Edukacja w zarysie 2009

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
publikacje edukacyjneOrganizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała raport poświęcony rozwojowi kilkudziesięciu systemów edukacji „Edukacja w zarysie 2009, wskaźniki OECD” (Education at a Glance 2009, OECD Indicators). Bieżąca edycja zwraca szczególną uwagę na procesy edukacyjne, ich finansowanie oraz wyniki, czyli efektywność inwestowania w systemy edukacji.
 
Tegoroczna edycja Education at a Glance skupia się na dalszym rozwoju systemów edukacji, w rezultacie którego w 2007 roku nastąpiło podwojenie liczby absolwentów szkół wyższych w porównaniu z połową lat dziewięćdziesiątych. W ciągu ostatniej dekady szybko rosła aktywność edukacyjna społeczeństw. Zwłaszcza odsetek osób uczestniczących w formach kształcenia wykraczających poza obowiązkową naukę szkolną, wzrósł od minimalnych do bardzo dużych wartości. Tendencja ta utrzymywana jest poprzez postępujące upowszechnianie edukacji na poziomie średnim II stopnia oraz coraz częstsze podejmowanie nauki w instytucjach szkolnictwa wyższego. W 2007 r. jedna trzecia grupy wiekowej 25-34 lat uzyskała wyższe wykształcenie, a w niektórych państwach (Kanadzie, Japonii, Republice Korei oraz Rosji) ponad 50% tej grupy ukończyło studia wyższe.

publikacje edukacyjnePoziom wykształcenia ma obecnie szczególnie istotny wpływ na szanse zatrudnienia. W czasach kryzysu zagrożenie bezrobociem w większym stopniu dotyczy osób z wykształceniem niższym niż średnie II stopnia. Ponadto, młodzi ludzie o niższych kwalifikacjach w przypadku utraty pracy zagrożeni są długotrwałym bezrobociem – dotyczy to ponad połowy takich osób w grupie wiekowej 25-34 lat w większości krajów OECD. Natomiast zatrudnieni z wyższym wykształceniem mają szansę na zarobki średnio o ponad 50% wyższe.

Informacje zawarte w publikacji mają też znaczenie z punktu widzenia polityki edukacyjnej, gdyż dostarczają wiedzy m.in. o strategiach reformowania edukacji, sposobach na poprawienie efektywności zarządzania oraz inwestycjach w edukację, służących w dalszej perspektywie stymulowaniu wzrostu gospodarki.

Education at a Glance dostarcza cennych wskaźników, ułatwiających mierzenie jakości edukacji. Wskaźniki są zgrupowane tematycznie z informacjami dotyczącymi kontekstu politycznego oraz interpretacji danych.

W publikacji można znaleźć odpowiedź m.in. na pytania, w jakim stopniu w danym kraju osoby dorosłe uczestniczą w edukacji, jak wielu uczniów kończy tam szkoły na poziomie średnim oraz rozpoczyna studia na poziomie wyższym, jaki wpływ na uczestnictwo w rynku pracy ma uczestnictwo w edukacji, jakie są ekonomiczne korzyści edukacji, jakie są wydatki na ucznia i studenta etc.

Podsumowanie publikacji w języku polskim dostępne jest na stronie OECD, ale osobom zainteresowanym, którzy znają język angielski polecamy skrót z publikacji pt. Education at a Glance – Highlights (PDF) zawierający krótkie omówienie wszystkich najważniejszych danych dotyczących systemów edukacji krajów członkowskich OECD.

(Źródło: Education at a Glance 2009: OECD Indicators, © OECD 2009)
 
 
Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie