Osoby uczące się a problem nierówności

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

badania edukacyjneW najnowszym raporcie „Projektowanie technologii edukacyjnych dla sprawiedliwości społecznej” brytyjski Futurelab dowodzi, że osoby uczące się mogą odgrywać ważną rolę twórców i projektantów w procesie edukacji, co w konsekwencji może przyczynić się również do rozwiązania rosnącego problemu nierówności w dostępie do usług edukacyjnych.

 

Eksperci organizacji podkreślają rolę, jaką technologie cyfrowe mogą odegrać w zmniejszeniu różnic edukacyjnych i oferują porady odnoszące się do sposobów projektowania zasobów edukacyjnych, które będą pomocne w szczególności uczniom z uboższych rodzin lub osobom niepełnosprawnym. Dowodzą, że sama technologia nie przyczyni się do szybkiego rozwiązania problemów społecznych czy edukacyjnych. Zapewnienie wszystkim dostępu do Internetu wcale nie oznacza, że będą z niego korzystały osoby uboższe, lub co ważniejsze – że będą z niego korzystały efektywnie. Samo wprowadzenie nowych technologii nie zredukuje różnic edukacyjnych – ludzie potrzebują wiary i powodu do korzystania z nich w taki sposób, aby przynosił im prawdziwe korzyści. Podręcznik zawiera wiele przykładów projektów edukacyjnych, w których technologia przynosi użytkownikom określone korzyści, a przy projektowaniu których kluczową rolę odegrali przyszli odbiorcy tych projektów, czyli bezpośredni beneficjenci procesu uczenia się.

 

Wśród przykładów warto wyróżnić „Digital Dialogues” - sześciomiesięczny program nauki nowych mediów prowadzony przez The Hayward Gallery w Londynie, który angażuje społeczności do tworzenia własnych filmów przy wykorzystaniu kamer cyfrowych i telefonów komórkowych, czy „Make IT Yours” - projekt, w którym dorosłe osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą wyrażać siebie używając fotografii cyfrowej i technologii edycyjnych. To z kolei stwarza szansę dla takich osób na naukę o technologiach informacyjnych i tematach pokrewnych, włączając pracę online, używanie poczty elektronicznej, projektowanie stron WWW, edytowanie obrazów i obróbkę informacji. 

 

Te projekty pokazują, że dobrze pomyślane projekty edukacyjne i technologie mogą umożliwiać naukę na wiele sposobów – oznacza to angażowanie ludzi, którzy nie potrafili wykorzystać w pełni swego potencjału przy wykorzystaniu tradycyjnych metod nauczania. Lyndsay Grant, ekspert Futurelab, tłumaczy: „Projekty wykorzystujące technologie cyfrowe mogą zwiększyć dostęp różnych grup do edukacji, uruchomić nowe możliwości uczenia się oraz zapewnić możliwość ekspresji, komunikacji, współpracy i zdobywania nowych umiejętności zawodowych.”

 

Z kolei wspierająca pracę Estelle Morris komentuje: „Dobrze, że taki podręcznik powstał w oparciu o dokładnie przebadaną praktykę. Zawsze istnieje ryzyko, że przegapimy szansę na osiągnięcie sprawiedliwości społecznej i zwiększanie możliwości edukacyjnych, jaką oferuje nam rozwój technologiczny. Podręcznik ma ważną misję, wspiera bowiem wszystkich, którzy pracują nad tym, aby dostępne w zakresie nowych technologii możliwości wykorzystywano jak najlepiej w edukacji.”

 

Raport można pobrać ze strony Futurelab.