Gwarancje dobrej edukacji

Szkoły i uczelnie
Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
system oświatyRolą szkoły jako instytucji edukacyjnej jest pełnienie funkcji usługowej względem uczniów (i rodziców). Skoro tak, to możliwe jest zawarcie pomiędzy uczniami i rodzicami a szkołą umowy gwarantującej odpowiednią jakość kształcenia (i wyniki!). Można skorzystać w tym wypadku z doświadczeń szkół amerykańskich i kanadyjskich, które często sięgają po tego typu rozwiązania.
 
Opinie o tym, że szkoły pozostały w tyle za współczesnym światem, są powszechne na wszystkich kontynentach. Peter Schlechty, prezes amerykańskiej organizacji Center for Leadership in School Reform, zauważa: „Podstawowym problemem jest to, że szkoły nie przygotowują dzieci do efektywnego funkcjonowania w świecie idei. Nie przygotowują dzieci do krytycznego myślenia i kreatywności. Ani do tego, aby byli osobami uczącymi się przez całe życie. W skrócie: nie przygotowują młodych ludzi do życia w społeczeństwie informacyjnym, społeczeństwie opartym na wiedzy, w którym oni już żyją i w którym będą zmuszeniu funkcjonować jako dorośli.”

Potrzebne jest nowe myślenie o edukacji i roli szkoły, zarzucanie starych nawyków i metod, wprowadzanie innowacji, multimediów, ale także przypomnienie, że edukacja szkolna jest formą usługi, której celem jest przyniesienie określonych rezultatów w nauce. Oto treść dokumentu pod tytułem „Gwarancje sukcesu w nauce czytania”, który jest wręczany rodzicom przez administrację Okręgu Szkolnego South Bay Union w Południowej Karolinie (USA).
 
Okręg Szkolny South Bay Union zobowiązuje się, że wszyscy uczniowie do czasu ukończenia drugiej klasy opanują umiejętność czytania w stopniu równym bądź wyższym od wymaganego na danym poziomie nauczania. W tym celu okręg zapewnia wielostronna pomoc we wczesnym opanowaniu umiejętności czytania we wszystkich dwunastu szkołach podstawowych. Jeżeli pod koniec drugiej klasy uczeń nie będzie umiał czytać w stopniu wymaganym na tym poziomie, Okręg Szkolny South Bay Union zobowiązuje się zapewnić mu przez cały rok indywidualne korepetycje, tak aby mógł osiągnąć ten cel.

Umowa ta zobowiązuje przy spełnieniu następujących warunków:
1. Uczeń musi być zapisany na zajęcia szkolne w jednej z klas od przedszkola do klasy drugiej przynajmniej przez jeden rok szkolny i uczestniczyć w zajęciach regularnie i punktualnie.
2. Rodzice muszą uczestniczyć w programie „Umiejętności wpływające na sukces ucznia”, sprawdzając i podpisując zadania domowe, codziennie czytając dzieciom lub razem z nimi i uczestnicząc w zaplanowanych wspólnych konferencjach nauczycieli i rodziców.
 
Jest to jedna z innowacji wprowadzona w okręgu South Bay. Inne to: program wczesnej nauki czytania oraz program indywidualnych korepetycji o nazwie HOSTS - Help One Student To Succeed - Pomóż każdemu uczniowi odnieść sukces.

To nie jedyny przykład. Tom Rudmik, kierownik kanadyjskiej szkoły Master’s Academy and College, jeszcze śmielej formułuje cele własnej szkoły: wykształcenie Mistrzów nauki, którzy będą światłymi pracownikami XXI wieku – młodymi ludźmi o wielkiej wiedzy i szlachetnym charakterze. W szkole kładzie się duży nacisk na budowanie systemu wartości, jakość pracy i wykorzystywanie nowoczesnych technologii, a przede wszystkim na pozytywne, śmiałe i twórcze myślenie.

Szkoła daje rodzicom następujące gwarancje:
-
Każdy uczeń stanie się „Mistrzem nauki”, zanim skończy dwanaście lub trzynaście lat.
-
Uczniowie będą potrafili zrozumieć i zastosować filozofię ciągłego doskonalenia do własnego procesu uczenia się.
-
95% dzieci stanie się bardzo dobrymi uczniami.
-
Uczniowie będą mieli dostęp do zaawansowanej technologii.
-
Absolwenci liceum przewyższą umiejętnością myślenia i przetwarzania informacji wielu absolwentów uniwersytetu.
-
Uczniowie będą zanurzeni w kulturze opartej na tradycjach i wartościach.
-
Przewyższymy wszystkie aktualne standardy ustalone przez kuratorium oświaty Alberty.
-
Wyposażymy naszych uczniów w umiejętności, które pozwolą im odnieść sukces w ciągle zmieniającym się świecie.

(Opracowanie na podstawie książki Gordona Drydena i Jeannette Vos „Rewolucja w uczeniu”, Poznań 2000)

(Notka o autorce: Małgorzata Taraszkiewicz: psycholog edukacyjny, trener, członek Grupy Edukacyjnej XXI, członek zespołu e-Redakcji Edunews.pl)
 
 
Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie