Szanowni Państwo,
 
z myślą o podnoszeniu kompetencji i rozwoju zawodowym nauczycieli, a także upowszechnianiu podstaw nowoczesnej dydaktyki wykorzystującej osiągnięcia nowych technologii edukacyjnych informujemy, że będziemy prowadzić szkolenia i konferencje skierowane do osób zawodowo zajmujących się edukacją.
 
Zapraszamy na szkolenia edunews.pl! 
 
Wśród tematów, które będziemy realizować znajdą się:
 
8 strategii efektywnego uczenia (się) - podniesienie efektywności procesu nauczania dzięki wykorzystaniu teorii wielorakich inteligencji Howarda Gardnera, diagnoza stylu uczenia i jego doskonalenie, zwiększenie efektywności pomocy uczniom, podwyższenie elastyczności metodycznej w ramach własnego warsztatu pracy. Prowadzi: Małgorzata Taraszkiewicz.
 
Jak się ruszasz, tak się uczysz. Problemy rozwoju ruchowego i diagnoza strategii uczenia się dzieci z klas najmłodszych - integracja sensoryczna, diagnoza rozwoju ruchowego dzieci, diagnoza strategii uczenia się dzieci, ćwiczenia aktywizujące: wszystkie zmysły, obie półkule mózgowe, różne rodzaje inteligencji. UWAGA! Bardzo ważne szkolenie w kontekście wprowadzanej reformy obniżenia wieku szkolnego. Prowadzi: Małgorzata Taraszkiewicz;
 
Siła i odporność psychiczna nauczyciela - składowe siły i odporności psychicznej, reaktywność i styl reagowania na problemy, przekonania, nastawienia, interpretacja zdarzeń, halucynacje, kreatywność w myśleniu i działaniu, asertywność: 11 obszarów do refleksji, moje źródła zasilania. Prowadzi: Małgorzata Taraszkiewicz
 
Kolejne tematy szkoleń będą dotyczyły tworzenia własnych narzędzi edukacyjnych przez nauczycieli, jak również podnoszenia kwalifikacji dyrektorów szkoły z zarządzania placówką edukacyjną. Szkolenia odbędą się pod warunkiem zebrania się grupy co najmniej 12 osób. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o wysłanie informacji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 
Zapraszamy na szkolenia edunews.pl! 

Image
 
W odpowiedzi na liczne prośby, mając na celu podnoszenie kompetencji i rozwój zawodowy polskich nauczycieli i edukatorów, zapraszamy na praktyczne i użyteczne szkolenie z zakresu nowoczesnej edukacji:
 
 
  8 STRATEGII EFEKTYWNEGO UCZENIA (SIĘ)
 
   Autorski program warsztatów został przygotowany przez Małgorzatę Taraszkiewicz - psycholog edukacyjną, autorkę kilkunastu książek i publikacji na temat nowoczesnej edukacji.
 
 
Termin: 1-2 października 2010, Warszawa
 
Liczba miejsc ograniczona (max. 20 osób na jednym szkoleniu)
 
Zapraszamy na szkolenia z nowoczesnej edukacji 
 
Szkolenie obejmuje 12 godzin lekcyjnych zajęć.
 
 
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne PUHiT, ul. Ciołka 12, Warszawa Wola - zobacz na mapce.
  
Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
-
praktyczne opanowanie uniwersalnych 8 strategii, które wpływają na efektywność procesu nauczania, 
-
możliwość diagnozy elementów (strategii), własnego stylu nauczania i jego doskonalenie, 
-
rozpoznanie własnego stylu uczenia się (i poznanie możliwych konsekwencji w nauczaniu innych),
-
podwyższenie osobistej kompetencji w zakresie diagnostyki edukacyjnej i udzielania pomocy edukacyjnej uczniom, 
-
podwyższenie elastyczności metodycznej w ramach własnego warsztatu pracy.
 
Cena od osoby za dwudniowe szkolenie: 700 zł brutto. Koszt ten obejmuje: 12 godzin lekcyjnych zajęć, indywidualne konsultacje, pakiet materiałów szkoleniowych, zaświadczenie z uczestnictwa w szkoleniu, wyżywienie (obiad, przerwy kawowe) podczas obu dni szkolenia. Dla drugiej i każdej następnej osoby z tej samej szkoły – 10% zniżki.

Wszyscy uczestnicy zajęć uzyskają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. 
 
O 8 strategiach efektywnego uczenia pisaliśmy już na łamach Edunews.pl w artykule o wielorakich inteligencjach. Możesz też pobrać specjalnie zredagowany na potrzeby szkolenia artykuł w formacie PDF.
 
Zapraszamy na szkolenia z nowoczesnej edukacji

Organizatorem szkolenia jest Edunews.pl z siedzibą w Warszawie.Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Formularz można otrzymać wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA! Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami!
 
Dodatkowe informacje na temat szkolenia można uzyskać pod tel. 0607-652-089

O uczestnictwie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o rejestracji na szkolenie prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie (wyłącznie) na rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych:
 
Futuredu Marcin Polak
Kopalniana 20/48
01-321 Warszawa
Nr konta 65 1050 1025 1000 0023 2459 4122
tytułem: opłata za szkolenie "8 strategii efektywnego uczenia"
 
W czerwcu 2009 r. odbyła się pierwsza edycja szkolenia "8 strategii efektywnego uczenia (się)", w której wzięło udział 15 nauczycieli.
 
Uczestnicy szkolenia
 
Uczestnicy szkolenia   
 
Więcej informacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji o tematyce edukacyjnej przez redakcję portalu www.edunews.pl (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zmian.).

 

Aby ułatwić naszym użytkownikom dostęp do ważnych zasobów edukacyjnych (dokumentów strategicznych, raportów, wyników badań, itp.) postanowiliśmy zamieszczać niektóre z nich w tym dziale. Wszystkie dokumenty mają postać plików PDF. Dla ułatwienia wyszukiwania, zachowamy kolejność alfabetyczną:
 
E:
Education at a Glance - Highlights - opracowanie w języku angielskim (OECD, 2009)
 
N:
Nauczyciele we wrześniu 2008 roku. Stan i struktura zatrudnienia. Opracowanie na podstawie danych SIO (CODN, 2009)
 
P:
PISA 2003 - Problem Solving for Tomorrow's World - Raport z badań w języku angielskim (OECD, 2003)
POLSKA 2030 - Wyzwania rozwojowe (Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, 2009)
 
R:
 
T:
TALIS - Creative Effective Teaching and Learning Environments - opracowanie w języku angielskim (OECD, 2007-2009)
 
V:
VISUAL LEARNING - Raport krajowy na temat stanu 'Wizualizacji uczenia się' w Polsce (Państwowy Instytut Badawczy, 2006)

Świat znajduje się obecnie w takim momencie rozwoju cywilizacyjnego, w którym tradycyjne społeczeństwo i gospodarka oparta na przemyśle, pod wpływem procesów globalizacji i szybkiego rozwoju technologicznego, zmieniają się nieuchronnie w społeczeństwo informacyjne i gospodarkę opartą na wiedzy. Oznacza to także poważne przemiany w życiu społecznym i gospodarczym (choćby na rynku pracy), związane przede wszystkim z koniecznością nadążania za zmianami i dostosowywania się społeczeństw do  nowej rzeczywistości. W konsekwencji tych zmian, każda jednostka chcąca osiągnąć życiowy sukces, będzie musiała podjąć wyzwanie nieustannego uczenia się wykorzystywania nowych narzędzi i zdobywania nowych umiejętności.

W globalnym społeczeństwie informacyjnym podstawowym problemem nas wszystkich, a zwłaszcza osób uczących się, będzie radzenie sobie z nadmiarem informacji. Zdaniem amerykańskich naukowców w 2010 r. ilość nowych informacji na świecie będzie podwajać się co 11-72 godziny. Niektórzy, jak wiceprezydent IBM Steve Mills twierdzą, że nawet jeszcze szybciej – co 11-24 godziny. Tego zalewu informacji już doświadczamy i nie do końca potrafimy sobie z nim poradzić, na przykład próbując wyszukać w tym gąszczu informacje potrzebne nam do wykonywania naszej pracy. W większości krajów świata systemy edukacji nie uwzględniają w programach nauczania takiego przedmiotu jak „wyszukiwanie i zarządzanie informacją”, co oznacza, że jesteśmy zdani wyłącznie na osobiste doświadczenia, czyli głównie metodę prób i błędów.

Dlatego jedną z najważniejszych kompetencji, którą będzie musiał posiadać każdy, kto chce odnieść w życiu sukces osobisty lub zawodowy, będzie umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania na własny użytek informacji potrzebnej do realizacji celów osobistych lub zawodowych. W społeczeństwie informacyjnym będziemy zmuszeni  zdobywać co jakiś czas nowe kompetencje, które będą musiały podlegać aktualizacjom w podobny sposób, jak to się dzieje z oprogramowaniem w naszych komputerach. To, czego nauczymy się w szkole, będzie się w dużej mierze dezaktualizowało już kilka lat po jej ukończeniu. Niezbędne będzie więc podejmowanie systematycznego wysiłku edukacji przez całe życie.

Otwarty dostęp do światowych zasobów informacji może mieć pozytywne skutki dla każdego z nas, o ile cały czas będziemy osobami uczącymi się, które są w stanie odpowiednio szybko przetwarzać i selekcjonować to, co ważne. Dobrze to ujmuje raport o Rozwoju Społecznym UNDP (fragment streszczenia pod red. naukową prof. Wojciecha Cellarego): „Globalne społeczeństwo informacyjne będzie inne niż nasze obecne społeczeństwo(…) Postęp naukowo-techniczny w informatyce i telekomunikacji, niezależnie od tego, czym był inspirowany, prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki. Zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw wymuszają zmiany form, środków, metod i organizacji pracy. Zmiana stylu pracy wraz z ofertą nowych produktów i usług wpływa na zmianę stylu życia. Równolegle, nowe możliwości techniczne, zmiany gospodarcze i zmiany stylu pracy i życia wpływają na zmianę organizacji społeczeństwa i jego instytucji. Kluczowymi elementami uczestnictwa w globalnym społeczeństwie informacyjnym staje się kultura i edukacja. Kultura, ponieważ z jednej strony, jak nigdy przedtem staje się towarem na rynku i warunkiem sukcesów gospodarczych, a z drugiej, ponieważ odgrywa szczególną rolę w zachowaniu tożsamości narodowej w warunkach globalizacji. Natomiast edukacja staje się czynnikiem warunkującym przynależność do globalnego społeczeństwa informacyjnego, od edukacji bowiem, i to w skali całego życia, a nie przede wszystkim w młodości, zależy nadążanie za rozwojem będącym immanentną cechą społeczeństwa informacyjnego (…)”.

Portal EDUNEWS.PL będzie wspierał budowę społeczeństwa informacyjnego w Polsce ułatwiając selekcję tych informacji, które mogą mieć znaczenie dla indywidualnego rozwoju osób uczących się.  Będzie również promował inicjatywy, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do swobodnego funkcjonowania jednostek w warunkach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

Edunews Magazine: e-miesięcznik
 
Media internetowe nie mogą stać w miejscu. Tym bardziej media edukacyjne. Dlatego z myślą o użytkownikach i sympatykach portalu Edunews.pl przygotowaliśmy nowy e-miesięcznik, w którym będziemy powracać do wybranych publikacji i rozwijać niektóre wątki publikowane w portalu. Edunews Magazine powstał przede wszystkim z myślą o środowisku szkolnym i jest propozycją dla osób, które są ciekawe zmieniającego się świata edukacji i chcą dowiedzieć się o nowych wydarzeniach, badaniach, projektach czy narzędziach. Naszym celem jest rozwój tego e-miesięcznika w stronę popularnego medium edukacyjnego, z którego korzystać będą wszystkie osoby zainteresowane współczesną edukacją.
 
Zapraszamy do lektury Edunews Magazine
 
numer 04/2009 (Edunews_Magazine_0409_PDF) [1,6 MB]
 
numer 03/2009 (Edunews_Magazine_0309_PDF) [2,2 MB]
numer 02/2009 (Edunews_Magazine_0209_PDF) [2,2 MB]
numer 01/2009 (Edunews_Magazine_0109_PDF) [3,3 MB]

Trudno wyobrazić sobie dziś skuteczną edukację bez użycia multimediów - filmów, prezentacji multimedialnych, podkastów, videokastów, itp. To mit, że we współczesnym świecie do przekazania wiedzy młodemu człowiekowi wystarczy dobry nauczyciel, tablica i kreda. Przeczą temu setki badań dotyczących edukacji formalnej i nieformalnej oraz tysiące głosów doświadczonych edukatorów, którzy nawołują swoich kolegów, aby zaczęli używać nowoczesnych narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych, jeśli chcą odnieść sukces w nauczaniu.

 

W tym miejscu zamieszczać będziemy przykłady ciekawych multimedialnych materiałów edukacyjnych, które można wykorzystać w procesie nauczania młodszych i starszych osób. Zapraszamy do współtworzenia zasobów multimedialnych portalu i przesyłania swoich edukacyjnych produkcji.

 

Redakcja EDUNEWS.PL

 

 

FILMY EDUKACYJNE    PODKASTY EDUKACYJNE    PREZENTACJE EDUKACYJNE  

 

 

Więcej artykułów…

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie