Słów kilka o nauczycielach gimnazjów. TALIS (1)

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
badania i analizyJak szkoła może sprostać wymaganiom stawianym jej przez nowoczesną gospodarkę, w której wiedza jest jednym z kluczowych czynników? Jak motywować nauczycieli, aby lepiej radzili sobie z pracą i dobrze przygotowywali gimnazjalistów do odważnego wkraczania w dorosłość? Na wiele pytań stara się odpowiadać raport o nauczaniu przygotowany przez OECD.
 
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała niedawno temu pierwszą część swojego raportu TALIS (Teaching and Learning International Survey, Międzynarodowy Raport o Nauczaniu i Uczeniu się, PDF). To szerokie opracowanie zostało w całości poświęcone warunkom pracy oraz motywacjom nauczycieli. Zostało ono stworzone na podstawie ankiet, które w latach 2007 – 2008 wypełniali pracownicy szkół średnich pierwszego poziomu (w Polsce są nimi gimnazja) w 23 krajach na całym świecie – zarówno krajach członkowskich OECD, jak i partnerskich. Pośród państw objętych badaniem były m.in. Polska, Słowacja, Litwa, Łotwa, Turcja, Irlandia, Dania, Austria, Australia, Korea, Meksyk i Brazylia. Łącznie, OECD przebadało aż 74 000 osób.

Twórców raportów TALIS interesowała ogólna sytuacja zawodowa nauczycieli. Postawili  oni tezę, że warunki pracy oraz odpowiednia motywacja tej grupy zawodowej odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu całego systemu edukacji. Przecież jakość lekcji w szkołach zależy bezpośrednio od tego, jak dobrze przygotowani będą nauczyciele, jakie będą ich relacje z dyrekcją szkoły, oraz jak sami będą postrzegać swoją misję. Dlatego też autorzy TALIS z bliska przyjrzeli się kilku podstawowym zagadnieniom.

Pierwszym z nich jest ścieżka rozwoju zawodowego nauczycieli gimnazjów. W tej części raportu jego twórcy analizują najczęściej podejmowane przez pedagogów formy poszerzania kompetencji oraz czas, jaki poświęcają oni na doskonalenie zawodowe. Co ciekawe, opracowanie TALIS może stać się punktem wyjścia w rozważaniach na temat wpływu miejsca zamieszkania, płci oraz wieku na podejmowanie przez nauczycieli trudu doskonalenia swoich umiejętności.

Z kolejnej części raportu dowiedzieć się można, jak swoją misję w szkole postrzegają sami nauczyciele i jakie metody nauczania stosują. Ciekawe jest, że pedagodzy zmieniają swoje podejście do uczniów. Podczas gdy kiedyś celem nauczyciela było przekazywanie wiedzy i gotowych rozwiązań, które uczeń miał jedynie zapamiętać, obecnie coraz bardziej wymaga się od dzieci aktywnego udziału w lekcjach i samodzielnego dochodzenia do wniosków.

Następnym punktem raportu jest wpływ pozytywnego motywowania nauczycieli na jakość ich pracy. Okazuje się, że motywowanie zwiększa satysfakcję pedagogów i bardzo korzystnie wpływa na ich rozwój zawodowy. Co więcej, nauczyciele przyznają, że bardzo dobrze działa na nich wewnętrzny system ocen stosowany przez dyrekcję. Często pomaga on poprawić jakość lekcji i udoskonalić metody nauczania. Niestety, większość ankietowanych pedagogów przyznaje, że ich sukcesy oraz innowacyjne podejście do pracy są niedostatecznie nagradzane lub w ogóle nie zauważane.

Z ostatniej części raportu TALIS dowiadujemy się, jakie style zarządzania preferują dyrektorzy szkół. OECD wyodrębnia dwa style zarządzania w szkołach, z których pierwszy to zarządzanie zorientowane na jakość kształcenia. Ten model oznacza, że dyrektor często pracuje z nauczycielem, pomaga mu poprawić słabe strony i zachęca do rozwoju zawodowego. Drugi nazwany przez OECD model to zarządzanie zorientowane na zasady. Dyrektorzy pracujący w taki sposób mają na uwadze przede wszystkim spełnianie wymagań ministerstwa edukacji oraz przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli oficjalnych zasad panujących w szkole. Polska jest krajem, w którym zdecydowanie preferowane jest zarządzanie zorientowane na jakość kształcenia.

Mimo iż raport TALIS dotyczy jedynie nauczycieli i dyrektorów gimnazjów, wnioski, które z niego płyną są w dużej części prawdziwe również dla pracowników innych szkół. Dlatego też trzeba mieć nadzieję, że opracowanie OECD zostanie zauważone w Polsce i przyczyni się do tworzenia takich szkół, w których doceniane będą talenty wszystkich uczniów, a praca pedagogów odpowiednio nagradzana. W nadchodzących tygodniach będziemy starali się prezentować na łamach Edunews.pl najważniejsze wyniki badań TALIS. 
 
 
Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie