Co łączy szkoły z Dar es Salaam i Warszawy?

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
projekty edukacyjneMłodzi ludzie na co dzień spotykają się z różnorodnością kulturową, a swoimi decyzjami – konsumenckimi i obywatelskimi, wpływają na to, co dzieje się w różnych regionach geograficznych. Spodnie uszyte w Azji, banany z Ameryki Południowej, kultura popularna z USA, polskie wojsko w Afganistanie, reklamy z Wielkiej Brytanii i obiad w barze u Chińczyka – to dziś nasza globalna codzienność.
 
Aby zrozumieć te globalne zależności, uczniowie potrzebują wiedzy o nowych zjawiskach, umiejętności krytycznego myślenia i zadawania pytań. Stąd pomysł i nowy projekt edukacji globalnej – „Partnerstwo szkół”, prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przy współpracy z DFID Global School Patnerships w Wielkiej Brytanii.

Na czym to polega?
Partnerstwo szkół z Polski i krajów globalnego Południa (państw Afryki, Azji lub Ameryki Łacińskiej) jest w swoich założeniach podobne do współpracy pomiędzy szkołami z różnych zakątków Europy. Oznacza więc wspólną pracę nauczycieli i uczniów z dwóch zaprzyjaźnionych szkół. Działania partnerskie można realizować w czasie lekcji lub po nich, mogą one przybrać kilka form:
• 
wymiana listów lub maili pomiędzy uczniami i uczennicami,
• 
równoległe omawianie na zajęciach podobnych tematów i wymiana informacji na ich temat,
• 
projekt edukacyjny realizowany wspólnie przez uczniów i uczennice z obu krajów,
• 
współpraca całych społeczności szkolnych, kiedy wspólne działania realizują wszystkie lub większość klas,
• 
współpraca szkół i społeczności lokalnych, gdy zaangażowane w działania są nie tylko placówki edukacyjne, ale również inne instytucje z obu miejscowości.
 
Takie partnerstwo to również szansa na nawiązanie prywatnych relacji z uczniami i nauczycielami ze współpracującej szkoły. W wielu przypadkach taka współpraca szkół jest początkiem przyjaźni, które trwają latami.

Partnerstwo szkół opiera się na komunikacji pomiędzy nauczycieli i uczniami z obu szkół. Za jego powodzenie odpowiedzialni są w równym stopniu nauczyciele i uczniowie. Aktywność obu grup i wspólne podejmowanie decyzji są kluczowe dla prowadzenia efektywnej współpracy.

Jest to długotrwały proces, który nie trwa kilka tygodni ani kilka miesięcy. Jego powodzenie często zależy od zbudowania trwałej relacji z placówką w innym kraju, a przede wszystkim z jej pracownikami. Z tego powodu dobre przygotowanie partnerstwa może zająć około roku. Sama współpraca partnerska, choć realizowana w cyklu roku szkolnego, może trwać kilka lat.

Po co ta współpraca?
Celem współpracy szkoły z nauczycielami i uczniami z innego kraju jest podniesienie jakości pracy obu placówek. Partnerstwa szkół nie są przedsięwzięciami charytatywnymi, a ich celem nie jest dofinansowywanie szkoły z kraju Południa. Trudności finansowe szkół w krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej nie mogą zostać w trwały sposób rozwiązane przy pomocy datków z Polski, a i polskie szkoły nie są stworzone do finansowania swoich edukacyjnych partnerów w krajach rozwijających się, ale do edukowania dzieci w Polsce.

Partnerstwo szkół skutecznie kształtuje w uczniach postawę otwartości, współodpowiedzialności za otaczający ich świat i solidarność z mieszkańcami krajów globalnego Południa.

zagadnienia globalizacji, zrównoważonego rozwoju, konfliktów, różnorodności i sprawiedliwości społecznej mogą stanowić oś tematyczną partnerstwa. Dzięki kontaktowi ze szkołą partnerską będziemy mogli patrzeć na te zjawiska z perspektywy mieszkańców Południa i lepiej je rozumieć,

lepsze rozumienie zjawisk globalnych i możliwość dyskusji na ich temat z uczniami ze szkoły partnerskiej sprzyjać będzie kształceniu przez naszych uczniów umiejętności krytycznego myślenia i formułowania swojego stanowiska,

kontakt ze szkołą partnerską będzie dla naszych uczniów często pierwszą możliwością kontaktu międzykulturowego i przyczyni się do przełamywania istniejących uprzedzeń i stereotypów,

realizacja wspólnych działań związanych z partnerstwem (tak w grupie szkolnej jak i we współpracy z uczniami z innego kraju) sprzyja kształtowaniu umiejętności pracy w grupie,

zaangażowanie, wspólna praca, skonfrontowanie własnych poglądów z opiniami innych oraz poświęcenie dłuższej ilości czasu na wybrane zagadnienie daje możliwość zmiany postaw uczniów wokół poruszanych tematów.

Aby dowiedzieć się więcej o tej akcji, warto odwiedzić stronę projektu www.partnerstwoszkol.pl i zamówić w CEO bezpłatny przewodnik „Partnerstwo szkół – pierwsze kroki”.
 
Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 roku.
 
 

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie