Samokształcenie przez całe życie – problemy i wyzwania

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

W dzisiaj czasach, informacja jest wszechobecna i łatwo dostępna – problemem jest raczej jej selekcja, niż znalezienie. W związku z tym, coraz rzadziej wygrywa ten, kto wiedzę posiada, a coraz częściej ten, kto potrafi zastosować ją w dynamicznie zmieniającym się świecie. Aby natomiast posiąść tę umiejętność, trzeba rozwijać się przez całe, także w zupełnie nowych obszarach. Nad tym, jak wzbudzić taką postawę wśród polskich studentów zastanawiali się przedstawiciele czołowych polskich ośrodków nauczania.photo: sxc.hu

W dniach 13-15 czerwca br. na Politechnice Warszawskiej odbyła się XII edycja Konferencji "Uniwersytet Wirtualny – model, narzędzia, praktyka", której temat przewodni w tym roku brzmiał "E-edukacja kształtuje współczesną edukację" (http://vu2012.okno.pw.edu.pl/). To coroczne wydarzenie jest wspólną inicjatywą Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

„Naszym zdaniem, spotkanie to jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, wiedzy i przemyśleń przedstawicieli czołowych polskich ośrodków odpowiedzialnych za kształcenie ludzi, nie tylko młodych. W tym roku, głównymi tematami były: wspomniana współpraca ośrodków naukowych, problem motywowania uczniów do nauki zdalnej oraz pobudzanie świadomości konieczności ciągłego podnoszenia kwalifikacji.“ – relacjonuje Łukasz Miedziński, kierownik projektu eduSQUARE, jednego ze sponsorów konferencji.

Jako główną konkluzję tegorocznej Konferencji uznać należy konieczność rozwijania projektów wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi uczelniami. Zachodnie ośrodki naukowe koncertują się w większych centrach, aby umożliwić właśnie wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, usprawnić proces przekazywania wiedzy, czy też tworzyć wspólne bazy wiedzy. Prowadzą one także internetowe, “otwarte uniwersytety”, do których dostęp ma każdy, niezależnie od tego czy jest studentem, uczniem szkoły średniej, podstawowej, czy też osobą dorosłą, która zakończyła już edukację w formie zorganizowanej ale nadal chce podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać wiedzę. W Polsce niestety nie ma jeszcze dobrych praktyk w tym zakresie, przez co tym bardziej konieczna jest większa aktywność uczelni na tym polu. Należy rozwinąć nie tylko powiązania pomiędzy ośrodkami naukowymi, ale także powiązania pomiędzy różnymi wydziałami tych samych uczelni. W chwili obecnej bowiem, występuje tam ograniczony przepływ informacji nawet w zakresie realizowanych takich samych bądź bardzo podobnych przedmiotów. Wymiana takich informacji, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczelniami i wydziałami może bezpośrednio wpłynąć na rozwój polskiej edukacji.

Idea „otwartych uniwersytetów” łączy się z kolejnym tematem poruszanym na Konferencji – kształceniem ustawicznym. Pytanie, które wielokrotnie padało podczas spotkania brzmiało: „Czy uczelnie powinny wspierać samokształcenie?”. Większość przedstawicieli polskich ośrodków nauczania stoi na stanowisku, że uczelnia powinna przede wszystkim nauczyć, jak uczyć się przez całe życie. Wypracowanie takiej postawy wśród studentów przyczyni się nie tylko do rozwoju ich wiedzy i kwalifikacji, ale również przyniesie korzyści dla świata biznesu, dla którego pracownik zmotywowany do ciągłego uczenia się jest wyjątkowo cenny. Uczelnie powinny zatem przygotować studenta do tego, aby wziął na siebie odpowiedzialność za podnoszenie swoich własnych kwalifikacji. Powinny uświadamiać społeczeństwo, że należy ciągle zdobywać wiedzę, aby być elastycznym na rynku pracy, który w dzisiejszych czasach jest bardzo zmienny, przez co coraz rzadziej możliwe jest wykonywanie tego samego zawodu przez całe życie.

Opisane powyżej formy kształcenia wymagają często zastosowania kształcenia na odległość oraz odpowiednich narzędzi umożliwiających taką formę przekazywania wiedzy. Podstawowym problemem zdalnego kształcenia podnoszonym przez uczestników Konferencji była natomiast konieczność motywowania uczniów. Przede wszystkim potrzebni są nauczyciele, którzy będą potrafili stworzyć wartościowe, a zarazem atrakcyjne treści e-learningowe. Warto jednak poszukać także innych, bardziej nowatorskich rozwiązań. Pewnym nowym trendem w e-edukacji jest grywalizacja, polegająca na tworzeniu treści szkoleniowych, czy też całych kursów, w taki sposób, aby uczniowie zdobywali wiedzę grając, w tym w szczególności wyraźnie, ale jednocześnie zabawnie, rywalizując między sobą.