Doskonalić zawód, nie czekać na kolejną reformę

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Aby skutecznie szkolić młode kadry fachowców nie wystarczy tylko realizowany pobieżnie szkolny program nauczania i nie zawsze uczciwa praktyczna nauka zawodu. Przykładowo, młodzi adepci fachu cukierniczego i piekarskiego muszą również poznawać najnowsze techniki i technologie oraz nowoczesne wyposażenie techniczne. Równie ważne jest również aktywne uczestnictwo w wydarzeniach branżowych i bezpośredni kontakt z osobami znaczącymi w tym fachu. Wszystkie te postulaty są możliwe do realizacji dzięki działaniom podejmowanym przez Małą Akademię Mistrzostwa Zawodowego.(C) MAMZ.PL

Potrzeba doskonalenia

Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego (www.mamz.pl) jest nieformalną inicjatywą edukacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Działa nie dzięki ministerstwu i podległym mu instytucjom, ale wyłącznie dzięki zaangażowaniu grupy pasjonatów, których połączyła wspólna pasja do sztuki cukierniczej i piekarskiej oraz wrażliwość na trudności, z jakimi borykają się młodzi ludzie stawiający pierwsze kroki na drodze swojej kariery zawodowej w zawodach cukiernik i piekarz. Osoby zaangażowane w rozwój tej inicjatywy widzą w niej szansę na poprawę jakości kształcenia zawodowego poprzez tworzenie swoistego „inkubatora mistrzów zawodu”. Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego nie korzysta z żadnych instytucjonalnych form finansowania (inna sprawa, że na poziomie instytucji oświatowych raczej nikt nie interesuje się takimi inicjatywami). Wszystkie przedsięwzięcia realizowane są dzięki wsparciu osób prywatnych, firm, zakładów rzemieślniczych i instytucji, którym bliska jest idea wolnej edukacji ukierunkowanej na wszechstronny rozwój młodych kadr.

Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego jest organizatorem szkoleń i warsztatów technologicznych dla uczniów zawodów cukiernik i piekarz. Dzięki współpracy z wiodącymi na rynku firmami produkcyjnymi, handlowymi i ośrodkami szkoleniowymi, młodzi adepci sztuki cukierniczo – piekarskiej mają możliwość nieodpłatnego udziału w kursach doskonalących umiejętności zawodowe i warsztatach, podczas których prezentowane są nowoczesne techniki i technologie branży. Dążeniem Akademii jest również integracja środowiska rzemieślniczego i szkół zawodowych. Ma to swe odzwierciedlenie w organizacji różnorodnych konkursów zawodowych, wystaw, paneli i spotkań z mistrzami zawodu oraz czołowymi przedstawicielami środowisk branżowych, w których mają możliwość uczestnictwa zarówno uczniowie jak i praktykodawcy oraz nauczyciele. Wspólne działania urozmaicają i uzupełniają proces edukacji uczniów oraz wpływają na poprawę jakości szkolnictwa zawodowego. Poznanie przez uczniów nowoczesnych form produkcji, nowych technologii i zdrowa rywalizacja znacząco wpływają na podnoszenie ich kompetencji zawodowych. Spotkania z ciekawymi ludźmi kształtują pozytywne wzorce i inspirują do zwiększonej aktywności zawodowej.

Wytycznymi w działaniach Akademii jest ogólna dostępność dla wszystkich zainteresowanych rozwojem zawodowym i założenie że oferta jej działań nie wiąże się z ponoszeniem kosztów własnych przez beneficjentów tej inicjatywy. Działania w ramach Akademii mają ponadto charakter integracyjny i zakładają uczestnictwo w nich osób niepełnosprawnych (np uczniów szkół zawodowych – specjalnych), których stopień niepełnosprawności nie wyklucza takiej formy aktywności.

MAMZ jest otwarta na współpracę ze wszystkimi osobami i środowiskami, którym bliska jest idea rozwoju młodych kadr, zarówno pragnących włączyć się w tą inicjatywę, jak i chcącymi skorzystać z jej oferty.

Działania w ramach Małej Akademii Mistrzostwa Zawodowego przyjmują postać kilku rodzajów odrębnych projektów. Są to warsztaty doskonalące, lekcje z mistrzem, seminaria technologiczne, konkursy i turnieje, wystawy i prezentacje, uczestnictwo w życiu branży oraz przedsięwzięcia zaznajamiające z tradycjami zawodu cukiernika i piekarza.

Warsztaty doskonalące - kilkudniowe zajęcia poświęcone technikom i technologiom wybranego asortymentu produktów cukierniczych, piekarskich lub gastronomicznych.  Warsztaty składają się z trzech etapów zajęć: etap szkoleniowy, zajęcia praktyczne na terenie zakładów praktyk, oraz etap egzaminacyjny mający formę konkursu.

Lekcje z Mistrzem - jednodniowe zajęcia prowadzone są przez mistrzów zawodu. Celem "lekcji" jest rozbudzanie aktywności zawodowej uczniów poprzez osobisty kontakt z osobami wyróżniającymi się osobowością, talentem i będącymi uznanymi autorytetami w branży. Tematyka lekcji obejmuje jedno z wybranych zadań zawodowych.

Seminaria technologiczne - cykl szkoleń technologicznych prowadzonych przez MAMZ i wybrane firmy produkcyjno - handlowe branży cukierniczej, piekarskiej oraz gastronomicznej. Seminaria mają charakter wizyt studyjnych lub kilkudniowych staży, podczas których uczestnicy zostają zapoznani z działalnością firmy i metodami produkcji wybranego asortymentu.

Konkursy i turnieje - MAMZ jest organizatorem konkursów, których beneficjentami są uczniowie w zawodach cukiernik, piekarz i kucharz. Konkursy te odbywają się cyklicznie i są metodą ewaluacji i sprawdzenia skuteczności warsztatów technologicznych. Ponadto raz w roku organizowany jest międzyszkolny turniej cukierniczy i piekarski o puchar MAMZ.

Wystawy i prezentacje - cykliczne prezentacje prac uczniów pod nazwą Wystawa na Słodko". jest to impreza towarzysząca Konkursowi Cukierniczo - Piekarskiemu Szkół Subregionu Rybnickiego oraz Konkursowi Cukierniczemu i Piekarskiemu o Puchar MAMZ.

Życie branży - celem tego projektu jest aktywizacja uczniów poprzez aktywne uczestnictwo w znaczących imprezach i uroczystościach branżowych. Młodzież ma sposobność wizytacji targów cukierniczych, piekarskich, lodziarskich i gastronomicznych oraz pokazów i prezentacji maszyn i nowych technik produkcji wyrobów. Adepci akademii uczestniczą również w uroczystościach organizowanych przez cechy, izby i stowarzyszenia rzemieślnicze.

Okruchy tradycji - cykl zajęć poświęconych tradycji w rzemiośle. W ramach tego projektu młodzież zostaje zapoznana z tradycjami techniki i technologii cukierniczej i piekarskiej oraz zabytkami techniki i kultury zawodu.

Mistrzowie i mecenasi MAMZ

W tej formie Akademia działa od początku 2011 roku, a już można pochwalić się znaczącymi sukcesami edukacyjnymi i pedagogicznymi. Do chwili obecnej w ramach tej inicjatywy przeprowadzono dwa konkursy zawodowe o charakterze wojewódzkim, wystawę prac uczniowskich, na której prezentowano prace uczniów ze szkół województwa śląskiego, cztery lekcje z mistrzem, w których mistrzami prowadzącymi byli laureaci konkursów o puchar Louisa Lesaffre i osoby o znaczącym dorobku w środowisku branżowym, pięć edycji kilkudniowych warsztatów technologicznych, pięć seminariów studyjnych, wizytacje targów branżowych i miejsc związanych z tradycją w rzemiośle. W każdym miesiącu roku szkolnego Akademia oferuje swym podopiecznym dwie lub trzy odrębne formy dokształcania dostosowane do potrzeb uczniów na różnym etapie edukacji.

W gronie osób współpracujących z MAMZ znaleźli się dotychczas znani w środowisku branżowym mistrzowie cukiernictwa i piekarstwa: Tomasz Kaszuba, Wiesław Kucia, Daniel Waliszewski, Radosław Malmon, Szymon Wolański, Marcin Knap, Zbigniew Droś, Piotr Burzawa oraz Krzysztof Wysłucha.

Mecenat nad inicjatywą pełni szereg firm produkcyjnych, szkoleniowych i handlowych związanych z branżą cukierniczą i piekarską, do których zaliczają się: Backaldrin, Credin, Eco Trade, Böcker, Malmon, Savpol, 5M, Tortownia, Szkoła Artystyczna Wiesław Kucia.

Można się zastanawiać bez końca, dlaczego w kształceniu zawodowym w Polsce tak mało jest podobnych inicjatyw podnoszących kompetencje uczniów. Ale można też po prostu „zakasać rękawy” i wziąć się do roboty, nie czekając na uszczęśliwienie kolejną reformą wymyślaną gdzieś tam daleko od zawodowej praktyki. Proszę wybierać, co kto woli...

Autor jest liderem nieformalnej inicjatywy edukacyjnej Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego – www.mamz.pl

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie