Polacy o systemie oświaty 2014

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Większość badanych Polaków (59 proc.) dobrze ocenia polski system szkolnictwa, ale zdecydowanie opowiada się przeciw zbyt wczesnemu wysyłaniu dzieci do szkoły (73 proc.), a więc objęciu obowiązkiem szkolnym sześciolatków - wynika z sondażu CBOS. Polaków zapytano o ocenę szkolnictwa oraz ostatnich zmian wprowadzanych w systemie edukacji - dotyczą one obniżenia wieku szkolnego oraz kwestii podręczników.fot. Gimnazjum nr 3 w Giwicach

Z drugiej strony prawie co trzeci Polak (30 proc.) wypowiada się o nim krytycznie.

Respondenci w większości zgadzają się ze stwierdzeniami, że w zakresie kształcenia polskie szkoły: zapewniają uczniom wysoki poziom wiedzy (62 proc.), uczą ich patriotyzmu i miłości do ojczyzny (62 proc.), rozwijają ich zainteresowania (62 proc.), dbają o rozwój fizyczny uczniów (59 proc.), uczą samodzielnego myślenia (57 proc.) i pracy zespołowej (52 proc.). Około dwie piąte badanych uważa, że szkoły przygotowują także do zaangażowania w życie społeczności lokalnych (42 proc.), a mniej więcej co trzeci badany twierdzi, że uczą podejmować obowiązki obywatelskie (36 proc.) oraz radzić sobie z problemami, jakie niesie współczesne życie (35 proc.). Co do dwóch ostatnich pytań oceny negatywne przeważają jednak nad pozytywnymi (odpowiednio: 43 proc. i 50 proc.).

Bardzo dobrze oceniana jest współpraca szkół z rodzicami (71 proc. ocen pozytywnych). Większość badanych (53 proc.) jest również przekonana, że szkoły dbają o bezpieczeństwo uczniów, a ponad dwie piąte (45 proc.) uważa, że zapewniają one równy start życiowy młodzieży z różnych środowisk społecznych.

Ankietowanym zadano też pytanie, czy ich zdaniem dzieci w wieku sześciu lat powinny rozpoczynać naukę w szkole. Okazało się, że - w porównaniu z zeszłym rokiem - liczba przeciwników tego rozwiązania wzrosła. Przeciwnych obniżeniu wieku szkolnego do lat sześciu jest niemal trzy czwarte Polaków (73 proc., wzrost o 9 punktów procentowych). Zmianę tę popiera jedynie co piąty badany (20 proc.).

Zmienił się także sposób uzasadniania sprzeciwu wobec takich zmian. Wzrosła liczba badanych przekonanych, że dzieci w tym wieku są za małe, by iść do szkoły (do 71 proc., wzrost o 7 punktów procentowych). Znacząco zmniejszył się natomiast odsetek przeciwników obniżenia wieku szkolnego przekonanych, że reforma jest źle przygotowana (z 12 proc. do 7 proc.). Spadł także odsetek oceniających, że szkoły nie są przygotowane na przyjęcie sześciolatków (z 16 proc. do 13 proc.).

Respondenci pytani byli także o nowe rozwiązanie zaproponowane przez rząd i przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - wprowadzenie darmowych podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Już od września tego roku darmowy podręcznik ma trafić do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. O tej propozycji słyszało trzy czwarte badanych (75 proc.), natomiast nic o niej nie wie co czwarty Polak (25 proc.).

Trzy czwarte badanych (75 proc.) uważa, że nowy system z jednym darmowym podręcznikiem, wypożyczanym uczniom przez szkoły jest lepszy niż wcześniejszy, w ramach którego rodzice kupowali podręczniki wybierane przez nauczycieli. Tylko jeden na dziesięciu ankietowanych (10 proc.) preferuje wcześniejsze rozwiązanie.

Zdecydowana większość badanych (84 proc.) uważa, że zmiana ta będzie odczuwalna dla rodziców dzieci objętych tym programem. Większość badanych uważa również, że wprowadzenie darmowego podręcznika będzie pozytywnie oddziaływać na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów (59 proc.), możliwości nauczycieli w zakresie organizacji zajęć (57 proc.) oraz na poziom kształcenia (53 proc.). Mniej więcej co piąty respondent uważa, że wprowadzenie darmowego podręcznika nic nie zmieni w zakresie szans edukacyjnych (20 proc.), możliwości organizacji zajęć przez nauczycieli (18 proc.) oraz poziomu kształcenia (22 proc.).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-11 czerwca 2014 roku na liczącej 1044 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Ciekawe może okazać się porównanie wyników z podobnym badaniem CBOS z 2007 roku, gdy tylko 51% Polaków pozytywnie oceniało system oświaty (zob.: Nauka w Polsce PAP).

(Źródło: CBOS)

Jesteśmy na facebooku

fb
Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie