O motywacji w e-uczeniu się

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
e-learningNa międzynarodowej konferencji EDUCA (1-3.12.2010) w Berlinie, przedstawiono wyniki pierwszych w Polsce badań na temat motywacji w e-learningu. Celem badania, przygotowanego przez firmę Dom Szkoleń i Doradztwa oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, było poznanie czynników wpływających na motywację wewnętrzną kursantów.
 
E-learning stał się jednym z najpopularniejszych narzędzi rozwoju personelu w organizacjach, ale nie tylko. Coraz częściej spotykamy się z tego typu rozwiązaniami nie tylko w firmach, ale równieżw szkołach, uczelniach, organizacjach pozarządowych czy administracji publicznej. Pomimo niezliczonych korzyści, jakie organizatorzy kursów mogą czerpać wykorzystując tę metodę edukacji, nie jest ona wolna od problemów z jakimi borykają się osoby wdrażające systemy e-learningowe. Jednym z najważniejszych jest brak motywacji uczestników do pełnego zaangażowania w szkolenia prowadzone tą metodą.

Aby e-learning mógł być skutecznie wykorzystywany, konieczne jest aby uczący się w ten sposób pracownicy mieli silną motywację do tej formy kształcenia. Motywację do działania, w tym do korzystania ze zdalnych form edukacji można podzielić na motywację wewnętrzną i zewnętrzną.

To dzięki motywacji wewnętrznej większość osób ma hobby, zainteresowania i robi coś tylko dlatego, że sprawia im to przyjemność. Co zrobić, aby korzystanie z e-learningu sprawiało ludziom przyjemność? Co zrobić, aby wykształcić w uczestnikach motywację wewnętrzną do korzystania ze zdalnej edukacji?

Badania psychologiczne udowadniają, iż tzw. motywacja wewnętrzna znacznie podnosi efektywność działań poznawczych, skomplikowanych i trudnych, a taką czynnością z pewnością jest uczenie się. Zatem głównym celem praktyków e-learningu powinna być minimalizacja barier w uczeniu się zdalnym i tworzenie takiego środowiska nauki, aby maksymalnie pobudzać motywację wewnętrzną.

Wyniki badań pokazały, że motywacja wewnętrzna ma niebagatelne znaczenie. Wpływa w znaczący sposób na chęć uczestników do korzystania z e-learningu. Ale jak wzbudzić ten rodzaj motywacji? Aby zbudować motywację wewnętrzną uczestników, należy przede wszystkim przekazywać w lekcjach takie informacje, które będą ważne dla ich codziennej praktyki zawodowej. Nie powinny to być raczej „suche fakty”. Przeciwnie, powinny to być treści oparte na przykładach zaczerpniętych z życia firm. Powinno to zwiększać poczucie przydatności tego typu treści i stymulować motywację wewnętrzną do dalszej nauki.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest ocena najważniejszych, wyróżniających platformę cech. W naszym przypadku należały do nich np. konwencja fabularna czy animowani bohaterowie lekcji. Elementy te zostały pozytywnie ocenione, a ich łączny wpływ okazał się bardzo znaczący dla stymulowania motywacji. Uczestnicy potrzebują jednak nie tylko interesującej platformy i praktycznych treści. Pamiętać należy również o tym, że osoby dorosłe podczas nauki powinny mieć poczucie, że zachowują możliwość samodzielnego decydowania o tematyce oraz zakresie przyswajanych treści. Autonomia, możliwość wyboru okazały się kolejnym czynnikiem istotnym dla kształtowania motywacji wewnętrznej. Ostatnim istotnym elementem wpływającym na motywację wewnętrzną jest spostrzegana łatwość obsługi platformy e-learningowej.

Ważne jest zatem, aby system e-learning nie zawierał błędów, nielogicznych przejść, nie zmuszał uczestnika do zastanawiania się nad tym, gdzie kliknąć. Powinien on być w pewnym sensie przezroczysty, intuicyjny, powinien umożliwiać skupienie się na treści, a nie na radzeniu sobie z problemami z obsługą oprogramowania.

W prezentowanych badaniach pytaliśmy również uczestników o zamiar wykorzystywania e-learningu w przyszłości. Okazało się, że motywacja wewnętrzna ma istotne znaczenie dla intencji do korzystania w przyszłości. Warto więc podjąć próby budowania wśród uczestników motywacji wewnętrznej nie tylko ze względu na ich zaangażowanie w aktualne korzystanie z platformy, ale również korzystanie z kolejnych tego typu projektów. Osoby zmotywowane wewnętrznie powinny chętniej wracać do e-learningu w przyszłości.

W badaniu wzięło udział łącznie 250 osób dorosłych, zebrano 174 pełne wywiady, odpowiednie do analiz statystycznych. Osoby badane uczestniczyły w dwóch szkoleniach Domu Szkoleń i Doradztwa, w których wykorzystywany był e-learning: „Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy” oraz „Akademia Kompetencji – z menadżera na lidera”.

Badania mogą okazać się istotne również dla instytucji systemu edukacji i podmiotów oferujących edukację nieformalną. Popularność szkoleń e-learning rośnie nie tylko w obszarze szkoleń profesjonalnych, ale i w obszarach „edukacji przez całe życie“ (lifelong learning). W tym obszarze rola motywacji wewnętrznej jest nie mniej ważna niż w obszarze profesjonalnych szkoleń. Może nawet jest jeszcze większa, gdyż uczestnictwo w kursach w jeszcze większym stopniu opiera się na dobrowolności.

Więcej informacji: Dom Szkoleń i Doradztwa

(Źródło: Dom Szkoleń i Doradztwa)