Zostań innowacyjnym nauczycielem

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Innowacyjny Nauczyciel 2009Ruszyła kolejna, już piąta edycja konkursu „Innowacyjny Nauczyciel” organizowanego w ramach programu Partnerstwo dla Przyszłości firmy Microsoft. Celem konkursu jest promocja nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem ICT, a także wsparcie dla edukatorów, którzy wprowadzają je w swoich szkołach. Rejestracja trwa do 30 kwietnia.
 
Wielu edukatorów i ekspertów zajmujących się systemem edukacji, zwraca uwagę na problem niedostatecznej innowacyjności polskiej szkoły. Jednocześnie w szkołach nie brakuje pomysłowych i dynamicznych nauczycieli, którzy rozumieją zmiany dokonujące się w społeczeństwie i oświacie w wyniku postępu technologicznego i starają się wprowadzać nowe metody pracy, które podnoszą efektywność edukacji oraz zwiększają motywację i zaangażowanie uczniów. To właśnie z myślą o takich nauczycielach realizowany jest z konkurs „Innowacyjny Nauczyciel“.

Celami konkursu, zdefiniowanymi przez organizatorów, jest przede wszystkim kształcenie i rozwijanie umiejętności efektywnego wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych w szkole. Poza tym, nacisk kładziony jest również na rozpowszechnianie korzystania przez uczniów z zasobów internetowych oraz wprowadzanie do szkół nowoczesnych technologii, jako integralnego elementu procesu nauczania. Konkurs, w swoim założeniu, powinien również pozostawić po sobie trwały ślad w postaci bazy zasobów elektronicznych, które będą dostępne dla nauczycieli również po zakończeniu konkursu.

Zasady uczestnictwa
W „Innowacyjnym nauczycielu” mogą brać udział zarówno czynni zawodowo nauczyciele, jak i studenci kierunków pedagogicznych. Każdy kto zgłosi się do udziału, musi pokazać jak w praktyce wykorzystuje nowoczesne narzędzia w pracy z uczniami. Dlatego właśnie do konkursu zgłaszane są projekty edukacyjne, realizowane z uczniami w czasie zajęć w szkole.

Pierwszy etap polega na zgłoszeniu poszczególnych nauczycieli oraz zaprezentowanie przeprowadzonego projektu. Po jego rozstrzygnięciu, najlepsze prace przechodzą do drugiego etapu, w którym nauczyciele biorą udział w Ogólnopolskim Forum Innowacyjnych Szkół i Innowacyjnych Nauczycieli. Forum jest przede wszystkim platformą wymiany pomysłów i doświadczeń. W czasie tego etapu nauczyciele mogą jeszcze wprowadzić zmiany w swoich projektach wykorzystując nowo zdobytą wiedzę. Ta faza konkursu kończy się ogłoszeniem listy nauczycieli, którzy otrzymają tytuł „Innowacyjny Nauczyciel 2009”. To właśnie spośród tych osób zostaną wybrani zdobywcy trzech pierwszych miejsc.

Zgłaszać można projekty zajęć z dowolnego przedmiotu szkolnego, który został faktycznie sprawdzony i zrealizowany przez nauczyciela i grupę uczniów. Dodatkowym elementem, który sprzyja późniejszemu wykorzystaniu projektu, jest fakt, że musi on być zgodny z podstawą programową dla danego przedmiotu.

Na laureatów czekają nagrody, ufundowane przez sponsorów. Oprócz tego zwycięzca konkursu weźmie udział w Ogólnoświatowym Forum Innowacyjnych Nauczycieli. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

W 2008 roku zwycięzcą konkursu był Witold Rudolf z Liceum Ogólnokształcącego w Otmuchowie, który tak opowiadał o działaniach w swojej szkole: „Innowacyjność może być okazyjna i przeważnie taka jest. Niestety, w naszych polskich warunkach brakuje istotnego elementu uruchamiającego działania innowacyjne: zabezpieczenia finansowego takich działań. Ogromnym sukcesem wszystkich osób związanych z moją szkołą jest otwartość na nowości i gotowość do pracy tzw. wolontariackiej. Dzięki temu udaje mi się od lat, ‘małymi kroczkami’, rozszerzać wykorzystanie technologii informacyjnych na terenie szkoły. Udało się np. uruchomić w mojej szkole już w 1999 roku ogólnie dostępną pracownię multimedialną wyposażoną w projektor, komputer, wideo i łącze internetowe. W oparciu o tę pracownię od 2000 roku prowadzimy multimedialne projekty międzyprzedmiotowe polegające na tworzeniu materiałów dydaktycznych do wykorzystywania w toku lekcji. Od 2004 roku w szkole funkcjonuje szkolna sieć komputerowa – na biurku nauczyciela znalazł się komputer podłączony do sieci szkolnej i do Internetu”. Wsparcie właśnie takich inicjatyw jest celem „Innowacyjnego Nauczyciela”.
 
Rejestracja trwa do 30 kwietnia 2009r. Zachęcamy innowacyjnych nauczycieli do zgłaszania swoich prac. Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej Partnerstwa dla Przyszłości.   
 
Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie