projektu „W świat z klasą” zostały opracowane i udostępnione publikacje dla szkół podstawowych i gimnazjów zawierające scenariusze lekcji m. in. języka polskiego, matematyki, geografii, etyki i religii, których osią są współczesne globalne wyzwania. Można je znaleźć i pobrać na stronie Fundacji CEO.

Zapraszamy do wspólnego zaangażowania się w edukację na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zachęcamy też, by wziąć udział w programach Klimat to temat!, Rozmawiajmy o uchodźcach i Wzór na ścisłe, wspierających nauczycieli i nauczycielki w edukowaniu i angażowaniu młodzieży w zagadnienia zmiany klimatu, migracji i równości płci. Więcej informacji na stronie: www.ceo.org.pl.

 

Notka o autorce: Anna Wojtych jest koordynatorką projektów w Dziale Edukacji Globalnej i Ekologicznej w Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Przypis:

[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, DZIENNIK USTAW, dostęp 12.02.2020

 

Jesteśmy na facebooku

fb
Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie