Współpraca szkoły z muzeum

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Czy szkolne wyjścia do muzeum mogą być dla uczniów atrakcyjną formą edukacyjną? Czy zakłócają realizację podstawy programowej przeprowadzanej podczas tradycyjnej lekcji szkolnej, czy też stanowią jej komplementarne uzupełnienie? Jaki sens mogą mieć szkolne wizyty w muzeum?PHOTO: SXC.HU

Doświadczenia Małopolskiego Instytutu Kultury ze współpracy z muzeami i szkołami wskazują, że osobiste spotkanie z dziedzictwem kulturowym reprezentowanym przez pełne znaczeń obiekty muzealne może nauczyć więcej, efektywniej i w bardziej atrakcyjny sposób, niż typowa lekcja w murach szkoły. Kluczem do powodzenia jest wdrożenie nowych metod pracy – rezygnacja z najbardziej typowego, nadawczo-odbiorczego przekazu wiedzy na rzecz nauczania kompetencyjnego, rozwijającego m.in. kreatywność i krytyczne myślenie, przy wykorzystaniu metod aktywnych, angażujących emocje oraz rozbudzających zainteresowanie.

Ten sposób przekazywania wiedzy i rozwijania umiejętności stara się wykorzystywać w swoich działaniach Małopolski Instytut Kultury, m.in. organizując konkurs „Skarby Małopolski”, adresowany do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych. Jest on adresowany do uczniów i nauczycieli gimnazjów oraz animatorów kultury. Obejmuje dwie kategorie. Nauczyciele zaproszeni są do przedstawienia scenariuszy zajęć, w których dziedzictwo kulturowe jest kontekstem do rozwijania u uczniów wybranych kluczowych kompetencji (umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja kulturowa), uczniowie zaś do prezentacji własnych wypowiedzi plastycznych.

W ramach konkursu dla nauczycieli organizowane są sesje prezentujące nowe metody pracy z dziedzictwem kulturowym. Następnie nauczyciele, już samodzielnie, przygotowują i realizują warsztaty dla uczniów, którzy z kolei mają w plastyczny sposób wyrazić zdobyte w ich trakcie doświadczenia. Oceniane są: aktywne uczestnictwo, osobista perspektywa i niekonwencjonalność. Zwieńczeniem konkursu jest wystawa nagrodzonych prac plastycznych oraz prezentacja nagrodzonych scenariuszy i prac w katalogu cyfrowym.

Tegoroczna edycja kładzie nacisk na popularyzację idei kształcenia multidyscyplinarnego oraz rozwijanie wśród uczniów kluczowych kompetencji poprzez nowoczesną edukację na rzecz dziedzictwa kulturowego. W tym celu wykorzystano doświadczenia Dynamiki Ekspozycji (działającej w MIK na rzecz wspierania muzealników w procesie tworzenia atrakcyjnej oferty muzealnej) oraz międzynarodowego projektu Aqueduct, w którym MIK brał udział. Ta ostatnia, realizowana w ramach unijnego programu Comenius inicjatywa służy m.in. nawiązywaniu współpracy między europejskimi instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi, gromadzeniu tak zwanych „dobrych praktyk”, a przede wszystkim wskazaniu nauczycielom metod rozwijających kluczowe kompetencje z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego.

(Źródło: Małopolski Instytut Kultury)

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie