Otwarty Uniwersytet UW

Narzędzia
Typografia
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times
edukacja przez życie 4 sierpnia br. Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczyna rekrutację na pierwszy trymestr. Zapisać może się każdy, kto ukończył 18 lat, ma chęć do uczenia się i poznawania nowych dziedzin nauki. W ofercie dostępnych jest ponad 60 kursów prowadzonych w różnych formach, dzięki którym UW ma się wkrótce stać największym centrum zdalnej edukacji w Polsce.
 
Wszystkie kursy odpowiadają swoim zakresem tematycznym ścieżkom edukacyjnym dostępnym na UW oraz sześciu obszarom wiedzy:
 1. Kultura i Sztuka
 2. Języki i Narody
 3. Człowiek i  Społeczeństwo
 4. Biznes, Gospodarka i Prawo
 5. Nauka i Technika
 6. Człowiek i Środowisko
Kursy będą miały charakter interdyscyplinarny, co oznacza że będą tworzone i realizowane przez różne wydziały i jednostki UW. Oprócz tego w lutym 2009 ruszą studia podyplomowe edukacji otwartej (przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem). Wszystkie zajęcia będą płatne. Uczestnicy będą mogli uzyskać (nieobowiązkowy) certyfikat na zakończenie kursu.
 
Wizja i cele uniwersytetu otwartego
Organizatorzy chcą, żeby Uniwersytet Warszawski stał się najważniejszym polskim centrum kształcenia otwartego. Ten cel będzie można osiągnąć realizując etapy zawarte w IV Filarach, będące jednocześnie założeniami Uniwersytetu Otwartego UW, czyli:
 1. Kursy dla osób dorosłych realizowane w trzech formach - kursów stacjonarnych, e-learningowych i korespondencyjnych. Wszystkie kursy będą prowadzone równolegle, co zapewni możliwość kształcenia się na tym samym poziomie oraz z tego samego zakresu osobom dorosłym, niezależnie od miejsca zamieszkania, a także przeznaczonego na edukację czasu.
 2. Studia Podyplomowe z zakresu edukacji otwartej - mają na celu przygotowanie specjalistów mogących w przyszłości realizować podobne inicjatywy skierowane do osób dorosłych.
 3. Badania naukowe nad edukacją otwartą - celem powyższego przedsięwzięcia jest nie tylko prowadzenie badań dotyczących działalności Uniwersytetu Otwartego UW, ale również wypracowanie standardów oraz regulacji prawnych i organizacyjnych dotyczących kształcenia otwartego w Polsce.
 4. Stworzenie kanału telewizyjnego poświęconego longlife learning, np. WIEDZA TV. Jego głównym zadaniem będzie - dzięki współpracy z wybraną stacją telewizyjną -  stworzenie kanału edukacyjnego, prezentującego programy odpowiadające swoją tematyką kursom i będące uzupełnieniem realizowanych w ramach nich wiadomości. Wiedza TV prezentowałby również dobre praktyki związane z kształceniem ustawicznym w Polsce i na świecie, a także wyniki badań poświęconych edukacji otwartej.
 
Kształcenie przez całe życie
Idea otwartych uniwersytetów, realizująca założenia edukacji przez całe życie przywędrowała z Wielkiej Brytanii i obecnie jest bardzo popularna na całym świecie. W Polsce niestety, otwartych uniwersytetów jest nadal relatywnie mało. Pierwszy Otwarty Uniwersytet został założony w Wielkiej Brytanii w 1969 r.  Przede wszystkim, stworzył dla dorosłych pracujących na niepełnym etacie możliwość studiowania na uniwersytecie. Na początku ograniczył nabór tylko do osób powyżej 21 roku życia. Poza tym, położono duży nacisk na przełamanie stereotypu, że nauczanie korespondencyjne musi być skazane na gorszą jakość. Dlatego poświecono dużo uwagi podnoszeniu jakości tej formy kształcenia, szczególnie materiałów dydaktycznych. Co ciekawe, koszt studiów był dużo niższy niż kształcenie studentów w campusie. Przez to, kształcenie stało się mniej elitarne i większa liczba osób mogła kształcić się na studiach wyższych. Obecnie w ten sposób kształci się w Wielkiej Brytanii około 2oo tysięcy osób. W Polsce idea otwartego uniwersytetu nadal raczkuje, ale miejmy nadzieję, że z czasem takie formy kształcenia dla dorosłych, podobnie jak np. Uniwersytety Trzeciego Wieku będą coraz bardziej popularne i dostępne dla szerokiego grona odbiorców, którzy z różnych powodów, nie mogą skorzystać z innych form edukacji.

Więcej informacji o tej inicjatywie można znaleźć na stronie Uniwersytetu Otwartego.