Warunki uczestnictwa

Narzędzia
Typografia
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Warunki uczestnictwa w konferencji

INSPIR@CJE 2020

Warszawa, 26-27.09.2020

Ze względu na zagrożenie wirusem COVID-19 konferencja odbywać się będzie zarówno w formule stacjonarnej, jak i równoległej transmisji online. Opłaty konferencyjne są zróżnicowane, w zależności od wyboru formy uczestnictwa w konferencji. Prosimy mieć na uwadze, że ze względu na przepisy sanitarne, na sali konferencyjnej będzie mogło przebywać nie więcej niż 200 uczestników (zastrzegamy możliwość zakończenia rekrutacji w momencie osiągnięcia tego poziomu).

<<POWRÓT DO WYDARZENIA>> 

 1. Organizatorem konferencji jest Think Global Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.J. Brożka 4, 01-442 Warszawa, www.thinkglobal.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000295441, REGON: 141127990, NIP: 524-262-44-39, KRS: 0000295441, zwana dalej Organizatorem.
   
 2. Warunkiem udziału w konferencji INSPIR@CJE 2020 - jest rejestracja on-line poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod tym linkiem oraz dokonanie wpłaty opłaty konferencyjnej na konto podane w pkt. 3 w ciągu 7 dni od rejestracji (w szczególnych sytuacjach gdyby nie było to możliwe - prosimy o kontakt e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), jednak nie później niż 20 września 2020 r
  Termin zgłaszania udziału w konferencji upływa w dniu 24 września 2020 r. Liczba miejsc na sali konferencyjnej (dalej: sali) jest ograniczona ze względu na wymagania sanitarne!

 3. Dzięki współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) - przewidujemy bezpłatny udział w konferencji dla grupy nauczycieli z warszawskich szkół publicznych i niepublicznych (40 osób w konferencji na sali oraz 65 online). Z jednej szkoły bezpłatny udział w konferencji mogą otrzymać nie więcej niż 4 osoby na sali i 5 online. [uwaga! pula bezpłatnych miejsc na sali skończyła się w dniu 15.09.2020]
   
 4. Opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN (forma stacjonarna) lub 61,50 PLN (transmisja online) należy przelać na rachunek bankowy Organizatora (nie później niż 7 dni od otrzymania potwierdzenia o rejestracji on-line):
  Think Global sp. z o. o. , Santander Bank Polska S.A.
  rachunek nr 68 1090 1694 0000 0001 0772 2676
  w tytule przelewu należy podać imiona i nazwiska uczestnika/ów
   
 5. Uczestnik konferencji, który wybrał formułę online (transmisja w dniach 26-27 września), otrzyma przed konferencją (24 godziny przed jej rozpoczęciem) na podany podczas rejestracji adres e-mail kod dostępu do platformy, na której odbywać się będzie transmisja. Kod będzie unikalny i do wykorzystania tylko przez 1 osobę, która zgłosiła swój udział w wydarzeniu. 
   
 6. Uczestnik może się wycofać z udziału w konferencji z przyczyn osobistych bez ponoszenia kosztów, przesyłając na podany w pkt 1 adres e-mail organizatora pisemne zgłoszenie odwołania uczestnictwa nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia konferencji. Po upływie tego terminu wpłata nie będzie zwracana. Uczestnik może odwołać swój udział w konferencji - mimo upływu tego terminu - z przyczyny zdrowotnej uniemożliwiającej uczestnictwo (w szczególności zachorowania na COVID-19 lub grypę) - wówczas opłata zostanie zwrócona. Organizator zastrzega konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przebywaną chorobę.
   
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie konferencji i miejsca jej realizacji lub, w przypadku zmiany przepisów i wymagań sanitarnych, jej realizację wyłącznie w formule online. W sytuacji realizacji konferencji wyłącznie w formule online (np. z powodu zakazu organizacji konferencji i kongresów) - opłaty konferencyjne zostaną odpowiednio skorygowane. Jeśli zgodnie z zaleceniami GIS aktualnymi w dniu konferencji konieczne będzie zmniejszenie liczby uczestników konferencji na sali - Organizator zaproponuje osobom, które zgłosiły się jako ostatnie zamianę na uczestnictwo w formule online.

 8. Każdy z uczestników obecnych na sali zobowiązany jest posiadać i używać zgodnie z wytycznymi GIS aktualnymi w dniu konferencji maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz osobisty pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk. Organizator podejmie działania mające na celu zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa uczestników konferencji na sali - m.in. zastrzega możliwość badania temperatury ciała osób uczestniczących w konferencji w dniu 26 i 27 września br. w sali konferencyjnej, jak również możliwość odmowy udziału w konferencji osobie, której stan zdrowia wskazuje na przebywaną chorobę. Ze względu na zagrożenie pandemią, Organizator prosi o podejmowanie odpowiedzialnych decyzji dotyczących uczestnictwa w konferencji w formule stacjonarnej
   
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z powodu zbyt małej ilości zgłoszonych osób. W takim wypadku Organizator poinformuje zgłoszone osoby o odwołaniu imprezy oraz dokona zwrotu kwot wpłaconych przez uczestników na konto Organizatora tytułem opłaty za konferencję.
   
 10. Organizator nie dokonuje rezerwacji miejsc noclegowych dla uczestników konferencji, ale może zarekomendować Hotel (patrz INFORMACJA O HOTELACH), z którym zawarto określone porozumienie w związku z konferencją. Uczestnicy konferencji dokonują opłaty za noclegi we własnym zakresie.

 11. Ceny za udział w konferencji są cenami brutto, chyba że wyraźnie zaznaczono, że do podanych kwot należy doliczyć VAT.
   
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób zgłoszonych do konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas konferencji.
   
 13. W trakcie konferencji Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu obrad w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień i wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach Organizatora, w portalu Edunews.pl oraz innych serwisach prowadzonych przez Organizatora.

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie