Powrót do szkoły szansą na lepsze życie

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

edukacja przez całe życieW Polsce co piąta osoba w wieku 25-29 lat posiada dyplom szkoły wyższej. W Europie mieszka co najmniej kilkanaście milionów osób dorosłych, którzy mogą mieć potrzebę kontynuowania nauki. Dla nich powrót do szkoły lub inny sposob dokształcania jest szansą na zdobycie nowych kompetencji i lepsze przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy.

 

Projekt „Back to school – A chance for better life” (Powrót do szkoły szansą na lepsze życie), dotyczący edukacji osób dorosłych, rozpoczął się pod koniec 2007 roku. Projekt, realizowany przez siedem instytucji - z Belgii, Czech, Hiszpanii, Polski, Rumunii, Szwecji i Turcji, finansowany jest z funduszy europejskich w ramach programu „Grundtvig – Lifelong Learning Programme”. Koordynatorem jest szwedzka placówka edukacyjna Komvux Mimer, a polskim partnerem – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.


Celem projektu jest dostarczenie osobom dorosłym, które „odpadły” (odpad szkolny z ang. dropout) w trakcie edukacji, niezbędnych narzędzi i wsparcia w procesie powrotu na ścieżkę formalnego kształcenia. Z przeprowadzonych badań wynika, że np. w Szwecji jest to około 47 procent populacji dorosłych, którzy nie ukończyli dwóch pierwszych stopni edukacji szkolnej. W Czechach 19 procent obywateli powyżej 15. roku życia zakończyło naukę, nie zdobywając żadnych kwalifikacji. Daje to około 1,6 miliona osób bez wykształcenia i w pewnym sensie wykluczonych ze społeczeństwa.

 

W Polsce tylko co piąty młody człowiek w wieku od 25 do 29 lat posiada dyplom szkoły wyższej. Według przybliżonych i niepełnych danych w Europie mieszka co najmniej kilkanaście milionów ludzi, którzy mogą mieć potrzebę kontynuowania nauki. W wielu przypadkach czynnikami zniechęcającymi do powrotu na drogę kształcenia są wysokie ceny kursów, niski status społeczny osób pochodzących z grup „wykluczonych”, skomplikowana sytuacja osobista i inne priorytety, przesłaniające potrzeby edukacyjne.

 

Omawiany projekt ma pomóc członkom grup żyjących na marginesie społeczeństwa, ludziom starszym i tym wszystkim, którzy zrezygnowali z wykształcenia, choć nie zdobyli podstawowych kwalifikacji. Wśród potencjalnych „uczniów” wymienia się osoby, które porzuciły naukę w krótkim czasie, dorosłych bez ukończonej szkoły podstawowej lub średniej, ludzi po trzydziestce, którzy chcą podjąć studia akademickie, niewykształcone gospodynie domowe, bezrobotnych powyżej 18. roku życia oraz imigrantów, którzy mają problemy z językiem bądź z asymilacją kulturową. Projekt ma im zapewnić dostęp do alternatywnych możliwości uczestnictwa w edukacji dla dorosłych. Chodzi m.in. o to, żeby odświeżyć ich wiedzę, nauczyć nowych umiejętności i znaleźć dla nich miejsce na rynku pracy oraz szerzej – w społeczeństwie. Ta grupa docelowa określana jest w projekcie jako bezpośredni beneficjenci.

 

Drugą grupą, do której skierowany jest projekt są trenerzy Lifelong Learning (w skrócie LLL – kształcenia ustawicznego), opiekunowie, pracownicy socjalni, wychowawcy, a także pracownicy działów HR i inni odpowiedzialni za kontakty z bezpośrednimi beneficjentami.

 

W ramach projektu zostaną zdiagnozowane podstawowe bariery, utrudniające powrót do systemu szkolnej edukacji i na tej podstawie przygotowane pomoce dydaktyczne dla trenerów i potencjalnych „uczniów”. Oprócz praktycznych poradników dla nauczających i trenujących oraz tzw. zestawu pomocy (Help-kit) dla bezpośrednich beneficjentów, planowana jest publikacja edukacyjnych CD-ROM-ów z treściami nauczania oraz założenie stron w Internecie, zawierających niezbędne dane i pomoce naukowe. Ponadto dla uczestników projektu będą przeprowadzone seminaria i warsztaty.

 

Kto skorzysta na projekcie? Oprócz wymienionych już wcześniej grup, które z różnych powodów „odpadły” w trakcie procesu edukacji, na realizacji projektu skorzystają wszyscy pozostali biorący w nim udział, a zatem m.in. organizatorzy treningów (przeszkoleni trenerzy, opiekunowie, pracownicy HR), doradcy ds. edukacji, instytucje opieki społecznej, szkoły wyższe, kierownicy praktyk zawodowych, instytucje szkoleniowe i konsultingowe, politycy i urzędnicy odpowiedzialni za edukację itp.

 

Projekt zakłada, że w wyniku jego realizacji w krajach w nim uczestniczących nastąpi znaczny spadek liczby osób „wypadających” z procesów kształcenia, przy jednoczesnym wzroście liczby wykwalifikowanych i dobrze wykształconych. Długoterminowymi beneficjentami projektu będą więc społeczeństwa i regiony korzystające z podniesienia poziomu wykształcenia na obszarze danego kraju, dzięki włączeniu do procesów edukacji grup, które dotychczas pozostawały poza ich obrębem.

 

(Gazeta Szkolna, 31.01.2008)

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie