Jakiej pracy chcą młodzi?

fot. Adobe Stock

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Dynamiczne zmiany na rynku pracy wymagają gotowości do nauki i elastyczności. Wpływają też na potrzeby edukacyjne młodych – tych, którzy są już aktywni zawodowo, oraz tych, którzy jeszcze się uczą i o pracy nawet nie myślą. Dzięki badaniu przeprowadzonym przez Fundację Think! w partnerstwie merytorycznym z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga znamy aspiracje zawodowe młodych – ich plany oraz kompetencje, które chcą rozwijać. Wyniki badania mogą zainteresować nauczycielki i nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych jako kierunek myślenia o obecnych i przyszłych potrzebach ich uczniów i uczennic.

Dla młodych kluczowymi wartościami w pracy są stabilność zatrudnienia, elastyczność działania, dobre zarobki i przestrzeń sprzyjającą rozwojowi. Cenią możliwość pracy zdalnej bądź hybrydowej. Połowa planuje pracę na etacie, co dziesiąta osoba myśli o stanowisku kierowniczym, a 37% preferuje niezależność – jako freelancer lub właściciel firmy. Z wyników badania wynika, że interesują ich następujące branże: handel i usługi, informatyka i technologie, zdrowie i opieka medyczna, budownictwo i inżynieria.

Jakie kompetencje chcą rozwijać?

Współczesny rynek pracy wymaga od młodych Polaków nie tylko specjalistycznych umiejętności technicznych, ale również rozwiniętych kompetencji miękkich, takich jak komunikacja czy zarządzanie stresem. Aż 21% uczestników badania podkreśla znaczenie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych, a 12% zwraca uwagę na potrzebę radzenia sobie ze stresem. Rozwój tych umiejętności staje się kluczowy, z uwagi na ich rolę w przystosowywaniu się do zmiennych warunków pracy, a efektywne przygotowanie do przyszłych zawodów powinno opierać się na ciągłym rozwijaniu tych umiejętności, co potwierdza 17% respondentów.

Teoria tylko w kontekście praktyki

Młodzi ludzie cenią sobie angażujące zajęcia i szkolenia nastawione na praktykę, dzięki czemu mogą od razu wykorzystywać nowe umiejętności ramach codziennych zadań. Szczególnie efektywne są dla nich metody nauczania, które nastawione są na objaśnianie teorii w kontekście konkretnych zastosowań, co wskazało 43% badanych. Formy przekazu wiedzy powinny uwzględniać nowoczesne technologie i metody nauczania, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i aspiracji młodych – to podstawowy element przygotowania do skutecznego działania w przyszłym zawodzie.

Co jest motorem działania?

Motywacja do nauki i rozwijania umiejętności jest kluczowa, a zrozumienie wpływających na nią czynników może przełożyć się na praktyki edukacyjne już w szkole. Aż 92% respondentów wskazało, że zwiększyłoby swoje zaangażowanie w naukę umiejętności zawodowych, gdyby wiązało się to z bezpośrednimi korzyściami finansowymi np. płatne szkolenia, wyższe zarobki lub premie. Dodatkowo, 17% badanych podkreśliło, że zachęcająca byłaby dla nich dostępność wysokiej jakości, niedrogich i interesujących materiałów edukacyjnych. Z drugiej strony, brak interakcji i monotonia na zajęciach były najczęściej wymienianymi barierami, które ograniczają efektywność nauki – problem ten wskazała co siódma osoba.

Co wpływa na sukces w biznesie?

Sukces w biznesie według młodych Polaków zależy od wielu czynników. Umiejętność zarządzania czasem i zasobami wskazało 11% respondentów. Zdaniem 15% badanych kluczowy jest dobry pomysł na biznes. Nie mniej ważna jest znajomość rynku i branży, co podkreśliło 17% badanych, tyle samo osób wymieniło dostęp do kapitału początkowego lub zasobów finansowych 17%. Respondenci zwrócili również uwagę na znaczenie ciągłego dokształcania się i rozwoju, co 12% uważa za niezbędne do dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych.

Podsumowanie

Raport z badania pozwala poznać perspektywę młodych Polek i Polaków na ich przyszłość zawodową, potrzeby edukacyjne i motywację do rozwoju. Zebrał głosy osób, które poszukują równowagi między stabilnością zatrudnienia a elastycznością w działaniu, zależy im na poczuciu satysfakcji i przestrzeni rozwoju zawodowego. Jasno sformułowane potrzeby i plany młodych są cenną wskazówką i potencjalnym obszarem dyskusji dla nauczycieli, edukatorek i rodziców. Bo chociaż uczennice i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych rzadko potrafią wskazać swoją wymarzoną ścieżkę zawodową, wciąż można wyjść im naprzeciw, stwarzając im przestrzeni do rozwoju kompetencji miękkich i, nade wszystko, kształtując gotowość do tak do uczenia się, jak i oduczania.

Pobierz raport tutaj.

***

Autorem raportu jest Dr Artur Domurat – ekspert Fundacji Think! Psycholog i ekonomista, adiunkt w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie marca i kwietnia 2024 r. przez Fundację Think! w partnerstwie merytorycznym z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga, na próbie 1246 osób w wieku od 18 do 30 lat.

Badanie jest elementem Programu Rozwoju Przedsiębiorczości realizowanego przez Fundację THINK! w partnerstwie merytorycznym z Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga.

Program jest finansowany przez Citi Foundation.

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie