Kształcenie zawodowe według MEN

Szkoły i uczelnie
Narzędzia
Typografia
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times
system oświatySkuteczna edukacja zawodowa jest jednym z priorytetów polityki oświatowej państwa. Proponujemy przeprowadzenie takich zmian w systemie edukacji zawodowej, aby wiedza i umiejętności nabywane w procesie kształcenia umożliwiały absolwentom odnalezienie swego miejsca na rynku pracy zgodnie z potwierdzonymi kwalifikacjami, jak najbliższymi zapotrzebowaniu pracodawców.
 
Szkoła zawodowa zdaniem minister edukacji narodowej musi stać się szkołą pozytywnego wyboru, w której kształcenie ogólne jest tak samo ważne jak kształcenie zawodowe.

Cele modernizacji kształcenia zawodowego są zatem następujące:
→  dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy,

uelastycznienie oferty kierunków kształcenia,

poprawa jakości kształcenia i zdawalności egzaminów zawodowych,

otwarcie na potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

Modyfikacja klasyfikacji zawodów „szkolnych" będzie polegała na grupowaniu i integrowaniu zawodów. W zawodach tych zostaną wyodrębnione i nazwane kwalifikacje, które będą potwierdzane w ramach egzaminów zewnętrznych. Kwalifikacje te zostaną opisane w nowych podstawach programowych kształcenia w zawodach jako zasób wiadomości, umiejętności i postaw wyodrębniony z określonego zawodu, pozwalający na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe to potwierdzanie odrębnie każdej kwalifikacji - niezależnie od trybu, w jakim ta kwalifikacja została osiągnięta (szkolnego lub pozaszkolnego) oraz ujednolicenie systemu egzaminów zawodowych bez względu na formę uczenia się (szkolną czy pozaszkolną).

W tworzeniu ośrodków potwierdzających kwalifikacje zawodowe powinny aktywnie uczestniczyć: organizacje pracodawców, stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze, a także indywidualni pracodawcy, stanowiący otoczenie gospodarcze szkół zawodowych, którzy chcieliby przygotowywać pracowników zgodnie z własnymi potrzebami. Udział pracodawców jest niezbędny do funkcjonowania ośrodków egzaminacyjnych zapewniających rzeczywiste warunki środowiska pracy.

Edukacja w szkole ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe, w tym również w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej, będzie polegała na integracji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego poprzez:
→  zamknięcie rozpoczętego w gimnazjum cyklu kształcenia ogólnego,

rozpoczęcie - od klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej - kształcenia praktycznego u pracodawców,

przygotowanie uczniów technikum do przystąpienia do maturalnych egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym z co najmniej dwóch przedmiotów.

Kształcenie praktyczne powinno wynosić w technikum nie mniej niż 50% godzin, a w zasadniczej szkole zawodowej nie mniej niż 60% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie będzie tak opisywać wyodrębnione kwalifikacje, aby stanowić jednocześnie standard wymagań egzaminacyjnych. Opracowane w szkole, w oparciu o tę podstawę, programy nauczania dla zawodów mogą przybierać układ treści o strukturze przedmiotowej (wyodrębnione teoretyczne przedmioty zawodowe odpowiadające określonym dziedzinom wiedzy i przedmioty, w ramach których realizowana jest praktyczna nauka zawodu, z wyraźnym podziałem na kształcenie teoretyczne i praktyczne) lub modułowej (wyodrębnione moduły i jednostki modułowe integrujące teorię z praktyką z różnych dziedzin wiedzy i działów techniki).

Do końca kwietnia 2010 roku trwają również konsultacje społeczne projektów zmian proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przy pomocy formularza dostępnego na stronie www.konsultacje.men.gov.pl każdy zainteresowany może zadawać pytania czy zgłaszać swoje uwagi. Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania będą sukcesywnie publikowane.
 
(Źródło: MEN)
 
 
Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

 • Written by Robert Raczyński
  Ostatnio bardzo "zgrywamy się" w tematyce przemyśleń :) . Pozwolę sobie na kilka uwag, jeszcze zanim p...
 • Written by Robert Raczyński
  Tłuczenie termometru, nawet przekłamującego, nie jest dobrym pomysłem. Z całą pewnością trzeba mieć ...
 • Written by Administrator
  Test testowi nie równy. Akurat ten jest przykładem sensownego ułożenia pytań i raczej do koncepcji s...
 • Written by Ppp
  Bezsensowny test, którego sprawne wypełnianie nie oznacza, że uczeń jest faktycznie mądry i poradzi ...
 • Written by Robert Raczyński
  Bardzo mnie cieszy pańskie zainteresowanie tematem i moim tekstem, ale chyba nie do końca się rozumi...
 • Written by Jan
  Możemy się spierać czy powinno być mniej czy więcej państwa opiekuńczego, ale na końcu sporu ktoś mu...

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie