Wizja kształcenia młodzieży w Europie w 2025 r.

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
edukacja przez życieFinansowany przez UE projekt Learnovation był realizowany w celu ożywienia procesu konsultacyjnego, mającego doprowadzić do wspólnej i opartej na konsensusie nowej wizji e-learningu w Europie. Istotą projektu było ustalenie, czy kształcenie wspiera innowację w społeczeństwach oraz jak zmienia się kształcenie pod wypływem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 
Wyniki tej pracy zostały zebrane na stronie Learnovation w liście „imperatywów zmian”, czyli działań, które powinny zostać podjęte we wszystkich czterech obszarach objętych przez projekt: uczenie się w życiu cyfrowych tubylców; zmiana relacji pomiędzy pracą i uczeniem się; nowe horyzonty dla edukacji wyższej; uczący się indywidualiści i uczące się społeczności. Imperatywy te mogą być zreasumowane w następującej wizji innowacyjnego kształcenia w Europie w 2025 roku: "Uczenie się przez całe życie staje się warunkiem samego życia. Dzięki ich naturalnemu i masowemu wykorzystaniu w codziennym życiu, technologie nabierają emancypującej mocy w stosunku do możliwości i umiejętności ludzi w zakresie nauki, wspomagając ich naturalną tendencję do meta-poznania i posiadania ich własnego procesu uczenia się".

W trakcie realizacji projektu opracowano cztery dokumenty kierunkowe (tzw. Vision Papers) odnoszące się do każdego z wymienionych powyżej obszarów. Zawierają one zestawy rekomendacji działań, które powinny być podjęte w celu osiągnięcia założonych celów. W niniejszym artykule przedstawimy propozycję zmian w kształceniu młodych ludzi w perspektywie półtorej dekady.

Pierwszy dokument postawił sobie za cel inspirację młodych ludzi – cyfrowych tubylców - do uczenia się przez całe życie, tak aby w 2025 r. byli oni w stanie na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę i kwalifikacje potrzebne do rozwoju zawodowego.
 
Autorzy raportu proponują, aby system kształcenia w znacznie większym stopniu skupił się na wyjaśnianiu procesów, takich jak rozwiązywanie problemów, samoocenianie, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji, praca zespołowa, ewaluacja, krytyczne myślenie i tworzenie sieci, ponieważ prowadzą one do wyższych kompetencji i inicjują uczenie się w określonym kontekście, nadając mu określony sens. Narzędzia ICT mogą przyczynić się do poprawy skuteczności i wydajności tych procesów.

Edukacja powinna nawiązywać do rzeczywistości dnia codziennego. Dokument wskazuje, że zarówno podstawy programowe, jak i techniki nauczania i uczenia się powinny być bliższe życiu uczących się, potrzebom społeczeństwa, bardziej praktyczne, multidyscyplinarne, prowadzić do rozwiązywania rzeczywistych problemów.

Umysły uczących powinny być otwarte na różne koncepcje i światopoglądy. Podejmowanie prób tłumaczenia różnorodności i otwieranie się na nie, prowadzi zdaniem autorów opracowania do pogłębiania umiejętności analitycznych i otwartości. Różnorodność - jak przekonują autorzy raportu - powinna być zatem mocnym atutem w uczeniu się.

Ocenianie musi wspierać proces uczenia się. Praktyki egzaminowania powinny się zmienić, ci, którzy oceniają, powinni być kompleksowo przeszkoleni, aby stali się bardziej wrażliwi na różne style uczenia się, indywidualne talenty i kompetencje. Stwarzać to będzie przestrzeń do innowacji zarówno jeśli chodzi o przekaz treści, jak i metody nauczania.

System edukacji potrzebuje nauczycieli innowatorów - to kolejne ważne spostrzeżenie ujęte w dokumencie. Rozwój zawodowy nauczycieli i szkolenia powinny zawierać kreatywne i innowacyjne podejścia do nauczania, prowadzące do większej motywacji uczniów do uczenia się i radości z procesu edukacji przez całe życie.

(Źródło: eLearning Papers, opr. red.)
 
 
Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie