Ocenianie. Przedmiotowy System Oceniania

Narzędzia
Typografia
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ocenianie uwzględnia rozwój osobisty osiągany dzięki uczeniu się języka obcego. Zawiera cele formalne i funkcjonalne oraz uwzględnia język w relacjach społecznych. Opanowanie języka obcego/drugiego uzależnione jest od opanowania języka ojczystego/pierwszego. Mówią o tym zachowania, co zawarłem w systemie oceniania.(C) Edunews.pl - cykl felietonów Aleksandra Lubiny

Poniższy system oceniania jest systemem otwartym, opierającym się na dyskursie. System ten jest połączony z kartą samooceny i prowadzonym przez uczniów portfolio.

Decyduje w ostateczności argumentacja ucznia podczas rozmowy o wystawianej ocenie,

Oczywiście, ocenianie przy 6 godzinach lekcyjnych jest prostsze niż przy jednej bądź dwóch. W drugim przypadku też jest możliwe.

Taka to moja próba, bo nie potrafię inaczej przenieść na skalę 2 – 6 kompetencji kluczowych i komunikacji opartej na tekstach autentycznych, umożliwiających postmodernistyczne założenia glottodydaktyki w świecie wielokulturowości, szacunku dla własnej kultury i kultury języka opanowywanego.

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Ocenę celującą może otrzymać uczeń/uczennica, który/która: spełnia wszystkie warunki na ocenę bardzo dobrą i:

 • jest laureatem lub finalistą wojewódzkiego, krajowego, międzynarodowego konkursu przedmiotowego,
 • uczestniczy w międzynarodowych wymianach lub wyjazdach edukacyjnych,
 • dzięki językowi obcemu uzyskuje wybitne, wyniki w działalności szkolnej i pozaszkolnej.

Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń/uczennica, który/która: spełnia wszystkie warunki na ocenę dobrą i:

 • bardzo dobrze przeprowadził prezentację roczną,
 • bardzo dobrze dokumentuje swój wszechstronny rozwój osobisty w języku obcym/językach obcych,
 • swoje prace regularnie umieszcza na stronie www.,
 • uczestniczy w przedmiotowych i międzyprzedmiotowych konkursach oraz projektach międzynarodowych,
 • wykorzystuje języki obce do interdysyplinarnego uczenia się,
 • pracuje jako tutor w zajęciach typu LdL.

Ocenę dobrą może otrzymać uczeń/uczennica, który/która:

 • dobrze przeprowadził wymagane prezentacje.,
 • dobrze dokumentuje swój rozwój osobisty w języku obcym,
 • dobrze posługiwał się językiem obcym podczas wykonywania pracy lekcyjnej,
 • dobrze wykonuje prace projektowe oraz konkursowe,
 • dobrze wykonywał przewidziane zadania lekcyjne i domowe,
 • swoje prace umieszcza na stronie WWW,
 • dobrze napisał zapowiedziane sprawdziany,
 • dobrze jest oceniany(a) przez siebie oraz kolegów i koleżanki.

Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń/uczennica, który/która:

 • pracuje na poziomie swych możliwości
 • zabiega o wyższe oceny
 • uczestniczy w pracach konkursowych i grupowych
 • odrabia zadania domowe
 • pisze większość sprawdzianów

Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń/uczennica, który/która:

 • nie spełnia wymogów na ocenę dostateczną,
 • nie narusza postanowień wyższych aktów prawa szkolnego i pozaszkolnego i wywiązuje się z obowiązku rozwoju osobistego poprzez naukę i pracę,
 • nie narusza zasad komunikacji w języku obcym, polskim i niewerbalnym – czym daje świadectwo opanowania podstawowych umiejętności językowych.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń/uczennica, który/która:

 • narusza postanowienia wyższych aktów prawa szkolnego i pozaszkolnego, a przede wszystkim nie wywiązuje się z obowiązku rozwoju osobistego poprzez naukę i pracę,
 • narusza zasady komunikacji w języku obcym, polskim i niewerbalnym – czym daje świadectwo brakowi praktycznego opanowania podstawowych umiejętności językowych.

Po uwzględnieniu powyższych warunków ocenę roczną oraz półroczną ustala nauczyciel w rozmowie z uczennicą i uczniem najpóźniej na siedem dni przed konferencją klasyfikacyjną – jeżeli taka rozmowa się nie odbędzie, to ocenę ustala nauczyciel sam,
zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje nauczyciel.

Notka o autorze: Aleksander Lubina – nauczyciel języka niemieckiego w Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach, 20 lat doradca i konsultant, 10 lat w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli, pracował 9 lat w szkołach podstawowych, 10 lat w gimnazjach, 13 lat w liceach, 6 lat na uniwersytecie. Autor skryptów, poradników, śpiewnika – publicysta, pisarz, poeta.

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie