Howard Gardner i edukacja umysłu

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Zakończyły się spotkania twórcy teorii inteligencji wielorakich, profesora Howard Gardnera z Uniwersytetu Harwarda, z polskimi nauczycielami. Gardner odwiedził Kielce, Poznań i Warszawę na zaproszenie kieleckiej Grupy Edukacyjnej S.A., by wziąć udział w cyklu konferencji „Edukacja umysłu”, podsumowujących projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.(C) EDUNEWS.PL

Przyjazd profesora Gardnera do Polski związany był z podsumowaniem projektu, który przeprowadziła Grupa Edukacyjna S.A. wśród nauczycieli i uczniów szkół podstawowych z całej Polski. Podstawą teoretyczną projektu Pierwszaki była właśnie teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Użyto ją, aby dostosować sposób nauczania w klasie pierwszej do indywidualnych zainteresowań, umiejętności i możliwości każdego dziecka. Jej praktyczne wykorzystanie zaowocowało stworzeniem ciekawych materiałów dydaktycznych, które pozwalają rozwijać kompetencje kluczowe u dzieci, o których pisał Gardner: językowe, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne, ruchowe, komunikacyjne oraz społeczne.

“Kiedy jesteśmy w szkole uczącej w tradycyjny sposób, najbardziej przydatne są nam inteligencja matematyczna i językowa. Jednak kiedy wsiądą państwo do samochodu żeby przejechać przez Warszawę to bardziej przydatna będzie inteligencja wizualno – przestrzenna”– wyjaśniał nauczycielom profesor Gardner. „W Polsce, tutaj w Warszawie, zobaczyłem Muzeum Fryderyka Chopina i Centrum Nauki Kopernik. To dwa miejsca, które nauczycielowi mogą idealnie służyć do obserwowania dziecka, bo przez to, w jaki sposób odkrywa świat, wiele można się o nim dowiedzieć.”

O profesorze Gardnerze i jego teorii na łamach Edunews.pl pisała niejednokrotnie Małgorzata Taraszkiewicz (zobacz m. in.: Inteligencje Wielorakie, Wszystkie dzieci są utalentowane, Pozwólmy im (uczniom) się uczyć). Podczas wystąpienia w Warszawie autor „Pięciu umysłów dla przyszłości” podkreślał między innymi, że widzi dwie główne implikacje swej teorii dla edukacji: indywidualizacja i pluralizacja.

Wniosek dotyczący indywidualizacji bierze się ze spostrzeżenia, że wszyscy uczymy się w charakterystyczny dla siebie sposób. Im lepiej zrozumiemy sposób, w jaki się uczymy, tym większe prawdopodobieństwo, że nasza nauka obfitować będzie w sukcesy. W przeszłości tylko najbogatsi mogli pozwolić sobie na indywidualne nauczanie, teraz jednak dzięki komputerom osobistym i smartfonom po raz pierwszy w historii ludzkości wszyscy mamy i powinniśmy mieć możliwość nauki w odpowiadający nam i skuteczny dla nas sposób. Zapytany o znaczenie nowoczesnych technologii edukacyjnych dla rozwoju umysłu, profesor Gardner był pełen optymizmu – stosunek ten jest pozytywny podkreślił. Technologie wzmacniają bowiem procesy indywidualizacji, dzięki czemu każdy może uczyć się zgodnie z własnymi preferencjami.

Pluralizacja polega natomiast na prezentowaniu tej samej informacji na kilka różnych sposobów. Najważniejsze idee powinniśmy starać się przedstawiać, korzystając z kilku, uzasadnionych ze względu na różne inteligencje, taktyk. Dzięki temu można z wiedzą dotrzeć do większej liczby odbiorców, ponieważ każdy uczy się inaczej, inaczej też przekazuje swoją wiedzę. Dzięki tej różnorodności metod osiągamy pełniejsze zrozumienie danego tematu, dzięki temu możemy opisać i wyrazić tę samą treść na wiele różnych sposobów.

Profesor przedstawiał także rezultaty swych badań z ostatnich lat, które pozwoliły mu stworzyć model pięciu umysłów: dyscyplinarnego, syntezującego, twórczego, respektującego i etycznego (zobacz: Pięć umysłów dla przyszłości). Swą prelekcję zakończył stwierdzeniem, że w przyszłości najbardziej cenionym będzie zapewne umysł syntetyzujący – potrafiący czerpać z szerokiego zakresu źródeł, decydować, co jest ważne i godne uwagi, a następnie składający te informacje w sposób korzystny dla siebie i przynajmniej równie dobry dla pozostałych. Jednak „pożądanym jest, by każda osoba osiągnęła pewne aspekty każdego z pięciu umysłów przyszłości. Taka osobista integracja jest najprawdopodobniejsza, jeśli jednostka wychowa się w środowisku, w którym każdy z pięciu umysłów jest obecny i ceniony(...) Każda jednostka musi zacząć wierzyć, że są one ważne, warte zainwestowania znaczącej ilości czasu i środków, jak również ich pielęgnacji i rozwoju(...)” – podkreśla Gardner.

Howard Gardner jest profesorem Uniwersytetu Harvarda (USA) i uznanym na świecie autorytetem z zakresu psychologii kognitywnej i psychologii nauczania. Według niego inteligencja człowieka nie jest jednolitą zdolnością poznawczą. Zasugerował istnienie dziewięciu zupełnie odmiennych rodzajów inteligencji, z których każdy różni się od pozostałych i związany jest z różnymi obszarami mózgu. Tak więc każdy z nas rodzi się mając inteligencję lingwistyczno-werbalną, logiczno-matematyczną, kinestetyczno-ruchową, muzyczną, wizualno-przestrzenną, interpersonalną, intrapersonalną, przyrodniczą i egzystencjalną. Różnimy się jednak między sobą wrodzonymi predyspozycjami do ich rozwijania.

Zdjęcia z konferencji z udziałem prof. Gardnera zamieściliśmy również w Galerii.

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie