Myślografia - przepis na inspiracje

Rysunki i obrazki pomagają nam lepiej zapamiętywać treści, które przekazują nauczyciele. Jeśli na zajęciach stosowane są formy myślografii - mózgi pracują i lepiej przyswajają sobie informacje, łatwiej też kojarzą później fakty i relacje.