Szkolnictwo wyższe ponad granicami

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

publikacje edukacyjneMobilność studentów, kadry akademickiej, wiedzy i choćby wartości była zawsze udziałem szkolnictwa wyższego na przestrzeni wieków, ale ostatnio rozwija się w niespotykanym tempie. W ostatnich dwóch dekadach zanotowano znaczący jej wzrost w zakresie kształcenia wyższego z wykorzystaniem bezpośrednich lub wirtualnych programów nauczania.

 

Nowy trend stwarza wiele możliwości rozwoju edukacji wyższej, oferując m.in. zwiększony dostęp do szkolnictwa wyższego i jego zasobów, stwarzając strategiczne porozumienia pomiędzy krajami i regionami, a także wpływając na rozwój zasobów ludzkich i budowanie potencjału instytucji edukacyjnych. Możliwościom tym towarzyszą też jednak nowe wyzwania, takie jak choćby wzrost liczby dostawców świadczących usługi o niskiej jakości edukacyjnej, kwestia rozpoznawania czy uznawania zagranicznych kwalifikacji przez krajowych pracodawców lub przez instytucje edukacyjne. W wielu przypadkach ta nowa sytuacja zmusi kraje do ponownej rewizji różnych aspektów polityki szkolnictwa wyższego, a szczególnie jego ram regulacyjnych dla zapewnienia odpowiedniej jakości nauczania oraz dla roli prywatnych szkół wyższych.


publikacje edukacyjneCentrum Badań Edukacji i Innowacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju opublikowało raport „Szkolnictwo wyższe ponad granicami: droga do rozwoju potencjału instytucjonalnego”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na nowe możliwości i wyzwania w edukacji wyższej, w szczególności w krajach rozwijających się, które chcą zwiększyć swobodny dostęp do edukacji wyższej widząc w tym narzędzie rozwoju.


Publikacja OECD analizuje zagadnienia dotyczące zdolności budowania potencjału instytucjonalnego w edukacji wyższej ponad granicami, kładąc nacisk na zapewnienie swobodnego dostępu do kształcenia i podkreślając znaczenie jakości procesu edukacji oraz negocjacji handlowych pomiędzy krajami i instytucjami edukacyjnymi. Pozycja ta powinna szczególnie zainteresować zarówno osoby odpowiedzialne za politykę oświatową, jak i zajmujące się szkolnictwem wyższym.


Edukacja wyższa ponad granicami oznacza zwiększoną mobilność ludzi (studentów i kadr akademickich), programów, dostawców, projektów, badań i usług. Jest rezultatem internacjonalizacji procesu edukacji i może być istotną częścią rozwoju projektów współpracy, programów wymiany akademickiej, jak i działań komercyjnych. Na tym tle studencka mobilność pozostaje jeszcze stosunkowo niewielka, choć w ostatniej dekadzie przybrała niespotykane tempo. Swobodny dostęp do szkolnictwa wyższego bez względu na granice może być pomocnym narzędziem do rozwoju potencjału instytucji edukacyjnych, który powinien być rozważony w strategiach rozwoju państw oraz programach krajowych grantodawców prywatnych i publicznych.

 

Cross-border Tertiary Education: A Way Towards Capacity Development
OECD-CERI - wydanie wspólne z Bankiem Światowym
ISBN: 9789264038493

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie