Edukacja naszych dzieci (1): Bill Gates

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

jakość edukacjiW 1948 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych proklamowała edukację jako fundamentalne prawo człowieka. Zgodnie z Artykułem 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, każdy człowiek ma prawo do nauki. Nauka na poziomie podstawowym jest bezpłatna i obowiązkowa. Oświata techniczna, zawodowa i studia wyższe są powszechnie dostępne.

 

Kwestia skali: rozwijające się możliwości w edukacji.

 

Przez 60 ostatnich lat dokonały się ogromne zmiany na świecie. Dzisiaj, więcej dzieci niż kiedykolwiek w historii, uczęszcza do szkół. Na całym świecie wzrasta liczba osób piszących i czytających. We wschodzących państwach takich jak Chiny i Indie, gdzie jeszcze jedno pokolenie temu studia były rzadkością, dziesiątki tysięcy studentów kończy każdego roku uniwersytety równe poziomem kształcenia najlepszym na świecie.

 

Mimo osiągnięcia tego postępu, jesteśmy nadal daleko od powszechnej edukacji. Nawiązując do UNESCO i Banku Światowego, blisko 400 milionów dzieci nie uczęszcza do szkół podstawowych i średnich. Setki milionów więcej, które uczęszczają do szkół – włączając wiele dzieci w Stanach Zjednoczonych – nie otrzymują takiej edukacji, która odpowiednio przygotowałaby je do życia poza szkołą.

 

Rozwiązanie tych problemów nigdy wcześniej nie było tak ważne, jak w obecnym, opartym na wiedzy świecie. Dla jednostek edukacja jest warunkiem wstępnym do sukcesu. Dla społeczeństw i narodów, wykształcone społeczeństwo zapewnia fundament pod zrównoważony rozwój społeczny i ekonomiczny.

 

Moja troska o edukację bierze się z kilku perspektyw. Patrzę na edukację oczami lidera biznesu i widzę istotną rolę wprawnej, wysoko wykwalifikowanej siły roboczej. W mojej pracy społecznej patrząc na edukację widzę jej potężną moc do promowania ekonomicznej i społecznej sprawiedliwości. Jako rodzic, widzę jak ważna jest jakość w edukacji, która inspiruje dzieci i sprawia, że z pasją podchodzą do nauki, tworzą fundament, który jest niezbędny do prowadzenia pełnego i twórczego życia.

 

Przekształcanie edukacji w taką, która odpowiada na potrzeby dzieci, jest kompleksowym i trudnym zadaniem, które  obejmuje zasięgiem problemy od globalnego niedoboru wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej  - UNESCO szacuje, że potrzebujemy 18 milionów nowych nauczycieli aby rozwiązać bieżące potrzeby – problemy przeładowanych szkół, starej infrastruktury, przestarzałego sprzętu i podręczników oraz anachronicznych metod i programów nauczania.

 

W sercu większości tych zagadnień jest problem skali: znalezienie sposobu stworzenia wysokiej jakości zasobów edukacji – czy to znakomici nauczyciele, nowatorskie lekcje czy inspirujące nowe metody nauczania – dosięgające nie tylko garstki studentów w jednej klasie, ale setek milionów studentów na całym świecie. Konieczne jest szybkie działanie w celu rozwiązania problemu skali zanim następna generacja młodych ludzi zmarnuje szanse, jakie zapewnia wysoka jakość edukacji.

 


Na szczęście współczesna technologia może zapewnić wiele narzędzi potrzebnych do podjęcia wyzwania skali. Kombinacja oprogramowania, szerokopasmowych sieci i potężnych, niedrogich urządzeń sprawia, że możliwe staje się przekazanie zasobów dobrej jakościowo edukacji w ręce każdego nauczyciela czy studenta, który ma dostęp do podstawowej infrastruktury technologicznej i narzędzi edukacyjnych. Unikalne możliwości technologii umożliwiają dzisiejszym ograniczonym zasobom edukacyjnym szybkie i niedrogie rozprzestrzenianie się na dalekie dystanse do ogromnej ilości ludzi. Jest to niezbędny element w naszych staraniach o transformację edukacji.

 

Publicznie dostępne wykłady z najlepszej uczelni technicznej na świecie - Massachusetts Institute of Technology (MIT) – są fascynującym przykładem tego, jak technologia może pomóc w rozprzestrzenianiu się materiałów edukacyjnych na dużą skalę. Spisane wykłady, egzaminy i inne zasoby na ponad 1800 lekcji są dostępne za darmo na stronach Instytutu. Te materiały, opracowane przez profesorów jednego z najznakomitszych uniwersytetów na świecie, jeszcze do niedawna były dostępne tylko garstce studentów. Teraz może z nich skorzystać każdy, z któregokolwiek miejsca na świecie. Każdego miesiąca średnio więcej niż 1 milion użytkowników odwiedza stronę MIT.

 

Wirtualne społeczności, które umożliwiają nauczycielom dzielenie się pomysłami i scenariuszami lekcji są innym przykładem tego, jak technologia może zwiększać skalę edukacji. Celem globalnego programu grantowego organizowanego w ramach inicjatywy Microsoft Unlimited Potential - Społeczny Program Umiejętności Technologicznych - jest wyrównywanie szans społeczności defaworyzowanych i zagrożonych „wykluczeniem informacyjnym” w dostępie do narzędzi, wiedzy i umiejętności.

 

Pracujemy z rządami, organizacjami pozarządowymi i innymi firmami, aby tworzyć Innowacyjne Sieci dla Nauczycieli (Innovative Teachers Networks). Już ponad pół miliona nauczycieli z blisko 50 krajów dzieli się tysiącem scenariuszy lekcji i nowoczesnymi cyfrowymi zasobami korzystając z tego rozwiązania.

 

Portale internetowe mogą także łączyć nauczycieli ze studentami i rodzicami. W Shirelands Language College w Anglii, dzięki portalowi Shirelands Learning Gateway rodzice mogą obserwować postępy w nauce swoich dzieci, nauczyciele i uczniowie są wspierani w procesie edukacji i czerpią korzyści ze zindywidualizowanej formy pracy. Wpływ Shirelands Learning Gateway na wyniki akademickie był tak pozytywny, że urzędnicy odpowiedzialni za edukację szybko rozpowszechnili go do kilkuset kolejnych szkół. Dość prosta wydaje się kwestia wprowadzenia tego systemu edukacyjnego i objęcia nim kolejnych tysięcy studentów, nauczycieli i rodziców, ponieważ działa w oparciu o oprogramowanie, które może być dostarczane przez Internet.

 

Istnieje wiele innych sposobów, dzięki którym technologia może pomóc w rozprzestrzenianiu edukacji na większą skalę. Szkolenia internetowe dla nauczycieli są jednym z najważniejszych, ponieważ mogą być niezmiernie opłacalne w kształceniu nowych nauczycieli i mogą stanowić jedyną możliwość zaspokojenia oczekiwań nauczycieli dyplomowanych. 

 

Oczywiście technologia sama w sobie nie jest odpowiedzią na wszystkie kwestie zawarte w Artykule 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, którym staramy się sprostać. Istnieją ważne społeczne, kulturalne i instytucjonalne wyzwania, z którymi także trzeba sobie poradzić. Technologia musi być wdrażana jako część przemyślanego, holistycznego podejścia do zmian w edukacji, które uwzględnia szkolenia nauczycieli, stosowne programy nauczania, zaangażowanie rodziców i programy dla dzieci, które  zaspokoją podstawowe potrzeby jak wyżywienie i opieka zdrowotna.

 

Wspólna praca rządu, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych musi uwzględniać te kwestie. Tylko wtedy  będziemy mogli poradzić sobie z powszechnym żądaniem nauczycieli i rodziców do zagwarantowania dzieciom dostępu do wysokiej jakości edukacji, która jest potrzebna do prowadzenia produktywnego życia z nieograniczonymi możliwościami odniesienia sukcesu, odkryć i wiedzy.

 

Bill Gates, prezes firmy Microsoft.

 

Artykuł pochodzi z amerykańskiego wydania magazynu Forbes, 23.01.2008. Podtytuł artykułu pochodzi od redakcji edunews.pl