Od słów do czynów, czyli TEG-o potrzebuje świat!

Zajęcia w szkole w Zimbabwe. Dzięki zbudowaniu małej elektrowni wodnej na okolicznej rzece, placówka może działać również po zmroku. W ten sposób dzieciom łatwiej pogodzić obowiązki domowe i naukę. Zdjęcie: Practical Action

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Świat i jego problemy są dziś szczególnie blisko nas. Tydzień Edukacji Globalnej, coroczna europejska inicjatywa, zwraca uwagę na potrzebę edukacji na temat wyzwań współczesności, a przede wszystkim kształtowanie postaw otwartości, zaangażowania i odpowiedzialności za rzeczywistość. W tym roku TEG odbywa się od 16 do 22 listopada pod hasłem „Równość – od słów do czynów”.

Edukacja globalna – co to właściwie jest?

Edukacja globalna pomaga młodym ludziom zrozumieć złożoność współczesnego świata – uświadamia istnienie współzależności kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych między różnymi częściami świata. Tłumaczy przyczyny i konsekwencje zjawisk, ukazuje wpływ zarówno jednostki na globalne procesy, jak i globalnych procesów na jednostkę, przełamuje istniejące stereotypy i uprzedzenia, przedstawia perspektywy globalnego Południa, kształtuje krytyczne myślenie i zmianę postaw.

Kryzys uchodźczy, jaki trwa w tej chwili w Europie, skłania nas do przyspieszonego zdobywania wiedzy, by móc odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego dzisiejszy świat tak wygląda? Dlaczego poczucie bezpieczeństwa i dostatku jest tak względne? Przechodzimy przyśpieszony kurs edukacji globalnej w praktyce – każdy i każda z nas zajmuje stanowisko wobec tej sytuacji uosobionej pod postacią pukających do naszych drzwi osób uciekających z odległych rejonów świata. W tym zadaniu, przed którym stoimy, bardzo może nam pomóc świadome, czynne uczestnictwo w wydarzeniach tegorocznego Tygodnia Edukacji Globalnej.

Co można zrobić lokalnie?

Organizatorzy akcji zachęcają do podejmowania inicjatyw związanych z ideą TEG w swoich społecznościach lokalnych. Chodzi o okazję do refleksji i poszukiwanie rozwiązań dla problemów globalnych. O pokazywanie konkretnych możliwości działania, a także przedstawianie konsekwencji naszych wyborów jak najszerszemu gronu osób.

Do akcji w ramach TEGu co roku włączają się szkoły, biblioteki, ośrodki kultury, lokalne organizacje, jednocząc siły w imię globalnej solidarności i idei zrównoważonego rozwoju. Dołączcie do nich!

Wiele polskich szkół organizuje obchody Tygodnia Edukacji Globalnej od kilku lat. Należy do nich Technikum w Polanowicach, gminie, w której mieszkają rodziny repatriantów z Uzbekistanu, Gruzji i Kazachstanu, a przez to szczególnie otwartej na różnorodność kulturową. Ostatnio młodzież zajęła się tematem odpowiedzialnej turystyki. W klasach zostały przeprowadzone lekcje dotyczące zmian społecznych i przyrodniczych wywołanych turystyką w Tadżykistanie, a także konkursy dla uczniów i uczennic na temat zrównoważonego i bezpiecznego podróżowania po świecie.

W gimnazjum im. Baczyńskiego w Poczesnej tematem działań w TEG stał się z kolei zrównoważony styl życia. Była wystawa plakatów, projekcja filmowa i dyskusja poświęcona prawdziwym kosztom produkcji uwielbianych przez wszystkich smartfonów. -Zajęcia zakończyliśmy dyskusją, wspólnie zastanawiając się, co możemy zrobić, by zmienić sytuację ukazaną w filmie „Krew w telefonie”. Postanowiliśmy, że będziemy zbierać w szkole stare komórki – opowiada Michał Szczepanik – opiekun grupy, która zainicjowała działania z okazji TEG. Jeden z dni był poświęcony uczniowskim wyborom – każdy określał, co zamierza zmienić w swoim stylu życia w imię globalnej odpowiedzialności, zapisywał to na kartce i wieszał na drzewie zmian.

Edukacja globalna na świecie

Międzynarodowy Tydzień Edukacji Globalnej to również okazja, by dyskutować o tym, jakie przedsięwzięcia podejmuje społeczność międzynarodowa, by sprostać wyzwaniom współczesności. A końcówka roku 2015 to czas obfitujący w decyzje polityczne, które tworzą podstawę do bliższej i realnej współpracy krajów globalnej Północy i Południa. 25 września 2015 przyjęto Cele Zrównoważonego Rozwoju. To siedemnaście zadań kładących nacisk na godne życie wszystkich ludzi na świecie. Zakładają, że działania podjęte do 2030 doprowadzą m.in. do tego, że wszystkie osoby na świecie będą miały stały dostęp do taniej i zrównoważonej elektryczności i będą żyły w środowisku wolnym od ubóstwa [1]. Drugim ważnym wydarzeniem, które jeszcze przed nami, to grudniowy szczyt klimatyczny ONZ organizowany w Paryżu. Politycy i polityczki z całego świata być może już w najbliższym miesiącu podpiszą wiążące i ambitne porozumienie, które zagwarantuje solidarność międzynarodową w obliczu zmieniającego się klimatu. Porozumienie to może zapewnić pomoc krajom, które już teraz doświadczają częstszych i bardziej intensywnych susz, powodzi, huraganów czy tsunami, a także stworzyć system motywujący do dynamicznej redukcji emisji CO2 i wycofywania się z inwestycji w paliwa kopalne.

Fot. Dzieciaki z Turkany (północna Kenia). W tle panele fotowoltaiczne zasilające popmę wodną, która jest w stanie jednego dnia wypompować do 30000 litrów wody. Zdjęcie: Practical Action

 

Informacje i inspiracje

Na stronie akcji www.teg.edu.pl zostały zebrane liczne pomysły i materiały edukacyjne na temat działań lokalnych organizowanych w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Tam też można zgłosić własną inicjatywę i otrzymać materiały promocyjne. Świetne inspiracje, np. gry, które mogą przeprowadzić młodzi ludzie dla swoich rówieśników w ramach TEG w szkole, znajdują się na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej: www.globalna.ceo.org.pl/materialy-edukacyjne.

[1] Więcej na ten temat: http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/agenda-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-2030-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2850

 

Artykuł powstał w ramach projektu "Wzór na rozwój. Nauki ścisłe odpowiadają na wyzwania współczesności" finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz w ramach polskiego programu współpracy rozwojowej MSZ RP. Tekst wyraża wyłącznie poglądy autorów i nie może być utożsamiany z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Artykuł udostępniany na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa 3.0 Polska.