Nauczyciel jako współuczący się

Szkoły i uczelnie
Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

system oświatyOczekiwania uczniów oraz wymagania społeczności osób uczących się wobec procesu edukacji zmieniają się radykalnie w dwudziestym pierwszym wieku. Zmienia się w związku z tym również rola nauczyciela. Ale jaka ona ma być? Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii w Edukacji (ISTE) podjęło próbę odpowiedzi na to pytanie w swoim raporcie.

 

Opublikowano niedawno długo oczekiwane uaktualnienie do ramowych Narodowych Standardów Technologii Edukacyjnej dla Nauczycieli (NETS –T). Wprowadzony w 2000 roku, NETS – T na początku koncentrował się na przejściu ze statycznego uczenia się materiału, do elektronicznych, interaktywnych narzędzi, które wspomagają nauczyciela i ucznia. W czasie, kiedy faktycznie podkreślano konieczność współpracy, rolą nauczycieli pozostało w dużej mierze bycie „przekaźnikiem” czy też „ułatwiaczem” zrozumienia materiałów pisanych, nawet jeśli elektronicznych, a główny nacisk ramowych standardów polegał na wiedzy i umiejętnościach technologicznych. Nowe podejście - NETS 2008, który został zaprezentowany w tym tygodniu na konferencji NECC 2008, przyjmuje inne podejście, umieszczając nauczycieli w roli osób „współuczących się”, bardziej niż tylko przekaźników informacji.

Nauczyciel Ery Cyrfowej

Według materiałów zawartych w nowym dokumencie ramowym „Teraz i w przyszłości", efektywni nauczyciele uczniów ery cyfrowej, będą stawali przed wyzwaniem, jakim będzie odejście od modelu nauczania i uczenia się jako odizolowanych od siebie działań. Kształtując pracę i naukę, która odzwierciedlać będzie pomysłowe myślenie i kreatywność, nauczyciele muszą poczuć się komfortowo jako „współuczący się” razem ze swoimi podopiecznymi i kolegami po fachu z całego świata.
 
Obecnie, mniej chodzi o kierowanie grupą osób uczących się w klasie, a bardziej o poruszanie się do przodu jako członkowie dynamicznej wspólnoty uczących się. Profesjonalny nauczyciel Ery Cyfrowej musi pokazać, że posiada wizję, w jaki sposób wprowadzać technologię na zajęciach i rozwijać umiejętności technologiczne innych. To są cechy charakterystyczne nowego lidera edukacyjnego.
 
NETS 2008 wyraża te koncepcje poprzez nowy zestaw zaleceń i standardów dla nauczycieli, razem z instrukcjami do ich stosowania. Oprócz tego ustala niezbędne warunki dla efektywnego wykorzystywania technologii w edukacji, takie jak „wspólna wizja” dla edukacji wspieranej technologią wśród różnych uczestników procesu, zapewniająca liderom m.in. możliwość wprowadzania zmiany, systematycznego planowania.
 
Wśród zmian w NETS – 2008, znajduje się pięć nowych głównych wskaźników wyników pracy nauczycieli. Są to:

Uczenie się i kreatywność: Nauczyciele są specjalistami w danej tematyce, żeby ułatwiać i inspirować kreatywność u uczniów, łącznie z wspieraniem pomysłowości, rozwiązywania problemów i wyciągania wniosków, poprzez użycie narzędzi cyfrowych, narzędzi ułatwiających współpracę i doświadczenie „współuczenia się”( np. uczenie się nauczyciela razem z uczniami).

Ocena: Nauczyciele łączą „autentyczne doświadczenia nauczania” z ocenianiem dla ewaluacji postępów, tak, żeby uczniowie sami wyznaczali sobie swoje naukowe cele, włączali się w naukę dostosowaną do osobistych potrzeb i byli oceniani na podstawie „wielu i zróżnicowanych formatywnych i summatywnych ocen, dostosowanych do standardów technologicznych oraz dotyczących nauczanego materiału.

Umiejętności ery cyfrowej: Nauczyciele wykazują swobodę w używaniu narzędzi cyfrowych, angażują się regularnie we współpracę i komunikację opartą na technologii, oraz „używają zasobów informacji żeby wspierać proces uczenia się oraz poszukiwania danych”.

Cyfrowe obywatelstwo: Nauczyciele promują „bezpieczne, legalne i etyczne używanie informacji cyfrowych i technologii”, netykietę i pracują nad tym, żeby wzmacniać w uczniach globalną perspektywę.

Rozwój zawodowy: Edukatorzy przyjmują model nauki przez całe życie oraz demonstrują zawodowe przywództwo poprzez uczestnictwo we wspólnotach naukowych, ewaluacji badań nad cyfrowymi narzędziami dla edukacji, wkład do „efektywności, żywotności oraz samo – odnawiania się profesji nauczycielskiej” i demonstrowanie przywództwa w technologii edukacyjnej.

Wszystkie te punkty biorą od uwagę, że nauczyciele „modelują i wprowadzają w życie” koncepcje z najnowszej edycji Narodowych Standardów Technologii Edukacyjnej dla Nauczycieli (NETS –S 2007). NETS –T 2008 zawiera również ekspansywną listę zaleceń dla tych wskaźników oraz scenariusze dla różnych wskaźników podzielonych według poziomu zaawansowania cyfrowego nauczycieli: początkujący, rozwijający się, zaawansowany oraz transformatywny.

(Opracowanie na podstawie: Dave Nagel, "The Future of Instruction: Teacher as 'Co-Learner'," T.H.E. Journal, 6/30/2008)
Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie