Samodzielny dyrektor szkoły to dzisiaj konieczność

Ogólnopolski Operator Oświaty

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Dobra szkoła powinna przygotowywać wychowanków do uczenia się przez całe życie, tak aby młodzi ludzie mogli odnosić sukcesy przy szybko zmieniających się warunkach na rynku pracy. Aby szkoła tego uczyła, musi być zarządzana przez sprawnego managera, który ma pełne wsparcie ze strony organu prowadzącego. Jakiego wsparcia potrzebuje dyrektor, by móc osiągać sukces? Na to pytanie od blisko dwudziestu lat odpowiada Ogólnopolski Operator Oświaty, fundacja, która prowadzi już ponad 60 placówek na terenie Polski.

Fundacja pomaga placówkom, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a także takim, których organy prowadzące nie czują się na siłach kontynuować misję prowadzenia szkoły, lub przedszkola.

- Kilkanaście lat temu gminy masowo przekazywały nierentowne placówki pospiesznie zakładanym stowarzyszeniom rodziców uczniów. Miało to na celu zapobieganie likwidacji danego ośrodka i kontunuowanie misji pod nowym organem prowadzącym – mówi Mateusz Krajewski, prezes Ogólnopolskiego Operatora Oświaty. Po wielu latach często okazuje się, że misja ta jest bardzo trudna, wymaga wielu nakładów finansowych oraz dużej wiedzy i zaangażowania. Ta sytuacja sprawia, że zarządzający szukają wyjścia z trudnej sytuacji – podmiotu, który nie tylko przejmie od nich obowiązki organu prowadzącego, ale także da gwarancję istnienia i rozwoju danej placówki – dodaje Mateusz Krajewski.

Ogólnopolski Operator Oświaty posiada zaplecze finansowe, które pozwala inwestować duże środki w prowadzoną placówkę (przykładowo gdańskiej szkole Leonardo fundacja przekazała na remont i rozbudowę ponad 3 mln złotych). Ale szkoła to nie tylko budynek i sieć infrastruktury. Szkoła to przede wszystkim dyrektor oraz jego zespół. To żywy organizm, który wymaga sprawnego zarządzania i mądrego przywództwa. Dlatego Ogólnopolski Operator Oświaty inwestuje w rozwój kadry kierowniczej. Podstawowym zadaniem fundacji jest odciążenie dyrektorów szkół w zakresie obowiązków operacyjnych, dzięki czemu mogą oni więcej czasu poświęcić na realizację własnej wizji placówki.

- Naszą placówkę pięć lat temu założyła fundacja Familijny Poznań, dzisiaj Ogólnopolski Operator Oświaty. Od początku jako dyrektor mam zapewnioną dużą elastyczność budżetową i swobodę w realizacji planów. Dzięki czemu mogę zatrudniać wedle potrzeb nauczycieli, psychologów i nauczycieli pomocy psychologiczno-pedagogicznej. – mówi Monika Schmidt-Rauchut, dyrektor publicznej szkoły i przedszkola „Marco Polo” we Wrocławiu. Istniejące przy Fundacji Biuro Projektów organizuje nam środki na zajęcia dodatkowe i uzupełnienie wyposażenia. Przykładowo trzy lata temu uzyskaliśmy 600 tys. zł dofinansowania. Dzięki tym środkom zorganizowaliśmy szereg zajęć dodatkowych dla dzieci oraz wyposażyliśmy salę przyrodniczą w nowoczesne pomoce dydaktyczne i kupiliśmy sprzęt do terapii biofeedback dla dzieci mających problemy ze skupieniem uwagi. W każdej sprawie mogę liczyć na wsparcie ze strony fundacji. – dodaje.

Wiele placówek w obawie przed dużą biurokratyzacją procesu boi się dokonać zmiany organu prowadzącego, tymczasem nie jest to skomplikowane.

- Zasadniczo proces trwa około dwóch miesięcy i składa się z kilku kroków. Każdorazowo wyznaczamy dedykowanego opiekuna projektu, który pomaga przeprowadzić dyrektora szkoły i dotychczasowy organ prowadzący przez wszystkie etapy – mówi Mateusz Krajewski, prezes Ogólnopolskiego Operator Oświaty. W tym czasie dokonujemy oceny stanu technicznego infrastruktury oraz ustalamy jakie będą potrzebne środki na inwestycje. Przede wszystkim jednak skupiamy się na dyrektorze szkoły, który dla nas jest najważniejszym partnerem. To dyrektor w naszej ocenie ma największa wiedzę na temat tego czego potrzebuje placówka by osiągnąć sukces. Dlatego nasi dyrektorzy dostają od fundacji bardzo dużą samodzielność przy jednoczesnym wsparciu np. poprzez reprezentowanie podczas kontroli – dodaje Mateusz Krajewski.

Ogólna formuła współpracy pomiędzy fundacją, a placówkami oświatowymi daje szkołom i przedszkolom autonomię w wytyczeniu kierunków pracy zgodnych z ich potrzebami i możliwościami. Fundacja wspiera dyrektorów swoich placówek w zakresie realizacji inwestycji (począwszy od zdobycia finansowania, poprzez wybór wykonawców i dostawców towarów i usług, aż po nadzór nad przebiegiem inwestycji). Organizuje także szkolenia w trakcie których dyrektorzy zatrudnieni przez fundację podnoszą swoje kompetencje i wymieniają się doświadczeniami z kolegami. Ogólnopolski Operator Oświaty to także partner w zakresie przygotowania wszelkich dokumentacji.

Trudności w prowadzeniu racjonalnej polityki kadrowej wynikające z ograniczeń prawnych, czy wysoce skomplikowany proces pozyskiwania funduszy na inwestycje to tylko wierzchołek problemów z jakimi zmagają się dyrektorzy szkół i przedszkoli. Warto skorzystać z pomocy profesjonalistów i umówić się na niezobowiązujące spotkanie. Więcej na http://operator.edu.pl/dolacz-do-nas/.

 

(ARTYKUŁ PROMOCYJNY)

 

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie