Polacy w świetle badań kompetencji

Narzędzia
Typografia
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Chętni do nauki, świadomi zagrożeń płynących z korzystania z Internetu, komunikatywni, interesujący się nowymi technologiami, odkryciami naukowymi – tak postrzegają siebie Polacy, biorący udział w projekcie Rinascimento II - Europejska sieć na rzecz Kluczowych Kompetencji, realizowanego w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci.(C) Rinascimento II

Założeniem projektu Rinascimento II było opracowanie i zastosowanie spójnych kwestionariuszy, w oparciu o które można przeprowadzić porównawczą analizę kompetencji kluczowych w państwach europejskich. Jednakowe badania odbyły się we wszystkich krajach partnerskich projektu, czyli w: Austrii, Czechach, Hiszpanii, Litwie, we Włoszech oraz w Polsce. Łącznie wzięło w nich udział ok. 4800 osób, w tym 848 z Polski.

Respondentów pytano o samoocenę ich wiedzy, umiejętności oraz postaw z zakresu kompetencji, uznanych przez ekspertów (pracujących nad Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie) za niezbędne do samorealizacji i rozwoju osobistego niezależnie od wieku. Do kluczowych kompetencji zostały zaliczone:

 1. Komunikacja w języku ojczystym,
 2. Komunikacja w obcych językach,
 3. Kompetencje matematyczne i naukowo techniczne,
 4. Kompetencje informatyczne,
 5. Umiejętność uczenia się,
 6. Kompetencje społeczne i obywatelskie,
 7. Przedsiębiorczość i poczucie inicjatywy,
 8. Świadomość i ekspresja kulturowa.

 W badaniu starano się dotrzeć do zróżnicowanej grupy pod względem wieku, płci, wykształcenia, wykonywanego zawodu. Największy procent ankietowanych (60%) stanowią jednak osoby młode – do 30 roku życia. Z tego powodu wyniki badań wyszły zaskakująco pozytywnie. Oto kilka przykładów:

 • Tylko 3% respondentów wskazało, że nie czyta ani literatury ani prasy, czy też artykułów w Internecie, 69,6% osób robi to często lub zawsze. (por. badania Biblioteki Narodowej i TNS OBOP, 56% osób nie miało kontaktu z książką, a 46% z tekstem powyżej 3 stron).
 • 45% ankietowanych określiło na poziomie bardzo wysokim swoją zdolność do korzystania z e-usług: banków, zakupów, rezerwacji biletów,
 • 77% respondentów zna język obcy w takim stopniu, że swobodnie może posługiwać się nim podczas formalnych spotkań.

Ponadto badani uważają siebie za osoby otwarte, tolerancyjne i  przedsiębiorcze, choć widzą swoje niedostatki w wiedzy z zakresu zarządzania czy w praktycznych umiejętnościach – jak np. w pisaniu biznes planów.

Właściwe rozpoznanie własnych możliwości oraz braków przez respondentów to rodzaj samowiedzy o tym, na jakie aspekty osobowości należy kłaść większy nacisk, w czym się szkolić, jakie luki kompetencyjne uzupełniać, to też wskazanie mocnych stron, które można z sukcesem wykorzystywać: zarówno w pracy, jak też w życiu prywatnym. Oprócz indywidualnych korzyści dla badanych, wyniki pomogą twórcom projektu w stworzeniu europejskiej mapy kluczowych kompetencji.

Podsumowanie rezultatów badań oraz całego projektu odbędzie się 9 lipca w Krakowie podczas międzynarodowego spotkania dotyczącego rozwoju kluczowych kompetencji. Wezmą w nim udział przedstawiciele różnorodnych środowisk: administracji publicznej, ośrodków szkoleniowych, szkół wyższych, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych z branży edukacyjno-szkoleniowej. Będzie to głównie okazja do dyskusji o perspektywach finansowania rozwoju kompetencji przez UE i możliwościach współpracy przy tworzeniu partnerstw projektowych w przyszłości, ale także do spotkania w gronie specjalistów z dziedziny kształcenie ustawicznego (m.in. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie).

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane założenia Europejskiej Sieci na rzecz Kluczowych Kompetencji, która łączy instytucje i firmy działające na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w kształceniu ustawicznym.

„Sieć powstała w pierwszej edycji projektu Rinascimento z udziałem Bułgarii, Francji, Hiszpanii, Rumunii oraz Szwecji, zaś w trakcie obecnej edycji dołączy kolejnych 30 organizacji z 6 krajów” – informuje Joanna Zwolińska – menadżer z firmy Nowe Motywacje.

Nawiązanie trwałej międzynarodowej współpracy, dzielenie się wiedzą ekspertów, reagowanie na dostrzeżone w trakcie badania problemy oraz luki kompetencyjne – między innymi przez tworzenie nowych projektów to spodziewane efekty działań w ramach Rinascimento. Organizacje skupione w Sieci mają za zadanie promować dobre rozwiązania oraz idee uczenia się przez całe życie.

Rozwój kluczowych kompetencji to rodzaj inwestycji, zwiększania swoich szans na szeroko rozumiany sukces, dlatego tematyka ta cieszy się takim dużym zainteresowaniem zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych instytucji. Więcej informacji o projekcie na stronie http://www.key-competences.com/.

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie