Meta trendy globalnej edukacji

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

innowacje w edukacjiUkazała się V edycja jednego z ważniejszych światowych opracowań poświęconych trendom w edukacji – Horizon Report 2008. Jego twórcy wskazują na trzy wyzwania, które będą miały istotny wpływ na nauczanie, uczenie się i kreatywność we wszystkich organizacjach edukacyjnych, a także wyróżniają siedem meta trendów w globalnej edukacji.

 

Pierwsze wyzwanie wynika z istotnych zmian w podejściu naukowym, sposobach realizacji badań, kreatywnych sposobach wyrażania się i nauczania, które prowadzą do powstawania innowacji i  inicjatywy na wszystkich poziomach aktywności akademickiej (od studentów do całego wydziału, kadry akademickiej i kierownictwa administracyjnego). Proces ten jest kluczowy dla nauczania i uczenia się, ale musi być wsparty przez zmiany w polityce edukacyjnej, współpracę uczestników tego procesu i interdyscyplinarne podejście do pracy.

 

Na szkolnictwie wyższym ciąży presja osób uczących się i środowisk akademickich na dostarczanie kontentu edukacyjnego poprzez urządzenia mobilne i media. To drugie wyzwanie jest o wiele wyraźniej widoczne niż jeszcze rok temu. Sprzyjają temu nowoczesne urządzenia jak iPhone Apple, czy Voyager LG Electronics, które uczyniły zarządzanie zasobami treści równie proste i łatwe jak w komputerach. Mobilne urządzenia stają się narzędziami edukacyjnymi, rozrywkowymi, jak i służą bezpieczeństwu publicznemu. Na tym procesie może skorzystać i środowisko akademickie uzyskując dostęp do zasobów wiedzy w każdym miejscu i czasie.

 

innowacje w edukacjiOstatnie z wyzwań wskazuje na oczekiwanie wobec szkół wyższych, że będą służyły pomocą i wyjaśnieniami w zakresie umiejętności korzystania z informacji, materiałów wizualnych i nowoczesnych technologii, a także uczyły, w jaki sposób można tworzyć znaczące zasoby kontentu przy pomocy współczesnych narzędzi. Szkolnictwo wyższe musi redefiniować te umiejętności, a także wprowadzić nowe metody nauczania i ewaluacji tych umiejętności na wszystkich poziomach edukacji. W procesie tym najważniejsze będzie rozwinięcie programów nauczania i metod ich oceny, które nie będą opierały się wyłącznie o prace pisemne, ale będą umożliwiały i zachęcały do rozwoju kompetencji poprzez inne formy komunikacji, takie jak cyfrowe pliki wideo, blogi, reportaże fotograficzne.

 

We współczesnym szkolnictwie wyższym wskazać można na trendy, które zmieniają metodologię nauczania, uczenia się i kreatywnego wyrażania się. Coraz większe znaczenie ma wykorzystanie Web 2.0  i społeczności sieciowych, które w połączeniu z inteligencją zbiorową społeczności uczących się i bardziej amatorskim podejściem do nauki – zmieniają nieuchronnie charakter studiów. Ten sposób studiowania zmienia się wraz z tym, jak w wyniku procesów globalizacyjnych granice współpracy i komunikacji stają się bardziej płynne. Wraz z pojawieniem się coraz wydajniejszych przenośnych urządzen mobilnych zwiększa się dostęp do kontentu naukowego. Niestety przepaść pomiędzy percepcją technologii studentów i fakultetów rośnie. Studenci i instytucje akademickie postrzegają korzyści z nowych technologii zupełnie inaczej.

 

Po pięciu latach pracy nad kolejnymi edycjami raportu zespół badawczy pokusił się o wskazanie siedmiu meta trendów w globalnej edukacji. Horizon Report 2008 wymienia tu następujące meta trendy, które będą miały znaczenie w kolejnych latach:

 

Raport został przygotowywany przez dwie instytucje zajmujące się badaniem wpływu nowych technologii na życie społeczne i edukację - The New Media Consortium i Educause Learning Initiative. Więcej na stronie internetowej Horizon Report 2008

1.  Postępująca ewolucja w sposobie komunikacji pomiędzy ludźmi i maszynami
2. Wspólne dzielenie się i tworzenie wiedzy – meta trend najbardziej widoczny w edukacji już od wielu lat, który będzie dalej pogłębiał się. Rezultatem tego są m.in. portale wiedzowe, współtworzone przez wielu internautów;
3. Trójwymiarowe aplikacje komputerowe – coraz więcej instytucji edukacyjnych będzie wykorzystywać platformy 3D, nie tylko jako narzędzia bezpośredniej komunikacji i edukacji jak na przykład w Second Life, ale także w działalności badawczej, w ktorej udoskonalone narzędzia wizualizacji wykorzystywane do badania danych w celu określenia nowych ram uczenia się i pogłębiania wiedzy;
4. Łączenie się ludzi poprzez sieci – czyli meta trend tworzenia się społeczności internetowych. Wraz z rozwojem „wszędobylskiej” technologii informacyjnych będzie się on pogłębiał, powstaną również nowe narzędzia, które nie tylko lepiej będą rozpoznawać nasze powiązania w społeczności, ale też dostarczać informację w zupełnie nowy sposób, przyczyniając się do bogatszych i bardziej elastycznych sieci;
5. Gry jako platformy pedagogiczne – coraz szersze wykorzystanie gier w nauczaniu akademickim, także na zasadzie współtworzenia takich aplikacji edukacyjnych przez studentów i kadrę akademicką;
6. Przesunięcie procesu tworzenia treści edukacyjnych do ich użytkowników – większe zaangażowanie osób uczących się w proces nauczania i dalsze przekazywanie im odpowiedzialności za wynik kształcenia. Ten meta trend widoczny będzie zwłaszcza w zakresie tworzenia zasobów audio i video przez studentów;
7. Ewolucja wszechobecnych platform – szybki rozwój technologiczny sprzyjać będzie powstawaniu nowych urządzeń lub unowocześnieniu już istniejących, które umożliwiać będą dostęp do kontentu edukacyjnego w każdym miejscu i czasie.

 

 

Przeczytaj również artykuł o Horizon Report 2007.

 

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie