Innowacyjna Szkoła zaprasza

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
ICT w edukacjiNowy Tomyśl, miejscowość położona w pobliżu jednej z nielicznych polskich autostrad zyskała nowy znak rozpoznawczy. Dyrekcja gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego wraz z nauczycielami, w porozumieniu z lokalnymi władzami, już po raz piaty organizują ogólnopolską Konferencję Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych, czyli KASSK.
 
Jak twierdzi Dariusz Stachecki, wicedyrektor gimnazjum i jednocześnie organizator konferencji: „Pomysł zorganizowania spotkań nauczycieli informatyki zrodził się dużo wcześniej niż pierwsza konferencja. Na początku spotkania odbywały się w mniejszym gronie, w formie warsztatów na 10-15 osób uczących się wzajemnie od siebie, wymieniających się doświadczeniami. W końcu pomyślałem, że warto zorganizować  coś większego – imprezę, która przyciągnie nie tylko pasjonatów, którzy poświęcają swój wolny czas wdrażając technologie informacyjne do pracy szkoły. Chciałem, aby w proces stosowania technologii w szkole włączyli się nauczyciele innych przedmiotów niż informatyka. Udało się! Na prośbę podzielenia się swoim dorobkiem, swoimi zbiorami prezentacji i narzędzi odpowiedziało liczne grono nauczycieli”.

Wszystko o e-szkole
Tegoroczna konferencja odbywa się pod hasłem „Od szkoły do e- Szkoły”. Jest ona przeznaczona dla nauczycieli informatyki, dyrektorów szkół, ale i wszystkich pedagogów, którzy są zainteresowani wprowadzaniem nowych technologii do pracy nauczyciela i szkoły. Podczas spotkania odbędzie się wiele wykładów i spotkań seminaryjno - warsztatowych. Będą miały też miejsce premiery technologicznych rozwiązań dla szkół, oraz przedstawionych zostanie wiele nowoczesnych rozwiązań metodologicznych. Dlatego też, szkoła zaprosiła do współpracy wiele organizacji eksperckich, pozarządowych,  a także środowisko biznesowe. Wśród partnerów wydarzenia są: Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej,  Microsoft, SAD sp. zoo, Wydawnictwo LIBRUS. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak a także władze samorządowe Nowego Tomyśla i oświatowe województwa wielkopolskiego.
 
Wśród zaproszonych prelegentów są m.in.: prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary z Akademii Ekonomicznej, prof. dr hab. Stanisław Dylak - kierownik Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ryszard Stefanowski - dyrektor Wielkopolskiego Oddziału OFEK, Marcin Kempka, Instytut Informatyki – Politechnika Śląska, dr Jan Polak – Partnerstwo dla Przyszłości, dyr. Cecylia Szymanowska  - nauczyciel.pl, Tomasz Hodakowski – firma Intel, Małgorzata Charęzińska, Janusz Borodziński  - Apple oraz wielu innych, wybitnych przedstawicieli świata nauki i techniki.  Wykłady odbędą się wedle czterech ścieżek tematycznych: infrastruktura, usługi, edukacja i zarządzanie. Uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach dotyczących wykorzystania tablic multimedialnych w praktyce szkolnej, zapoznać się z Systemem Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce, podyskutować o roli interaktywnych technologii w aktywizacji uczniów na zajęciach lekcyjnych, a także dowiedzieć się czegoś więcej o wykorzystaniu programów komputerowych do terapii dysleksji. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z administrowaniem szkolnymi sieciami komputerowymi oraz samodzielnym konstruowaniem multimedialnych narzędzi edukacyjnych. Program pokazów i prelekcji jest bardzo rozbudowany, obejmuje aż 4 bloki warsztatowe, w których udział weźmie ok. 300 osób (zob. Szczegółowy program warsztatów). Edunews.pl jest patronem mediowym wydarzenia.

Jak mówią, tak robią

Obecność technologii informacyjno-komunikacyjnych jest mocno obecna w działalności gimnazjum Feliksa Szołdrskiego. Świadczą o tym liczne inicjatywy, które są tam podejmowane. Na przykład w ubiegłym roku szkoła objęła aż 240 uczniów szkoleniem zakończonym przyznaniem certyfikatu ECLD, poświadczającego wiedzę z zakresu technologii informatycznej oraz praktycznej obsługi komputera w sześciu obszarach. Ponadto, szkoła  utworzyła „Stanowiska Pracy Własnej Nauczyciela”. W 22 punktach w całej szkole, udostępnione zostały nauczycielom komputery z pełnym dostępem do Internetu oraz sieci lokalnej. Placówka posiada dwie multimedialne sale do nauczania języków obcych z pełnym wyposażeniem w postaci interaktywnych tablic, projektorów oraz komputerów. Na terenie szkoły utworzono także Gimnazjalne Centrum Informacji (w skrócie GCI) w skład którego wchodzą: wypożyczalnia, czytelnia, sala multimedialna, pomieszczenie opracowania zbiorów. Łącznie to aż 154,6 m2. Proces wypożyczania, przyjmowania zwrotów i samo udzielanie informacji dotyczących stanu księgozbioru, jest w pełni skomputeryzowane i przebiega szybko i sprawnie. Dostęp do katalogów biblioteki odbywa się całkowicie przez Internet. W czytelni, znajduje się 8 stanowisk komputerowych i 2 urządzenia wielofunkcyjne służące wszystkim użytkownikom centrum. Ze stanowisk komputerowych korzystać mogą nieodpłatnie wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. 

Nauczyciele też się uczą
Szkoła dba również o podnoszenie kompetencji swoich pracowników w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych. Jak informują władze placówki, cała kadra pedagogiczna gimnazjum bierze udział w różnego typu szkoleniach, mających na celu wykorzystanie szkolnej infrastruktury informatycznej w dydaktyce, wychowaniu, zarządzaniu i optymalizacji pracy szkoły. Ciekawym przedsięwzięciem jest Gimnazjalny Portal Edukacyjny, skierowany do rodziców, uczniów oraz nauczycieli. Znajdują się tam aktualności z życia szkoły, ciekawe artykuły, a także liczne narzędzia edukacyjne stworzone przez kadrę pedagogiczną ułatwiające naukę poszczególnych zagadnień. Szkoła posiada mobilną pracownię komputerową wyposażoną w przenośne laptopy, i jest w 100% pokryta bezprzewodową siecią internetową. Wszyscy uczniowie i nauczyciele mają utworzone konta LAN, które służą im do wzajemnej komunikacji. Rejestrowanie obecności uczniów, wyników w nauce zostało zorganizowane w oparciu o aplikacje komunikacyjne. Nic więc dziwnego, że szkoła w ubiegłym roku uzyskała tytuł Innowacyjnej Szkoły.

Nowoczesna szkoła potrzebuje dziś nie tylko odpowiedniego wyposażenia, ale także wykwalifikowanych pracowników, którzy będą umieli je efektywnie wykorzystać w procesie, tak kształcenia jak i zarządzania placówką oświatową. Na poziomie ogólnopolskim wytyczne dotyczące wprowadzania technologii komunikacyjno-informacyjnych do szkół są nadal na etapie wstępnego projektu. Jednak, jak pokazuje inicjatywa gimnazjum z Nowego Tomyśla, w Polsce nie brakuje ośrodków, które z powodzeniem wcielają idee edukacji XXI wieku w życie, a z takich przykładów dobrych praktyk warto korzystać.

Materiał został opracowany na podstawie informacji otrzymanych od organizatorów konferencji.

Więcej informacji na www.kassk.pl