Wirtualne laboratoria w zawodowej edukacji

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Dynamika współczesnego życia i wzrost wymagań wobec pracowników różnych firm domaga się, aby uczeń miał w ręku jakiś potrzebny, nowoczesny zawód, a w głowie konkretne umiejętności. Ogólne kształcenie humanistyczne, szczególnie to oparte na ideałach i lekturach XXI wieku oraz na kulcie historii - traci dziś sens. Trzeba wyraźniej wzmocnić kształcenie zawodowe młodych.PHOTO: SXC.HU

Nieprzystająca edukacja

Coraz więcej jest w naszym kraju zwolenników radykalnej reformy szkolnej edukacji. Wskazuje się, że edukacja w Polsce nie przystaje do warunków i potrzeb społeczeństwa demokratycznego, wymagań wolnego rynku, postępującej autonomii szkół i nauczycieli oraz  rosnącej roli lokalnych władz samorządowych. Krytykuje się obecną, zbyt schematyczną szkołę i wskazuje, że młodzież zamiast zdobywać w szkołach umiejętności potrzebne w epoce cyfrowej wynosi z nich w dalszym ciągu głowy napełnione encyklopedycznymi, historycznymi faktami i wiadomościami, które działają na uczniów alergicznie.

Innowacyjność przedmiotów zawodowych

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu we współpracy z firmą L-Systems opracowuje nowoczesną metodę kształcenia, która zrewolucjonizuje nauczanie przedmiotów zawodowych. W tym roku jako pierwsi mogli z niej skorzystać uczniowie z wybranych 49 polskich szkół. W ramach projektu „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji” ich zajęcia z laboratoriów logistyczno-spedycyjnych i laboratoriów magazynowych przez cały semestr odbywały się w wirtualnych firmach. I to jest właśnie to!

Innowacyjność jest potrzebna zarówno w ogólnym kształceniu humanistycznym, opartym nie na ideałach, wzorach i lekturach, bohaterach XXI wieku oraz na wszechobecnym i nieuzasadnionym kulcie historii – ale na nowoczesnych wartościach humanizmu XXI wieku. Tradycyjna szkoła traci dziś sens i wywołuje u młodych uczulenia. Warto więc wspierać organizowanie uczenia się w wirtualnych laboratoriach. Organizatorzy projektu „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji” zapewniają, że od września 2011 r. dostęp do Wirtualnych laboratoriów uzyskają kolejne placówki w Polsce. Z ich informacji wynika, że WL tworzą faktycznie nową jakość polskiej edukacji zawodowej.

Nowe kształcenie zawodowe

Właśnie Sejm przyjął nową ustawę o kształceniu zawodowym. Jest to nowelizacja ustawy o systemie oświaty, wprowadzająca reformę szkolnictwa zawodowego. Jak podaje MEN, jeśli prezydent podpisze nowelizację, jej przepisy wejdą w życie 1 września 2012 r., kiedy do I klas szkół ponadgimnazjalnych, w tym techników i zasadniczych szkół zawodowych, trafi pierwszy rocznik obecnych gimnazjalistów, którzy uczą się zgodnie z nową podstawą programową.

Nowelizacja wprowadza zapisy o zdobywaniu konkretnych kwalifikacji wymaganych w zawodach. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje nie będą przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole, lecz na różnych jej etapach. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo zdobycia tej kwalifikacji, a po zdaniu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie otrzyma dyplom.

Ustawa przewiduje, że nauka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych (podobnie jak to jest w liceach ogólnokształcących) będzie powiązana z nauką w gimnazjach - treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach I szkół ponadgimnazjalnych. W I klasie liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej uczniowie poznają te same treści, ponieważ na tym etapie edukacji będzie ich obowiązywać ta sama podstawa programowa. Dzięki temu absolwenci zreformowanych zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę np. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych od razu od drugiej klasy tego liceum.

Korzyści z wirtualnej metody kształcenia

Organizatorzy WLLSiM = Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno-Spedycyjnymi i Magazynowymi nie narzekają na brak chętnych do pracy. Ich innowacyjny charakter oznacza korzyści zarówno dla samych uczniów jak i szkoły. Szczególnie istotna jest elastyczność zastosowanych rozwiązań, która sprawia, że wirtualna metoda nauczania może być z łatwością przystosowana do nauki nowych przedmiotów zawodowych na różnych kierunkach, w zależności od potrzeb dydaktycznych szkoły.

Potrzebne umiejętności uczniów

W ramach zajęć z WLLSiM uczniowie przyjmują konkretne zamówienia, organizują transport towaru i fakturują w oparciu o oprogramowanie biznesowe iScala, udostępnione na rzecz projektu nieodpłatnie przez firmę Epicor. Dzięki takim działaniom mogą poczuć się jak pracownicy w największych formach. Dostęp do WL nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani żadnego dodatkowego oprogramowania. Uczniowie logują się ze szkolnych pracowni przez internetową stronę projektu www.laboratoria.wsl.com.pl, gdzie dostępne są również darmowe materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli. Takie rozwiązanie bardzo ułatwia samodzielną naukę. Pozwala też na wykonywanie ćwiczeń w domu, co umożliwia kontynuowanie edukacji osobom o indywidualnym toku nauczania, które z różnych przyczyn nie mogą chodzić do szkoły.

(Notka o autorze: dr Julian Piotr Sawiński, nauczyciel konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, członek zespołu e-Redakcji Edunews.pl)