Praca z filmem w szkołach podstawowych

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Od tego roku projekt „Filmoteka Szkolna. Akcja!”, który wcześniej funkcjonował jako oferta dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, trafia do szkół podstawowych. Jest ku temu wiele powodów, które tylko częściowo są związane z rozpoczętą reformą systemu edukacji. Po pierwsze, otwarcie się na potrzeby nauczycieli młodszych dzieci wynika bezpośrednio ze zgłaszanych i obserwowanych potrzeb. Pedagodzy ze szkół podstawowych rejestrujący się ze swoimi ekipami na prowadzone przez CEO gry filmowe, Wirtualny Festiwal Filmoteki Szkolnej czy też konkurs „Nakręć się” od lat dopytują się o dodatkowe działania, projektowane z myślą o nich. W tym roku podejmujemy próbę zaspokojenia przynajmniej częściowo tego rozbudzonego apetytu.

Po drugie, szkoła podstawowa jest niezwykle ważna z punktu widzenia kształtowania się nawyków medialnych młodych ludzi i rozumienia przez nich złożonych wypowiedzi artystycznych. Czy obcując z filmem w pełni rozumieją jego treść? Czy odnoszą ją do pozafilmowego kontekstu i wiedzy? Czy czują potrzebę odniesienia się do przedstawionych postaw i ilustrowanych problemów? Czy uznają film za formę autoekspresji, dzięki której mogą zaprezentować innym swój światopogląd i kompetencje? Jednym ze skutków postępu technologicznego jest to, że zachowania widzów filmowych kształtują się w coraz młodszym wieku. Jeśli chcemy, by odpowiedź na każde z powyższych pytań była twierdząca, nie warto czekać aż młodzi utwierdzą się w założeniu, że filmy są przede wszystkim formą rozrywki, a najlepiej ogląda się je na ekranie laptopa. Innymi słowy, im wcześniej pomyślimy o edukacji filmowej, tym większe szanse na wypromowanie pozytywnego, świadomego podejścia do sztuki filmowej.

Tym więcej też szans i okazji na wykorzystanie potencjału filmu jako edukacji pozafilmowej. Zaglądając do podstawy programowej dla szkół podstawowych znajdziemy w niej zapisy mówiące o konieczności rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów w tym wieku. Praca z filmem pozwala osiągać te cele, o czym świadczą opinie zebrane przez nas w anonimowych ankietach po realizacji kursów edukacji filmowej, na których promujemy edukację poprzez film, np. „Być może dzieci podczas zajęć odkryły w sobie podkłady nowych talentów. Mam taką nadzieję, bo właśnie tego typu zajęcia są najlepszą profilaktyką w pokonywaniu naszych słabości oraz służą wzmacnianiu wiary we własne możliwości. Na zakończenie zajęć przeprowadziłam ankietę ewaluacyjną. Wszystkie dzieci oceniły lekcję bardzo dobrze i wyraziły chęć uczestnictwa w następnych tego typu zajęciach.”, „Lekcja z filmem o niepełnosprawności otworzyła im oczy na trudne sytuacje, których doświadczali filmowi bohaterowie.”

Kierując się podobnymi opiniami i zgłaszanymi potrzebami uzupełniamy o ofertę skierowaną specyficznie do nauczycieli i nauczycielek młodszych uczniów. Co wchodzi w jej skład?

1. Badanie diagnostyczne poświęcone obecności edukacji filmowej w szkołach podstawowych. Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki szkół podstawowych do wypełnienia anonimowej ankiety online. Odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania pomogą nam zebrać informacje dotyczące m.in. barier utrudniających prowadzenie edukacji filmowej w szkołach podstawowych i form wsparcia, jakich oczekują odbiorcy naszych działań z I etapu edukacyjnego. Wyniki badania wykorzystamy do skuteczniejszego rozwijania naszego projektu i dostosowania oferty Filmoteki Szkolnej. Akcja! do zgłaszanych potrzeb. Ankieta TUTAJ.

2. Publikacja „Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych” - ZOBACZ. Materiał odpowiada na pytania zgłaszane odnośnie projektu Filmoteka Szkolna. Akcja! oraz dostępu do pakietu Filmoteka Szkolna, ale nie tylko. Czytelnicy przewodnika znajdą w nim analizę nowej podstawy programowej pod kątem edukacji filmowej w szkole, a także potrzebny zasób jakim jest lista otwartych zasobów filmowych, dostępnych w Internecie. Wśród nich polskie i zagraniczne biblioteki multimedialne oraz filmowe platformy edukacyjne, które są doskonałym narzędziem do prowadzenia edukacji poprzez film na zajęciach lekcyjnych. Polecamy!

3. Webinaria dla szkół podstawowych, pomyślane jako okazja do zaczerpnięcia pomysłów i inspiracji oraz wymiany doświadczeń w obszarze edukacji filmowej dla młodszych dzieci. Pierwsze z czterech webinariów zaplanowanych na ten rok skierowaliśmy do nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej chcących wprowadzić w swojej szkole zajęcia z zakresu edukacji filmowej. W trakcie spotkania zatytułowanego „Edukacja filmowa w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Od czego zacząć?” dr Joanna Zabłocka – Skorek odpowiadała na takie pytania, jak: jakie tytuły filmowe będą odpowiednie dla uczniów w wieku 7-9 lat? W jaki sposób wykorzystać je w czasie lekcji? Po jakie metody i narzędzia pracy sięgnąć? Nagranie z webinarium dostępne na kanale youtube Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zachęcamy do rejestracji na kolejne webinaria!

***

Filmoteka Szkolna. Akcja! to projekt realizowany przez CEO we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Poprzez tę współpracę przygotowujemy uczniów i nauczycieli do pracy z filmem na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Oferujemy rozmaite narzędzia edukacji filmowej: szkolenia, warsztaty, spotkania seminaryjne, materiały dydaktyczne i merytoryczne, które pomagają nauczycielom i nauczycielkom w ich pracy z Filmoteką Szkolną. Dostęp do nich można uzyskać na stronie projektu.

Akcja! od samego początku, czyli od 2009 roku, jest częścią programu Filmoteka Szkolna realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Ideą Filmoteki Szkolnej jest wprowadzenie elementów edukacji filmowej do programów nauczania. W 2009 roku PISF opracował pakiet filmów i materiałów, które rozesłane zostały do wszystkich szkół ponadpodstawowych w Polsce. Od 2014 roku nauczyciele i uczniowie mają dostęp do ponad 100 polskich filmów poprzez stronę www.filmotekaszkolna.pl. Mogą też uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez nauczycieli i nauczycielki – Liderów i Liderki programu w Pracowniach Filmoteki Szkolnej ulokowanych w szkołach na terenie całego kraju, zajęciach Wędrujących Filmoznawców Filmoteki Szkolnej oraz projektach prowadzonych przez instytucje partnerskie, w tym m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

 

(Źródło: Centrum Edukacji Obywatelskiej)

 

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie