Matura z informatyki a kompetencje cyfrowe społeczeństwa. Czy informatyka powinna być obowiązkowa?

fot. Operon

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

W sektorze IT zmiany zachodzą dynamicznie – również w tym kontekście matura z informatyki jawi się jako wybór z długofalowym potencjałem. Zastanawiamy się, czy przyjdzie czas na obowiązkową maturę z informatyki.

O specjalistów IT (information technology) od dłuższego czasu zabiega rynek pracy. Kompetencje informatyczne są przydatne na wielu różnych stanowiskach – programistycznych, analitycznych, inżynieryjnych – tych, które już znamy i tych, które dopiero pojawią się na rynku pracy. Informatyka jest najczęściej wybieranym kierunkiem studiów od wielu lat. Mimo tego faktu i dynamicznie postępującej informatyzacji matura z informatyki wciąż budzi wiele obaw. Uczniowie często zastanawiają się, czy mają odpowiednie kompetencje, by zdać ją na satysfakcjonującym dla nich poziomie, osiągnąć wyniki adekwatne do wymagań na wymarzony kierunek studiów. Zastanówmy się co by było, gdyby informatyka była przedmiotem obowiązkowym. Czy jest to tylko spekulacja, czy może rozwiązanie realne i nie tak odległe, jak nam się dziś wydaje?

W ubiegłym roku szkolnym do matury z informatyki na poziomie rozszerzonym przystąpiło 8834 uczniów. To nieco więcej niż w roku 2019/2020, w którym maturę z tego przedmiotu zdawało 8767 uczniów. Jak sytuacja będzie kształtowała się w tym roku szkolnym? A jak w perspektywie 5, 10, 15 lat? Jakie perspektywy otwiera zdawanie tego przedmiotu na maturze i jak wesprzeć uczniów, którzy się na ten krok zdecydują?

Jakie perspektywy otwiera zdanie egzaminu maturalnego z informatyki?

Matura z informatyki przyda się w kontekście rekrutacji na studia nie tylko tym uczniom, którzy myślą o studiowaniu informatyki. Uczelnie państwowe i prywatne włączyły ten przedmiot w obręb rekrutacyjnych wymogów dla wielu kierunków studiów. W ubiegłym roku były to m.in.: budownictwo, energetyka, inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn, analityka biznesowa, biotechnologia, inżynieria medyczna czy nawet dziennikarstwo. Aktualne wymogi rekrutacyjne dla konkretnych kierunków najlepiej sprawdzać bezpośrednio na stronach uczelni – lista kierunków, które w rekrutacji uwzględniają maturę z informatyki, jest długa.

Specjaliści w branży IT, a także osoby wykorzystujące rozwinięte kompetencje informatyczne w innych sektorach należą do najlepiej opłacanych pracowników, z dużym potencjałem rozwojowym. W sektorze IT zmiany zachodzą dynamicznie w odpowiedzi na ciągłe przeobrażenia biznesowej rzeczywistości – również w tym kontekście matura z informatyki jawi się jako wybór z dużym potencjałem. Informatyka jest przedmiotem, który otwiera drzwi do zawodów przyszłości. Czy maturzyści są tego świadomi?

Co by było gdyby matura z informatyki była obowiązkowa?

Dyskusje dotyczące włączenia informatyki do przedmiotów obowiązkowych już się toczą. Obowiązkowa matura z informatyki drogą do polskiego społeczeństwa cyfrowego – tak brzmiał tytuł panelu dyskusyjnego, moderowanego przez prof. dr hab. inż. Wojciecha Cellary’ego. Nie da się zapewnić ludziom zawodowych, osobistych i społecznych korzyści wynikających z cyfryzacji bez odpowiedniego poziomu kompetencji cyfrowych szeroko upowszechnionych w społeczeństwie. – czytamy w opisie panelu TUTAJ.

Wprowadzenie obowiązkowej matury z informatyki, podobnie jak w przypadku matematyki, miałoby daleko idące konsekwencje. Czy taka decyzja uczyniłaby z polskiego społeczeństwa społeczeństwo cyfrowe, a w konsekwencji innowacyjne, i przyczyniłaby się do dobrobytu i podniesienia jakości życia Polaków? – to było jedno z wielu pytań, które zapewne będą jeszcze niejednokrotnie poddawane dyskusji. Podjęcie takiej decyzji wymagałoby uruchomienia wielu procesów edukacyjnych, na niespotykaną dotąd skalę. Zanim – i o ile – to się wydarzy, przyjrzyjmy się statystykom dotyczącym tego przedmiotu.

Wyniki maturzystów z informatyki

W roku szkolnym 2020/2021 maturę z informatyki na poziomie rozszerzonym wybrało 3,2% maturzystów przystępujących do egzaminu maturalnego w terminie głównym. Wśród zdających informatykę na maturze były zarówno osoby, które uzyskały wynik 0%, jak i osoby mogące pochwalić się najlepszym rezultatem – 100%. Średni wynik to 38%, natomiast mediana wyników wynosi 34%. Średni wynik wśród absolwentów liceów to 48%, a wśród absolwentów techników – 29%. Gdy zestawimy te wyniki z wynikami z fizyki lub matematyki, zauważymy, że średnie wyniki uczniów z informatyki były wyższe niż z matematyki czy fizyki, która jest wybierana znacznie częściej. Różnice nie wydają się być duże, aczkolwiek w przypadku rekrutacji na uczelnie wyższe czasem nawet jeden punkt może odegrać decydującą rolę.

Matura z informatyki w 2022 roku

Matura z informatyki zostanie przeprowadzona 20 maja 2022 r. W bieżącym roku szkolnym matura z informatyki będzie przeprowadzona na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. Ze szczegółowymi wymaganiami można zapoznać się TUTAJ. Natomiast 20 sierpnia tego roku została ogłoszona lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania, których może dotyczyć egzamin. Z listą można zapoznać się na stronie CKE TU.

Egzamin maturalny z informatyki będzie składał się, tak jak w roku ubiegłym, z dwóch części. Pierwsza część potrwa 60 minut i obejmie zestaw zadań rozwiązywanych bez użycia komputera. Druga część, na którą przeznaczone będzie 150 minut, polega na rozwiązywaniu zadań przy użyciu komputera. Jest to najdłużej trwający egzamin maturalny. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym mają formę zamkniętą i otwartą. Maturzyści są zobowiązani wybrać taki system operacyjny wraz z językiem programowania i programem użytkowym, którym dysponuje szkoła. Szkoła natomiast jest zobowiązana zapewnić każdemu zdającemu pamięć USB (pendrive) do tymczasowego zapisu plików przez zdającego w drugiej części egzaminu.

Jak pomóc uczniom w przygotowaniach do matury z informatyki?

Matura z informatyki cały czas wzbudza obawy wśród uczniów: zarówno w zakresie wymaganej wiedzy oraz umiejętności, jak i w kontekście formuły samego egzaminu. Tym bardziej warto zadbać o dobre przygotowanie i konsekwentnie pracować z uczniami nad pogłębianiem i systematyzowaniem już nabytej wiedzy, a także nad oswojeniem typów zadań egzaminacyjnych. Może część maturzystów jeszcze się waha, a nawet boi? Być może uczniowie zastanawiają się, czy mają wystarczające kompetencje, by zdać egzamin na poziomie, który otworzy im drogę na wymarzone studia? Może przeraża ich sama formuła egzaminu – specyficzna dla tego przedmiotu?

25 listopada 2021 r. jest organizowana próbna matura z informatyki. Warto potraktować ją nie tylko jako sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności, lecz także jako próbę generalną przed egzaminem państwowym, która pomoże uczniom oswoić się z formułą egzaminu. W kontekście matury z informatyki rola próby generalnej jest szczególnie istotna: uczniowie zapoznają się w praktyce z dwuczęściową formułą egzaminu, ale mogą też przećwiczyć typy zadań maturalnych i oswoić się z nimi oraz z długością trwania egzaminu.

Wydawnictwo Operon jako jedyne wydawnictwo szkolne oferuje próbne arkusze maturalne z informatyki. Arkusze egzaminacyjne są zgodne z aktualnymi wymaganiami CKE. Szkoły zamawiające arkusze z informatyki otrzymają dwa drukowane arkusze oraz płytę CD dla każdego ucznia.

Matura próbna z informatyki to dla uczniów możliwość upewnienia się w decyzji o wyborze przedmiotów zdawanych na maturze, zweryfikowania swojej wiedzy i umiejętności, szansa na oswojenie się z przebiegiem i formułą egzaminu. Próbna Matura z Operonem to też motywacja do nauki przed egzaminem państwowym – do uzupełnienia ewentualnych luk w wiedzy czy doszlifowania umiejętności.

Informatyka jest jednym z 11 przedmiotów, do których przygotowano arkusze w pełni odzwierciedlające arkusze egzaminacyjne, zgodne z aktualnymi wymaganiami egzaminacyjnymi CKE.

Nauczyciele dzięki udziałowi w Próbnej Maturze z Operonem zyskują możliwość sprawdzenia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w warunkach identycznych jak podczas egzaminu państwowego, a także dostęp do narzędzi umożliwiających śledzenie postępów ucznia oraz przygotowywanie planów powtórzeniowych i generowanie raportów ułatwiających podsumowywanie, prezentowanie i omawianie wyników egzaminu próbnego.

Zgłoszenia do Próbnej Matury z Operonem są przyjmowane do 17 października 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej egzaminy.operon.pl.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji egzaminu znajduje się na stronie egzaminy.operon.pl.

 

Źródła:

CKE, Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2022 (dostęp: 1.10.2021).

CKE, Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 (dostęp: 1.10.2021).

OKE, Skale staninowe wyników: Egzamin maturalny (dostęp: 1.10.2021)

Studia.gov.pl, https://studia.gov.pl/kandydaci-na-studia/najpopularniejsze-kierunki/ (dostęp: 1.10.2021)

 

(ARTYKUŁ PROMOCYJNY)

 

Jesteśmy na facebooku

fb
Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie